In maart 2024 heeft de Regie der Gebouwen een nieuwe opdracht gepubliceerd voor de restauratie van de Wintertuinserre. Het gaat om een totaalrestauratie van de serre en de omgeving ervan.

Context

De Wintertuinserre werd in opdracht van koning Leopold II gebouwd tussen 1874 en 1876 door de architect Alphonse Balat.

Het was de eerste serre van het indrukwekkende glazen complex dat zou opgericht worden op het domein van Laken. Deze serre wordt, sinds haar oplevering, gebruikt voor koninklijke recepties.

Architectuur

De Wintertuinserre wordt overkoepeld door een glazen kroon van ongeveer 25 meter hoog, met een diameter van 57 meter. Het metalen skelet omvat 36 zichtbare bogen die steunen op een Dorische zuilenrij.

Haar omvangrijke afmetingen maken de groei van een weelderige vegetatie mogelijk. De wanden zijn versierd met rotsstukken uit gegoten cement op een metalen wapening, waar een verscheidenheid aan planten aanwezig is.

De serre beschut een subtropische vegetatie.

Restauratie

De Regie der Gebouwen voorziet een restauratie van het centrale volume, de twee bijgebouwen en de omgeving.

Het gaat om een totaalrestauratie van de serre (binnen en buiten). Zo wordt onder meer de beglazing vervangen, de structuur wordt gerestaureerd, de elektriciteit wordt aangepast aan de normen, het ventilatiesysteem wordt vervangen en de mozaïeken worden gerestaureerd.

In het najaar van 2022 lanceerde de Regie der Gebouwen een eerste overheidsopdracht voor de uitvoering van de restauratie, maar deze werd in april 2023 officieel niet gegund omdat de offertes niet voldeden.

In maart 2023 werd een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd. De planning voorziet de opening van de offertes tot en met 4 juni 2024, de gunning van de opdracht eind 2024 en de uitvoering van de werkzaamheden tussen 2025 en eind 2026.

Studie

De Regie der Gebouwen heeft de studie rond de restauratie van de Wintertuin toegewezen aan het studiebureaus MA2 - Chatillon Architectes.

Deze studie vond plaats van 2019 en 2021 en beschrijft onder andere de volgende elementen:

  • de beschermingselementen en -middelen die nodig zijn om de goede werking van de serres te allen tijde en ongeacht de buitentemperaturen te garanderen
  • de opbouw en ontmanteling van de stellingen
  • de aanpassingen die nodig zijn voor de verlichting en de elektriciteit (met inbegrip van de bedrading, de verlichtingsapparaten, de vloerverlichting, de wandversterkingen, de schakelaars, de openingsmechanismen van vensters, de luidsprekers, enz.)
  • de aanpassingen die nodig zijn voor de ventilatie, de verwarming, de verluchting en de airconditioning
  • de regelmatige schoonmaak tijdens de werken van de werfzone
  • de beveiligings- en signalisatie-elementen die nodig zijn voor het goede verloop van de werken en voor wanneer de serres geopend zijn voor het publiek.
  • het voorzien van de wettelijk verplichte uitrustingen in verband met veiligheid en toegankelijkheid van personen en gebouwen
  • de wegen, voetpaden en andere omgevingselementen
  • de rationalisering van de verwarmingsinstallaties en van de buitenbekleding

Naast het uitvoeren van de studie zelf, zal het studiebureau de Regie der Gebouwen ook bijstaan bij de analyse van de offertes, en instaan voor de controle van de werf tijdens de uitvoering en de oplevering van de werken.

Bescherming, onderhoud en toegang

Tijdens de werken worden de beplantingen in de serres voorzien van een bescherming. De temperatuur, het klimaat en de nodige vochtigheidsgraad zullen behouden worden. Er zal voldoende natuurlijk licht gegarandeerd worden, zonder dat de planten in de zomer het risico lopen te verbranden.

Er wordt gedurende de werken ook een toegang voor het onderhoudspersoneel van de serres voorzien.

Wat betreft de jaarlijkse publieke opening in de lente, zal de wintertuinserre niet toegankelijk zijn voor bezoekers tijdens de werken. De route zal in functie hiervan worden aangepast.

In 2024 zal de publieke opening plaatsvinden van 26 april tot en met 20 mei 2024. Meer info op hun website

Technische fiche

Eigendom: Belgische Staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Studie

Studiebureau en opdrachtgever: MA2 - Chatillon Architectes

Duur van de studie: 2019 – 2021

Kost van de studie (gefinancierd door de Regie der Gebouwen): 630.000 € (incl. btw)

Werken

Aannemer: nog te gunnen (opening van de offertes is lopende)

Duur van de werken: 2025 – eind 2026

Kostprijs van de werken: cofinanciering door Beliris (2/3) en de Regie der Gebouwen (1/3)

 

Laatste wijziging in april 2024