Eind 2021 heeft de Regie der Gebouwen de installatie afgerond van nieuwe gasverwarmingsketels op de site van de Federale Politie in Aarlen. Er werden ook individuele meters geplaatst door ORES. Deze werken maken een besparing mogelijk op het vlak van energie en verbruik.

Nieuwe verwarmingsketels

De voormalige verwarmingsketels en mazouttanks waren verouderd en beantwoordden niet meer aan de huidige normen.

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen dus besloten om deze oude verwarmingsketels te vervangen door acht nieuwe gasverwarmingsketels.

Afzonderlijke meters

De Waalse distributienetbeheerder ORES, die zijn aardgasnetwerk diende te saneren dat langs de ondergrondse galerijen van de site loopt, heeft tegelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om op zijn kosten afzonderlijke aardgasmeters te plaatsen in elk blok.  

Besparingen op vlak van energie en verbruik

De vervanging van de oude verwarmingsketels op stookolie door nieuwe op aardgas maakt het mogelijk om de uitstoot van CO2/kWh te verminderen met ongeveer 33%.

De verwarmingsketels en de afzonderlijke meters per blok laten een beter beheer en een betere verdeling toe van de energielasten tussen de verschillende diensten van de Federale Politie die gehuisvest zijn op dezelfde site, maar in afzonderlijke blokken. Dit beter beheer zal een vermindering van het verbruik met ongeveer 30% met zich meebrengen.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat

Beheerder en bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer:  NV DANEELS

Duur van de werken: maart 2021 - oktober 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 770.000 euro incl. btw

 

Laatst gewijzigd in februari 2022