Op vrijdag 28 september 2018 werd Campus H, een gloednieuwe veiligheidssite die de lokale politie, de brandweer, de hulpcentrales en verscheidene administratieve diensten in Hasselt samenbrengt op één plek, officieel geopend. Als mede-opdrachtgever investeerde de Regie der Gebouwen 8,3 miljoen euro in het project.

Uitvalsbasis voor hulpdiensten

In 2018 namen de federale en lokale veiligheids- en hulpdiensten in Hasselt hun intrek op een gloednieuwe uitvalsbasis vlak naast de gevangenis van Hasselt. De site kreeg de naam Campus H, waarbij de “H” verwijst naar alle hulpdiensten die er samenkomen. Ook de gevangenis maakt deel uit van de site, zodat Campus H een fysiek verlengde werd van de integrale en geïntegreerde aanpak van het veiligheidsbeleid.

Voordelen van de centralisering

De centralisering van de verscheidene veiligheidsdiensten en administratieve diensten op een en dezelfde plek heeft vele voordelen. Eerst en vooral komt ze de samenwerking, de verstandhouding en de communicatie tussen de verschillende spelers ten goede. Ze maakt het ook gemakkelijker om samen te oefenen.

De diensten op de site kunnen bovendien gebruikmaken van gedeelde infrastructuur, zoals de cafetaria en de keuken, de wasstraat, de gemeenschappelijke parking en fietsenstalling, de sporthal en het tankstation. Dat is niet alleen duurzaam maar ook kostenbesparend. De centralisering maakt verder ook een betere logistieke organisatie en een efficiënter beheer van dienstvoertuigen mogelijk.

Ten slotte varen ook de burgers er wel bij. Zij vinden alle veiligheidsdiensten voortaan op één duidelijk herkenbare en laagdrempelige site terug, die ontworpen is met oog voor toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en privacy. Bovendien profiteren ze van een betere bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid. De politie blijft wel als aangifte- en aanspreekpunt aanwezig in de binnenstad in het stadhuis en in alle gemeenten van de zone via wijkposten.

Architectuur

Op de veiligheidssite zijn twee nieuwe gebouwen opgetrokken: een politiegebouw en een brandweergebouw. Beiden zijn op maat van de werking van de verschillende diensten gebouwd.

Met veel glas, een aantrekkelijk groen plein, een moderne uitrusting en ruimte voor interactie met andere diensten werkt de architectuur niet alleen een efficiëntere samenwerking in de hand, maar biedt ze ook een open structuur aan bezoekers.

Technische fiche

Bouwheer: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGB)
Opdrachtgever brandweercomplex: AGB en de Regie der Gebouwen
Opdrachtgever politiecomplex: AGB
Gebruikers (Regie der Gebouwen):

  • Veiligheidskorps (Federale Overheidsdienst Justitie)
  • Centrale Dienst van de Regie voor Gevangenisarbeid (Federale Overheidsdienst Justitie)
  • Hulpcentrale 112 (federale politie en Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken)

Gebruikers (AGB):

  • Brandweer

Duur werken: 2016-2018
Investering: ongeveer 31 miljoen euro (22,6 miljoen euro door AGB en 8,3 miljoen euro door de Regie der Gebouwen)
Architect brandweergebouw: dbv architecten
Aannemers brandweergebouw: teams van Kumpen nv, Democo nv en Strabag

 

Laatst gewijzigd op 10 januari 2018.