In maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen nieuwe, heringerichte ruimtes ter beschikking gesteld aan de diensten van het vredegerecht van Eigenbrakel op de eerste verdieping van het administratief centrum van Eigenbrakel, dat zich aan de rue Pierre Flamand 64 bevindt.

Context

In de eerste plaats was het noodzakelijk om de diensten van het vredegerecht van Eigenbrakel te huisvesten in nieuwe, beter beveiligde lokalen, die aangepast zijn aan hun behoeften.

Ten tweede voorziet de wet van 25 december 2017, in het kader van de hervorming van de gerechtelijke kantons, onder andere dat de gemeenten Eigenbrakel, Kasteelbrakel en Waterloo één enkel gerechtelijk kanton vormen met een zetel in Eigenbrakel.

Na prospectie heeft de Regie der Gebouwen dus besloten om de eerste verdieping van het administratief centrum van Eigenbrakel opnieuw in te richten. Het gebouw bevindt zich aan de rue Pierre Flamand 64 en werd vroeger bezet door de FOD Financiën. De andere verdiepingen blijven bezet door de FOD Financiën.

Eerste installatiewerken

Van december 2019 tot maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen de eerste installatiewerken op de eerste verdieping van het administratief centrum van Eigenbrakel, gelegen aan de rue Pierre Flamand 64, uitgevoerd.

Deze werken bestonden uit de totale herinrichting van de ruimte om te beantwoorden aan de behoeften van het vredegerecht: nieuwe scheidingswanden en de inrichting van een onthaalloket voor de griffie, van een zittingszaal met een verhoog voor de zitbank van de rechters, van een bureau voor de rechter, enz.

De technische installaties werden ook vernieuwd: elektriciteit met LED-verlichting, ventilatie en een beveiligde toegangscontrole.

Tot slot werden er verschillende inrichtingswerken uitgevoerd om de toegang te verbeteren: de nieuwe onthaalbalie is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) en er werd ingang voor PBM aangelegd vanaf de parking van het gebouw.

Technische fiche

Eigenaar: Befimmo Property Services SA/NV

Huurder: Regie der Gebouwen

Bezetter: Vredegerecht (1e verdieping) en FOD Financiën

Aannemer: E. Devillers BVBA

Duur van de werken: december 2019 - maart 2020

Kosten van de werken: ongeveer 565.000 euro, incl. btw

 

Laatst gewijzigd in juli 2020.