Verschillende verdiepingen in de kantoortoren WTC III, vlakbij het station Brussel-Noord, zijn heringericht. De werken zijn in 2018 gestart en werden in meerdere fasen uitgevoerd.

De laatste fase betrof de inrichting van de gemeenschappelijke inkomhal en de gelijkvloerse vergaderzalen.

De Regie der Gebouwen huurt het kantoorgebouw voor de huisvesting van verschillende overheidsdiensten. 

NWoW-inrichting

De opzet van de inrichtingswerken was:  

  • enerzijds het weghalen van de wanden in de ruimtes om de beschikbare ruimte te vergroten en een dynamische werkomgeving te creëren waarin verschillende soorten werkposten of functies kunnen ondergebracht worden;
  • anderzijds  de strikte uitvoering van de werken in het kader van de New Ways of Working (NWoW), door rekening te houden met de ruimte en door een inrichting aan te bieden die door eender welk “type” gebruiker kan worden bezet.

Hiermee wordt  tegemoet gekomen aan de vraag om een bezetting op lange termijn mogelijk te maken, ongeacht de evolutie van de verschillende diensten.

De uitgevoerde werken 

In 2018 werden 6 verdiepingen (verdieping 2, 14, 17, 18, 19 en, 20) heringericht. Het volgende jaar werden nog eens 7 verdiepingen aangepakt (verdieping 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 21).

In februari 2020 werd het onthaal op de gelijkvloerse verdieping volledig heringericht. De vergrote inkomsas op de gelijkvloerse verdieping is gemeenschappelijk en aangenaam. De verschillende circulatiewegen zijn duidelijk herkenbaar: die van de bezoekers en die van de gebruikers.

Het onthaal is beveiligd via de inrichting van een “box in the box” waarbij het onthaalpersoneel geniet van een beter thermisch comfort. 

Op de 2de verdieping werd een ruimte omgevormd tot 2 aula’s voor 40 personen, met een professionele keuken, een vestiaire en een eethoek. De vouwwanden maken deze ruimte volledig flexibel waardoor er een grote zaal van 720 m² kan worden gevormd.

Op de 6de, 7de en 8ste verdieping werden ruimtes in NWoW ingericht voor de administratieve medewerkers van Empreva, de gebruikers van de satellietkantoren, het DG Digitale Transformatie en de diensten van de Voorzitter.  

Op de 9de en 10de verdieping bevinden zich de diensten van het directoraat-generaal Begroting en Federal Accountant, op de 11de verdieping het directoraat-generaal van PersoPoint, op de 14de verdieping het DG Rekrutering en Ontwikkeling, op de 17de en de 18de verdieping het DG Rekrutering en Ontwikkeling en op de 19de, 20ste en 21ste verdieping het DG PersoPoint.

Op de eerste verdieping werden de kantoren van de Regie der Gebouwen en het dispensarium (verpleegster en arts) opgefrist. De kantoren van de Inspectie van Financiën op de 27ste verdieping zijn ook heringericht. 

Begin 2020 werd op de benedenverdieping een ruimte van 1.400 m² ingericht met ruime gemeenschappelijke vergaderzalen voor de FOD BOSA, Belnet en Belspo. 

Street Art op de benedenverdieping

De werken op de benedenverdieping werden uitgevoerd in de sokkel van de toren.

Die ruimtes worden gekenmerkt door kolommen zonder natuurlijke lichtinval en met een hoogte onder het plafond die erg beperkt is waardoor de technieken zichtbaar zijn gebleven.

De circulatieruimten zijn in het zwart geverfd en de vergaderruimtes in het wit. Een Street Art-project fleurt de 24 kolommen en een lange gangzone op.

Het gaat om een origineel kunstwerk met een oppervlakte van ongeveer 200 m². Het uitgekozen project is dat van het collectief TAVU LOUVES, met geometrische- en bloemenmotieven, gecombineerd met een kleurengradiënt die de ecliptica van dageraad tot zonsondergang symboliseert. Deze motieven zijn ook terug te vinden op de witte doeken van de verplaatsbare en akoestische wanden, die een scheiding vormen tussen de toekomstige grote vergaderzalen.

De werken werden begin februari 2021 voltooid. 

Technische fiche

Eigenaar: FEDIMMO NV
Huurder: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD BOSA, Belnet, Belspo
 

Uitvoering van de werken (FOD Beleid en Ondersteuning)
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Aannemer: Beddeleem nv
Duur van de werken: januari 2018 – midden februari 2020
Kostprijs van de werken: ongeveer 10 miljoen euro (incl. BTW)
 

Uitvoering van de werken (Belnet - Belspo)
Aannemer: Architectenlab BV BVBA
Kostprijs van de werken: ongeveer 3,3 miljoen euro (incl. BTW)

 

Uitvoering van de werken voor de vergaderzalen (FOD Beleid en Ondersteuning - Belnet - Belspo)
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Aannemer: Beddeleem nv
Duur van de werken: februari 2020 - februari 2021
Kostprijs van de werken: ongeveer 2,5 miljoen euro (incl. BTW)

 

Dossier bijgewerkt in maart 2021.