Projecten

België
Omschakeling naar rijk gas

Door de aangekondigde sluiting van het Nederlandse gasnet schakelt België geleidelijk aan over naar een levering van enkel nog rijk gas. De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij de...

Antwerpen
Rijksarchief

In september 2020 voltooide de Regie der Gebouwen de laatste fase van de renovatiewerken aan het Rijksarchief in Antwerpen. Het compleet vernieuwde archiefgebouw werd in april 2021 opnieuw...

Holsbeek
Gesloten centrum voor vrouwen

In het kader van het beleid rond de uitbreiding van de gesloten centra en de humanere aanpak van kwetsbare doelgroepen, besliste de regering in 2017 om het voormalige open terugkeercentrum in...

Sorinnes (Dinant)
Verkeerspost van Achêne

Sinds januari 2018 biedt een nieuwe verkeerpost in Sorinnes onderdak aan de diensten van de Federale Wegpolitie van Namen. Het nieuwe gebouw, dat zeer energiezuinig ontworpen werd, heeft bijna 800 m²...

Turnhout
Ondernemingsrechtbank

In oktober 2020 verhuisde de ondernemingsrechtbank in Turnhout naar een nieuwe locatie. Ze nam haar intrek in een voormalig rijkswachtgebouw, dat grondig werd gerestaureerd/gerenoveerd en uitgebreid...

Brussel
Opvangcentrum Klein Kasteeltje

Het Klein Kasteeltje is het oudste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers in België. Op 3 december 2018 werd er het aanmeldcentrum voor asielzoekers geopend. De creatie van een nieuw...

Tervuren
Sint-Hubertuskapel

De Sint-Hubertuskapel bevindt zich in het park van Tervuren (de “Warande”) en werd gebouwd in het begin van de 17de eeuw. De kapel is opgetrokken in vroegbarokke stijl, naar een ontwerp van architect...

Brussel
Dienst Vreemdelingenzaken

Net zoals de “Eurostation”-project , maakte het “Pacheco”-project deel uit van een masterplan dat als doel had de federale overheidsdiensten te herhuisvesten die zich in het WTC II-gebouw in Brussel...

Vilvoorde
Laboratorium Douane en Accijnzen

In 2015 kocht de Regie der Gebouwen het Akzo Nobel-gebouw in Vilvoorde om er het laboratorium, het hulpkantoor en het mobiel team van de dienst Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst...

Brussel
Eurostation

Het gebouw Eurostation op het Victor Hortaplein achter het station Brussel-Zuid huisvest verschillende overheidsdiensten, waaronder het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. In...

Leuven
Gerechtshof

De Regie der Gebouwen liet tussen 2018 en 2020 de buitenschil van het gerechtshof aan het Smoldersplein in Leuven renoveren en restaureren. Daarnaast werd ook de toegankelijkheid van het gebouw...

Genk
Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën van Genk, Lanaken en Maasmechelen heeft in de zomer van 2018 hun intrek genomen in een hedendaags en energiezuinig gebouw in de Jaarbeurslaan in Genk. De Regie...

Antwerpen
Justitiepaleis

Het justitiepaleis in Antwerpen wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Het gebouw...

Waterloo
De Leeuw van Waterloo

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen uit voorzorg voor eventuele verzakkingen een stabiliteitsstudie uitgevoerd op de heuvel waarop de Leeuw van Waterloo staat.

Tervuren
AfricaMuseum en park

Op 9 december 2018 opende het AfricaMuseum (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) opnieuw de deuren voor het publiek na een renovatie, restauratie en uitbreiding die 5 jaar duurde. De Regie der...

Antwerpen
Scheepvaartpolitie

De Regie der Gebouwen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Havenbedrijf Antwerpen om een deel van de scheepvaartpolitie van Antwerpen onder te brengen in een nieuw complex op rechteroever.

Bornem
Fin Shop

Op donderdag 8 juni 2017 werd de nieuwe Fin Shop in Bornem officieel geopend. Na het succes van de Fin Shop in Haren bij Brussel, is het logisch dat er ook een Fin Shop werd geopend in Vlaanderen en...

Brussel
Kasteel Hertoginnedal

Kasteel Hertoginnedal werd opgericht in een groene oase van 27 hectare op het domein Hertoginnedal. De hele site is eigendom van de Koninklijke Schenking en wordt door de Regie der Gebouwen gehuurd...

Hele land
Satellietkantoren

In 2017 opende de federale overheid satellietkantoren in 17 Belgische steden. Het ging om een proefproject, waarvoor de Regie der Gebouwen de handen in elkaar sloeg met Belnet, de Federale...

Aarlen
Rijksarchief en uitbreiding

Eind oktober 2020 voltooide de Regie der Gebouwen de renovatiewerken aan het gebouw van het Rijksarchief in Aarlen. In 2019 voltooide ze al de bouw van een uitbreiding aan het gebouw, waardoor de...

Vottem
Federale politie

In december 2020 heeft de Regie der Gebouwen de bouw afgerond van een nieuw noodoproepcentrum 112 en een labo voor de gerechtelijke Federale Politie in Vottem. Een tweede fase wordt momenteel...

Antwerpen
Nieuwe gevangenis

Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet de vervanging van de huidige gevangenis van Antwerpen door een nieuwe gevangenis van 440 plaatsen in de buurt van het nieuwe...

Bouillon
Burcht

De burcht van Bouillon is eigendom van de staat en wordt via een overeenkomst beheerd door het Royal Syndicat d’Initiative van Bouillon. In 2017 is het oude natriumverlichtingssysteem in de hele...

Brussel
Chinees Paviljoen

Het Chinees Paviljoen in Laken is om veiligheidsredenen gesloten. Eind 2017 heeft de Regie der Gebouwen een studieopdracht toegewezen aan het studiebureau Origin Architecture & Engineering voor...
Brussel - Square Brussels Meeting Centre | Bruxelles - Square Brussels Meeting Centre

Brussels
PuRE-net 10th Annual Conference

From 8th till 10th October 2017 the Belgian Buildings Agency hosted the PuRE-net Annual Conference in Brussels. Van 8 tot en met 10 oktober 2017 organiseerde de Regie der Gebouwen de jaarlijkse...

Hasselt
Veiligheidssite Campus H

Op vrijdag 28 september 2018 werd Campus H, een gloednieuwe veiligheidssite die de lokale politie, de brandweer, de hulpcentrales en verscheidene administratieve diensten in Hasselt samenbrengt op...

Brussel
Residence Palace

De Residence Palace aan de Brusselse Wetstraat heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het is een complex met verschillende gebouwen. Blok A dat uitgeeft op de Wetstraat werd gerestaureerd/...

Brussel
Museum Kunst & Geschiedenis

Het Museum Kunst & Geschiedenis is de belangrijkste site van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Met collecties die meer dan 60.000 vierkante meter aan tentoonstellingszalen en...

Antwerpen
Forensisch Psychiatrisch Centrum

Tussen 2014 en 2016 bouwde de Regie der Gebouwen in Antwerpen een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor de opvang van 180 geïnterneerden: geesteszieken die veroordeeld zijn voor criminele feiten. Het...
Gembloux - Fin Shop - Vue sur l’entrée | Gembloux - Fin Shop - Zicht op de ingang

Gembloers
Fin Shop

In juni 2017 werd de Fin Shop in Gembloers geopend. In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de verwarmingsketels in de opslag- en sorteerhallen vervangen.

Brussel
Koninklijke Muntschouwburg

De Regie der Gebouwen investeert in de toekomst van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Sinds november 2015 heeft ze er belangrijke werken uitgevoerd: het vernieuwen van de scènetechnieken, het...

Ieper
Gevangenis

De Regie der Gebouwen is op 1 april 2022 gestart met grondige renovatiewerken aan de gevangenis van Ieper. De bestaande cellen worden volledig gerenoveerd en er komt een uitbreiding die de capaciteit...

Nijvel
Financiecentrum

Eind 2016 heeft de Regie der Gebouwen alle diensten van de FOD Financiën van het arrondissement Nijvel samengebracht in één enkel gebouw. De Regie der Gebouwen heeft daarvoor het voormalige Peugeot-...

Brussel
Kunstberg

De Regie der Gebouwen zorgt, samen met de andere beheerders, voor de instandhouding van de Kunstbergsite. In dit kader worden er regelmatig werken uitgevoerd.

Sint-Joost-ten-Node
Vredegerecht

De ruimtes van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, die eigendom zijn van de gemeente, zijn erg verouderd en laten niet meer toe om in goede omstandigheden te werken. De Regie der...

Brussel
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (“Legermuseum”), ongeveer 40.000 vierkante meter groot, is een federale wetenschappelijke instelling en maakt deel uit van het War...

Paifve
Inrichting tot bescherming van de maatschappij | Forensisch psychiatrisch centrum

Begin jaren zeventig bouwde de Regie der Gebouwen voor de federale overheid een inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve. In 2009 voerde ze er renovatiewerken uit. Het Masterplan:...

Verviers
Gevangenis

De Regie der Gebouwen voorziet de publicatie van een overheidsopdracht voor de bouw van een nieuwe gevangenis op de plaats van de oude gevangenis, die nu volledig is afgebroken. Het wordt een...

Lantin
Gevangenis

De gevangenis van Lantin, de grootste strafinrichting van het land, werd ingehuldigd in 1979. Ze werd gebouwd naar Amerikaans en Duits model, met een opsplitsing in afzonderlijke entiteiten: een...

Waver
Forensisch Psychiatrisch Centrum

Eind december 2020 heeft de Belgische staat een terrein in Waver aangekocht waar de Regie der Gebouwen een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) van 250 plaatsen zal bouwen. Dit FPC werd voorzien in...

Brussel (Laken)
Congoserre

De Koninklijke Serres behoren tot de belangrijkste monumenten van de negentiende eeuw. De serres en de verscheidenheid aan planten die daarin bewaard worden, zijn getuigen van de toenmalige...

Gent
Federale en lokale politie site Groendreef

De Regie der Gebouwen liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren rond de ontwikkeling van de Groendreef-site in Gent. Op deze site is de federale politie reeds gevestigd. Op termijn zou ook de lokale...

Hoogstraten
Penitentiair schoolcentrum

Het penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten is gevestigd in het kasteel van Hoogstraten (“het Gemelslot”). Er is een grote renovatiecampagne voorzien.

Turnhout
Gevangenis

De gevangenis werd in 2012 uitgebreid met een vierde cellenvleugel met bijhorende wandelkoer. Hierdoor verhoogt de totale celcapaciteit van de gevangenis tot zo’n 262 cellen. De wandelkoer van een...

Crisnée
Civiele Bescherming

In 2016, heeft de Regie der Gebouwen het complex van de Civiele Bescherming in Crisnée volledig gerenoveerd. Het terrein ligt in de rue Vincent Bonnechère in Kemexhe-Crisnée en is 7 hectaren groot.

Charleroi
Uitbreiding gerechtsgebouw ("le Palais du Verre")

Het gerechtsgebouw en zijn uitbreiding liggen op een groene plek midden in Charleroi. Tussen 2006 en 2010 werden het voormalige Institut National du Verre en het Musée du Verre omgebouwd tot nieuwe...

Luik
Herdenkingsmonument voor de geallieerden in Cointe

Het herdenkingsmonument voor de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog in Cointe bestaat uit een torengebouw en een basiliek. Beide gebouwen bepalen het architecturale landschap van de stad Luik. De...

Brussel (Laken)
Koninklijk domein

Het nieuwe warmtenetwerk, dat op 1 mei 2021 in gebruik genomen werd, maakt het mogelijk om het Koninklijk Domein van Laken op een duurzamere manier te verwarmen. Momenteel werkt de Regie der Gebouwen...

Aarlen
Gerechtscomplex - gebouw B

Op 7 april 2003 werd het gebouw B van het gerechtscomplex te Aarlen officieel geopend. Verschillende gerechtelijke diensten waren destijds over de stad verspreid, wat de functionaliteit niet ten...

Energielevering: aankoopcentrale

Sinds 2013 maakt de Regie der Gebouwen gebruik van een gecentraliseerd energieleveringscontract, met 100% groene elektriciteit. Sinds 1 januari 2017 worden de gebouwen onder haar beheer voorzien van...

Vresse-sur-Semois (Sugny)
Gevangenis "des quatre bornes"

Het Masterplan: detentie en internering in humane omstandigheden , goedgekeurd door de federale ministerraad in november 2016, voorziet de bouw van een bijkomende gevangenis van 312 plaatsen high-...

Hasselt
Federale politie Limburg

In 2016 werd een nieuwbouw in gebruik genomen op de politiesite langs de Ringweg rond de stad Hasselt. Het bestaande administratief gebouw werd grondig gerenoveerd. De Regie der Gebouwen trad op als...

Masterplan
Detentie en internering in humane omstandigheden

Op 18 april 2008 keurde de federale Ministerraad het eerste Masterplan goed dat een actieplan uittekent voor een detentie in humane omstandigheden. Het plan werd herhaaldelijk verder uitgewerkt,...

Namen
Gerechtsgebouw

De bouwwerken aan het nieuwe justitiepaleis in Namen zijn in september 2020 begonnen en zullen ongeveer 3 jaar duren. De terbeschikkingstelling van het complex is gepland in de herfst van 2023.

Bergen
Gerechtshof

In 1996 besliste de Ministerraad om over te gaan tot de herstructurering van de gerechtelijke diensten in de stad Bergen. Het was de bedoeling om de bestaande gebouwen te ontlasten en de...

Brussel
Europa-gebouw

Het Europa -gebouw is de nieuwe hoofdzetel van de Europese Raad en van de Raad van de EU. In juni 2016 heeft de Belgische staat de eigendom van het gebouw en het terrein overgedragen aan de Raad van...

Vorst
Europese school Berkendael

Het voormalige atheneum van Berkendael is ter beschikking gesteld aan de Europese scholen. Na de noodzakelijke aanpassingen opende de Europese school in Vorst in september 2007 haar deuren. Bij het...
Bruxelles - Musée Magritte - Vue aérienne | Brussel - Magritte Museum - Luchtfoto

Brussel
Magritte Museum

Het Magritte Museum op het Koningsplein in Brussel is een belangrijke toeristische trekpleister.

Leopoldsburg
Gevangenis

Het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden , dat op 18 november 2016 werd goedgekeurd, voorziet de bouw van een nieuwe gevangenis van 312 personen in Leopoldsburg.

Dendermonde
Nieuwe gevangenis

In oktober 2022 werden de werken voltooid voor de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het complex zal plaats bieden aan 444 mannelijke gedetineerden en voorziet in een duurzame, moderne en humane...