Restauratie en renovatie van de binnenkant van het Justitiepaleis

Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

De restauratie en renovatie van de binnenkant van het Justitiepaleis kadert in de visienota die werd goedgekeurd door de Ministerraad in 2016. Deze visienota houdt onder andere in dat de ganse correctionele keten in het Justitiepaleis zal blijven en dat het Justitiepaleis opnieuw zal fungeren als het centraal gebouw van justitie in Brussel.

De restauratie, renovatie en herinrichting van het interieur van het Justitiepaleis hangt af van het behoeftenprogramma van de FOD Justitie. Alvorens aan de werken te beginnen, zal de Regie der Gebouwen in samenwerking met de FOD Justitie in de loop van 2021 een gespecialiseerd studiebureau aanstellen om deze unieke en zeer omvangrijke restauratie en renovatie voor te bereiden. 

De renovatie en restauratie zal in verschillende fases uitgevoerd worden, omdat het Justitiepaleis steeds operationeel dient te blijven. Het studiebureau dat zal aangesteld worden, zal een concrete planning uitwerken. 

De kostprijs voor de restauratie van het interieur kan pas bepaald worden na de aanstelling van het studiebureau en het te volgen bezettingsscenario.