Restauratie en renovatie van de binnenkant van het Justitiepaleis (voorbereidende studies)

Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

De restauratie, renovatie en herinrichting van het gehele interieur van het Justitiepaleis kadert in een visienota die werd goedgekeurd door de Ministerraad in 2016. Deze visienota houdt onder andere in dat de ganse correctionele keten in het Justitiepaleis zal blijven en dat het opnieuw zal fungeren als het centraal gebouw van justitie in Brussel. 

De Regie der Gebouwen zal in samenwerking met de FOD Justitie een gespecialiseerd studiebureau aanstellen om deze unieke en zeer omvangrijke restauratie en renovatie voor te bereiden. Deze studie kan pas gelanceerd worden wanneer er een gevalideerd behoefteprogramma van de FOD Justitie en de Federale Politie is opgemaakt, beiden gebruikers van het Justitiepaleis. 

Met het oog op deze latere renovatie, zal de Regie der Gebouwen al een voorafgaande haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Deze studie, die in 2023 zou opgestart worden, is vooral gericht op de technische aspecten en zal onder andere volgende zaken analyseren: de stedenbouwkundige, historische en erfgoedkundige aspecten, het materiaalgebruik, de stabiliteit, de (brand)veiligheid, de riolering, de technische installaties,... 

De werken zelf zullen in verschillende fases uitgevoerd worden omdat het Justitiepaleis steeds operationeel moet blijven. De kostprijs en de planning voor de renovatie van het interieur kunnen pas bepaald worden na de aanstelling van het studiebureau en het te volgen bezettingsscenario