Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

In september 2002 werd de Eurovisie-antenne (17 meter hoog) van de koepel verwijderd. Er werd een nieuwe betonnen ringbalk voorzien om de krachten te spreiden over het gehele metselwerk. De stenen pilasters werden met pinnen verenigd en het metalen gebinte van de koepel werd met bijkomende metalen profielen versterkt.

De koperen koepelbedekking werd vernieuwd. De ornamenten (leeuwenkoppen, fakkels, balansen, bloemkransen, laurierbladeren, voluten, sterren, acanthusbladeren) werden hermaakt in een gespecialiseerd Hongaars ambachtelijk atelier, op basis van de oorspronkelijke ornamenten. De vergulding van die decoratieve elementen werd uitgevoerd door een Parijse firma die ook de toorts van het Vrijheidsbeeld in New York verguldde.

De raamkaders onder de koepel werden opnieuw bekleed met koperplaat, zoals oorspronkelijk het geval was. Daar waar nodig werden de waterdichtingen vernieuwd.

De elektrische installatie - inclusief brandmelding - werd vernieuwd. Er zijn een sanitaire ruimte en een onderhoudslokaal voorzien en onder de vloer van de koepel zijn nieuwe technische ruimtes voorzien.

In de koepel werd alles in zijn oorspronkelijke staat hersteld; daarenboven zorgen schelpvormige wanden voor een bijkomende dieptewerking als men vanuit de Salle des Pas Perdus naar boven kijkt.

De stellingen rond de koepel werden midden de jaren tachtig geplaatst om veiligheidswerken uit te voeren. Daarna werden ze gebruikt voor de restauratie van de koepel. De steigers zijn eigendom van de Belgische staat en dienen voor de verdere studie en restauratie van de onderbouw en de sokkel van de koepel. Na uitvoering van die renovatiewerken verdwijnen ze.