Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

In april 2019 werd er een officiële stuurgroep “Steerco Poelaert” opgericht. De toenmalige Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en vertegenwoordigers van de Poelaertstichting ondertekenden hiertoe een protocolakkoord. 

De stuurgroep heeft als missie om de communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren tussen de verschillende instanties die zijn betrokken bij de restauratie en renovatie van het Brusselse Justitiepaleis. 
De groep biedt ook ondersteuning bij de lange en complexe administratieve procedures die gepaard gaan met de werken. 

Daarnaast werd ook een “Team Poelaert” opgericht dat bestaat uit 5 personen van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. Dit team staat in voor de dagdagelijkse operationele opvolging van de werken aan het Justitiepaleis. 

De Steerco Poelaert is een plaats voor discussie, maar heeft ook de bedoeling om vooruit te gaan met de restauratie en renovatie van het Justitiepaleis. Het voorzitterschap van de stuurgroep roteert jaarlijks. In 2024 wordt het voorzitterschap waargenomen door Meester Dirk Van Gerven.  

Volgende instanties zijn vertegenwoordigd in de Steerco Poelaert:

 • De Poelaertstichting, vertegenwoordigd door Meester Dirk Van Gerven, Meester Jean-Pierre Buyle en de heer Francis Metzger;
 • De Regie der Gebouwen, vertegenwoordigd door de heer Laurent Vrijdaghs, de heer Gert Jansens, de heer Marc van de Venne, de heer André Demesmaeker en de heer Philippe Dechenne;
 • De Beleidscel van de Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, vertegenwoordigd door mevrouw Lucie Demaret en de heer Laurent Taildeman;
 • De FOD Justitie, vertegenwoordigd door mevrouw Sarah Blancke, de heer Michael Lamhasni, de heer Jean De Codt, de heer Filip Heyndrickx, de heer Marc Willocx, de heer Jan Bogaert, de heer Eric Staudt, mevrouw Anne Dessy en mevrouw Annik Bouché;
 • De Beleidscel van de Minister van Justitie, vertegenwoordigd door mevrouw Els Van Herck en mevrouw Katrien Robberechts;
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Duquesne;  
 • De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door mevrouw Monique Kestemont;
 • De Stad Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Bullynck;
 • De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, vertegenwoordigd door Stefaan van Acker;
 • De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor onder meer Stedenbouw en Erfgoed, vertegenwoordigd door Willem Stevens;
 • Het Team Poelaert, vertegenwoordigd door de heer Olivier Dejong. 

De leden van de Steerco Poelaert nemen hun opdracht vrijwillig op en krijgen hiervoor geen verloning.