Steerco Poelaert

Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

In april 2019 werd er een officiële stuurgroep “Steerco Poelaert” opgericht. De toenmalige Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en vertegenwoordigers van de Poelaertstichting ondertekenden hiertoe een protocolakkoord. 

De stuurgroep heeft als missie om de communicatie en informatie-uitwisseling te verbeteren tussen de verschillende instanties die zijn betrokken bij de restauratie en renovatie van het Brusselse Justitiepaleis. 
De groep biedt ook ondersteuning bij de lange en complexe administratieve procedures die gepaard gaan met de werken. 

Daarnaast werd ook een “Team Poelaert” opgericht dat bestaat uit 5 personen van de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie. Dit team zal instaan voor de dagdagelijkse operationele opvolging van de werken aan het Justitiepaleis. 

De Steerco Poelaert is een plaats voor discussie, maar heeft ook de bedoeling om vooruit te gaan met de restauratie en renovatie van het Justitiepaleis. Het voorzitterschap van de stuurgroep roteert jaarlijks. In 2020-2021 wordt het voorzitterschap waargenomen door Meester Jean-Pierre Buyle.  

Volgende instanties zijn vertegenwoordigd in de Steerco Poelaert:

 • De Poelaertstichting, vertegenwoordigd door Meester Dirk Van Gerven, Meester Jean-Pierre Buyle en de heer Francis Metzger;
 • De Regie der Gebouwen, vertegenwoordigd door de heer Laurent Vrijdaghs en de heer Gert Jansens;
 • De Beleidscel van de Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen, vertegenwoordigd door mevrouw Barbara Haubruge;
 • De FOD Justitie, vertegenwoordigd door de heer Filip Heyndrickx;
 • De Beleidscel van de Minister van Justitie, vertegenwoordigd door mevrouw Els Van Herck en mevrouw Katrien Robberechts;
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Duquesne;  
 • De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door mevrouw Monique Kestemont;
 • De Stad Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Asbroeck;
 • De Burgemeester van de Stad Brussel, vertegenwoordigd door Sofie Bullynck;
 • De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, vertegenwoordigd door Stefaan van Acker;
 • De Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor onder meer Stedenbouw en Erfgoed, vertegenwoordigd door Willem Stevens;
 • Het Team Poelaert, vertegenwoordigd door Mevrouw Nienke Van Ertvelde. 

Mevrouw Nienke Van Ertvelde en de heer André Demesmaeker van de Regie der Gebouwen zijn de secretarissen van de Steerco.

De leden van de Steerco Poelaert nemen hun opdracht vrijwillig op en krijgen hiervoor geen verloning.