Stéphanie Wey

Architecte bij de dienst Restauratie

Stéphanie werkt als architecte bij de dienst Restauratie van het Centrum voor technische expertise en innovatie in Brussel

Wat houdt je job juist in?

Mijn job bij de Regie der Gebouwen bestaat uit het beheren van het federale erfgoed. Het gaat om gebouwen die beschermd zijn of erfgoedwaarde hebben. Als architect-restaurateur bij het Centrum voor Technische Expertise en Innovatie voer ik enerzijds zelf studies en restauratiewerken uit en anderzijds stel ik ook globale studiecontracten op om externe studiebureaus aan te stellen die onder mijn toezicht restauratieprojecten uitvoeren.

Aan welke projecten heb je het liefst gewerkt?

De sites waaraan ik werk, zijn heel uiteenlopend: gerechtsgebouwen, abdijen, torens, serres, enz. Omdat de projecten zo divers zijn, is het dan ook zeer moeilijk om een keuze te maken. Als ik er maar twee zou moeten noemen, zou ik zeggen: de ‘Wintertuin’-serres van het Koninklijk Domein van Laken en het voormalige prinsbisschoppelijk paleis van Luik. Twee langetermijnprojecten die rijk zijn aan erfgoed en uitdagingen!

Welke voordelen biedt de Regie der Gebouwen als werkgever?

De Regie der Gebouwen geeft haar werknemers de mogelijkheid om zich voortdurend bij te scholen. Dit is zeker belangrijk in het beroep van architect-restaurateur, waar technieken en regels voortdurend veranderen.

We werken vaak aan uitzonderlijke projecten en sites die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Het is dan ook een voorrecht om bij te dragen tot het onderhoud en de instandhouding ervan. Zo kunnen we deze doorgeven aan de toekomstige generaties! 

Welke bijzondere eigenschappen zijn volgens jou nodig voor je functie?

Het is natuurlijk belangrijk om een opleiding tot architect gevolgd te hebben en over de nodige technische achtergrond te beschikken. Vervolgens is een specialisatie in restauratie en conservering van onroerend cultureel erfgoed een belangrijke troef.

Met een job als deze, zou ik ook zeggen dat je een passie moet hebben voor erfgoed. Betrokkenheid, doorzettingsvermogen, gevoeligheid en autonomie zijn de sleutelwoorden voor mijn job. 

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

Er bestaat geen “typische” werkdag voor deze functie omdat de taken heel gevarieerd zijn. Architect en restaurateur zijn, betekent dat er nooit een saai moment is. Naar gelang de periode, houden we ons bezig met onderzoek en studies, de toepassing daarvan op de werf, administratieve taken,...  

Anticipatie en organisatie zijn zeker twee belangrijke kwaliteiten om succesvol te zijn in deze job.