Toegankelijkheidsverklaring

De Regie der Gebouwen stelt alles in het werk om de informatie op haar website voor iedereen toegankelijk te maken. Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld voor de website www.regiedergebouwen.be, in overeenstemming met de richtlijnen van de wet inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties van 19 juli 2018.

 

Conformiteitsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA, vanwege de hieronder vermelde fouten.

Niet-toegankelijke inhoud

De uitgevoerde audit is een vereenvoudigde audit en brengt enkele toegankelijkheidsproblemen aan het licht die nog altijd op de website bestaan, zoals:

  • de koppen van links of afbeeldingen zijn niet voor iedereen toegankelijk – met name voor lijsten met links, zoals het nieuws of de vacatures. De relevante informatie bevindt zich echter in de buurt van de link. (H30)
  • In de fotogalerijen op sommige van onze projectpagina's ontbreekt een beschrijving van elke afzonderlijke foto (H30)

Alternatieven

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het e-mailadres: infodesk@regiedergebouwen.be.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in april 2021 en is voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2021.

Wij zijn al enkele jaren bezig om onze website toegankelijk te maken voor al onze gebruikers.

In 2018 en 2019 liet de Regie der Gebouwen al twee audits uitvoeren door AnySurfer, het Belgische kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Tegen 2020 waren verschillende verbeteringen aangebracht.

In oktober 2020 werd door de FOD BOSA een audit uitgevoerd met de tool Accessibility Checker.

Verbetering van de toegankelijkheid van onze website

Sinds de audit in oktober 2020 hebben wij al enkele punten verbeterd die niet aan de eisen voldeden, zoals het veranderen van de kleuren om het contrast beter te maken.

In 2022 zal de website van de Regie der Gebouwen worden gemigreerd naar Drupal 8.

De federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA), die belast is met deze migratie, zal van de gelegenheid gebruik maken om de laatste toegankelijkheidsproblemen op te lossen, zodat de website van de Regie der Gebouwen voor iedereen toegankelijk wordt.

Feedback en contactgegevens

Hebt u een vraag of een opmerking over de toegankelijkheid van de website van de Regie der Gebouwen?

Stuur een e-mail naar infodesk@regiedergebouwen.be

Procedure voor het toezicht op de naleving van de bepalingen

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van de Regie der Gebouwen hebt gekregen?

Contacteer de federale ombudsman:

Federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel