Transitiehuizen

Het Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden voorziet ook ruimte voor transitiehuizen.

Wat is een transitiehuis

Een transitiehuis is een kleinschalig project (van ongeveer 15 plaatsen) waarbij een gedetineerde de kans krijgt om het einde van zijn detentie door te brengen in een aangepaste infrastructuur.

Daarbij worden ze intens bijgestaan en begeleid om erna terug te keren en beter te kunnen functioneren in de maatschappij.

De gedetineerde die hiervoor in aanmerking komt wordt geselecteerd op basis van een aantal criteria, onder andere zijn veiligheidsprofiel.

In een transitiehuis wordt gewerkt rond een aantal principes zoals zelfstandig wonen, werk zoeken, relaties aangaan en opnieuw functioneren buiten de beveiligde muren.

Dit is mogelijk dankzij een integraal begeleidingstraject en een grotere vrijheid van komen en gaan.

Planning

Er werd gestart met twee pilootprojecten. Een eerste in Mechelen (transitiehuis “Sterkhuis” in de Hanswijkstraat), dat liep van september 2019 tot eind 2021. In die periode keerden 37 gedetineerden succesvol terug naar de maatschappij.

Het tweede pilootproject werd in Edingen opgestart in januari 2020 en liep af in 2022.

Na een grondige evaluatie van de pilootprojecten werd beslist om deze aanpak structureel in de wet te verankeren via een Koninklijk Besluit. Er werd 4 miljoen euro uitgetrokken om in totaal een 100-tal plaatsen in transitiehuizen te realiseren. 

Hierbij werden projectoproepen gepubliceerd in het Staatsblad om kandidaat-exploitanten voor de transitiehuizen te vinden. 

Het Sterkhuis Mechelen ging daarop in en stelde zich officieel kandidaat. De regering keurde de kandidatuur goed, waardoor het Sterkhuis Mechelen sinds 1 maart 2022 het eerste officiële transitiehuis is van het land. 

Dezelfde exploitant stelde zich ook kandidaat om in Gentbrugge een transitiehuis te openen en uit te baten. De opening ervan is voorzien in 2023. Dit transitiehuis zal zich in de Leo Tertzweillaan bevinden en plaats bieden aan 16 gedetineerden.