De verkeerspost - Federale Wegpolitie in Daussoulx

Het complex werd volledig gerenoveerd en uitgebreid en is nu  energiezuinig.

Er werden verschillende energieverbeteringsmaatregelen ingevoerd: isolatie van de gebouwschil (muren, dak en vloer), nieuwe ramen met dubbele beglazing en gunstige zonnefactor, overal ledverlichting met bewegingsdetectoren en binnenkort ook fotovoltaïsche panelen.

Meer info

Het vredegerecht in Merksem

De Regie der Gebouwen heeft het vredegerecht in Merksem volledig gerenoveerd zodat de energieprestaties aanzienlijk verbeterd konden worden. De gevels, het dak en de vloeren werden geïsoleerd om de vereisten van een passief gebouw maximaal te benaderen. Het buitenschrijnwerk werd vervangen door een variant uit aluminium met thermische onderbreking en drievoudige beglazing.Aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke gevels van het gebouw werd zonwerende beglazing geplaatst. Er werden ook een nieuwe condensatieketel en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie voorzien, evenals ledverlichting en fotovoltaïsche panelen, enz.

Meer info

Gevangenis van Itter

De Regie der Gebouwen voorziet de installatie van ongeveer 1320 fotovoltaïsche panelen op de site van de gevangenis van Itter, met een geschat vermogen van 719 kWp.

Meer info

Gevangenis van Ieper

De gevangenis van Ieper werd gerenoveerd en uitgebreid. De uitgevoerde werken betekenden ook een verbetering van de energieprestaties van het gebouwencomplex: het buitenschrijnwerk van beide cellenblokken werd vernieuwd, de gevel van het grootste cellenblok werd geïsoleerd en de 2 nieuwe bouwlagen voldoen aan de huidige isolatienormen, er werden 80 fotovoltaïsche panelen voorzien, de elektriciteit en HVAC-installaties in de cellengedeeltes werden vernieuwd en vervangen door energiezuinige installaties en er werd ook een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voorzien die zowel elektriciteit als warmte opwekt. 

Meer info               

Het gebouw van de Civiele Bescherming in Crisnée

De Regie der Gebouwen heeft op de site van de Civiele Bescherming in Crisnée  440 fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd met een geschat vermogen van 192.931 kWh. Deze dekken bijna 40% van het elektriciteitsverbruik van de site.  

Meer info

Het kantoorgebouw Kouterpoort in Gent

De Regie der Gebouwen renoveert momenteel de daken van het kantoorgebouw “Kouterpoort” in Gent. In een tweede fase zullen er fotovoltaïsche panelen geplaatst worden.

Meer info

De kazerne "de Witte de Haelen" in Brussel

De Regie der Gebouwen renoveert een gebouw op de site van de kazerne “de Witte de Haelen” om er de diensten van de DSU (Directie Speciale Eenheden) van de Federale Politie te huisvesten.

Het project beoogt een ‘zeer lage energie’-prestatie en voorziet daarom verschillende werken en energiemaatregelen: binnen- en buitenisolatie, energie-efficiënte ramen en zonwerende dubbele beglazing en een efficiënt verwarmings- en ventilatiesysteem.

Meer info

Het vredegerecht in Moeskroen

De Regie der Gebouwen streeft naar de ‘standaard passief’-norm voor de renovatie van het gebouw in Moeskroen dat ze momenteel aan het renoveren is om er de diensten van het vredegerecht in onder te brengen (warmtepomp, isolatie, enz.)

Meer info

Het gerechtsgebouw Britselei in Antwerpen

Het restauratieproject van het gerechtsgebouw omvatte ook verschillende energetische verbeteringen. Zo werden de daken geïsoleerd en het buitenschrijnwerk vervangen door performant schrijnwerk. Enkele platte daken zijn voorzien van een groendak (meer dan 2.000 m²).

Meer info

De tijdelijke Europese school (Evere)

In afwachting van de bouw van een vijfde Europese school in Brussel, heeft de Regie der Gebouwen een tijdelijke Europese school gebouwd in Evere. De daken van deze tijdelijke school zijn uitgerust met 833 fotovoltaïsche panelen die ervoor zorgen dat de CO₂-uitstoot met 11 ton per jaar verminderd kan worden. 

Meer info

Gevangenis van Namen

De renovatie van de gevangenis van Namen omvatte ook energetische verbeteringen: vervanging van de raamkozijnen van de cellenvleugels en het voorzien van dubbele beglazing, ledverlichting, de installatie van een watertank, enz.

Meer info

Nieuwe gevangenissen

De Regie der Gebouwen laat de nieuwe gevangenissen bouwen op een manier dat ze zo energiezuinig mogelijk zijn. Er wordt gestreefd naar energieneutraliteit zonder dat de gebruikers aan comfort moeten inboeten. Hiervoor werden verschillende maatregelen genomen die de duurzaamheid ten goede komen. Zo worden bijvoorbeeld alternatieve of weinig vervuilende energiebronnen gebruikt, zoals warmtekrachtkoppelingen, warmtepompen en fotovoltaïsche panelen.

Meer informatie over de gevangenis van Harenwaar de eisen die gesteld werden voor de energieprestaties [NH(1] strenger zijn dan de geldende regelgeving.

Meer informatie over de toekomstige nieuwe gevangenis in Antwerpen, waarbij de Regie der Gebouwen een BREEAM-score van minstens ‘very good’ heeft opgelegd voor de bouw.

Meer informatie over de gevangenissen van Marche-en-FamenneLeuze-en-HainautBeveren en Dendermonde.

Koninklijk domein van Laken

Sinds 1 mei 2021 kan op het Koninklijk Domein van Laken, door het nieuwe warmtenetwerk, de CO₂-uitstoot beperkt worden met ongeveer 2300 ton per jaar. Dit systeem zou bijna de volledige verwarmingsbehoeften van het domein moeten dekken. Het nieuwe netwerk is rechtstreeks verbonden met de afvalverbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek om een deel van de restwarmte te recupereren en zo de gebouwen van het Koninklijk Domein van Laken, inclusief de Koninklijke Serres, te verwarmen. 

Meer info

De site van de Space Pole in Brussel

Op de daken van de gebouwen van de site zijn talrijke fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd.

Het renovatie- en uitbreidingsproject voor het elektromechanica-atelier van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) omvat ook heel wat energie- en duurzaamheidsmaatregelen: led-verlichting, groendaken,  fotovoltaïsche panelen, warmterecuperatie, enzovoort.

Meer info

Rijksarchief in Aarlen

De renovatie van het Rijksarchief in Aarlen omvatte verschillende energiemaatregelen:  de volledige isolatie van de oude gebouwschil en een energiezuinig bijgebouw, waar een warmtepomp met verticale geothermische sonde gevoed wordt door fotovoltaïsche panelen. Die maken het mogelijk om gratis groene energie, die opgeslagen zit in de bodem, te recupereren. Via geocooling wordt de uitbreiding in de winter verwarmd en in de zomer afgekoeld. 

Meer info

Verkeerspost van Achêne in Sorinnes

De Regie der Gebouwen heeft een bijna passief gebouw voor de Federale Wegpolitie van Namen gebouwd.

Meer info

Scheepvaartpolitie van Antwerpen

De Regie der Gebouwen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Havenbedrijf Antwerpen om een deel van de scheepvaartpolitie van Antwerpen onder te brengen in een nieuw complex op rechteroever. Het nieuwe complex voldoet aan de hoogste BREAAM-klasse.

Meer info

Koninklijk Paleis van Brussel

De Regie der Gebouwen renoveert de gevels van het Koninklijk Paleis in Brussel.

Ze werkt ook aan een efficiëntere verwarmingsinstallatie voor het Koninklijk Paleis.

Dankzij deze werken wordt de energieprestatie van het Koninklijk Paleis verbeterd en kan er bespaard worden op het gebruik van energie en de energiefactuur.

Meer info

Europa-gebouw - Europese Raad en Raad van de Europese Unie

In 2009 won het project de speciale editie van de ‘Green Good Design Award’. Een mooie bekroning, zeker omdat duurzame ontwikkeling centraal stond bij het project. 

Meer info

Warmtekrachtkoppelingscentrale op de Jubelparksite in Brussel

De installatie die aardgas als verbrandingsmiddel gebruikt en zowel warmte als elektriciteit produceert, beperkt de energiefactuur voor verwarming en de CO₂-uitstoot. 

Meer info

Installatie van fotovoltaïsche panelen op de site van het geofysisch centrum in Dourbes

Met 1224 panelen is de installatie één van de grootste in Wallonië. 

Meer info

Gebouw van de Federale Politie Limburg in Hasselt

Duurzaam bouwen stond voorop bij de nieuwbouw. Het energiegebruik wordt zo laag mogelijk gehouden. 

Meer info

Koninklijke Muntschouwburg

De 1500 halogeenlampen van 40 watt in de zaal zijn vervangen door LED-lampen, net als de lampen van de majestueuze kroonluchter aan het plafond. 

Meer info

De Financietoren in Luik

Bij de bouw werd rekening gehouden met het leefmilieu, zowel wat betreft de technische bouwaspecten als het gedifferentieerd afvalbeheer. Het gebouw verbruikt 36 procent minder energie dan een gelijkaardige constructie met standaardvoorzieningen. 

Meer info

 

Laatste wijziging in februari 2024