Voorwaarden

De Regie der Gebouwen hecht veel belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Mocht je hierover opmerkingen of klachten hebben, dan kan je onderstaand klachtenformulier invullen. Je klacht wordt met zorg behandeld en alles wordt in het werk gesteld om gelijkaardige klachten in de toekomst te voorkomen.

Elke persoon die in contact staat met de diensten van de Regie der Gebouwen kan een klacht indienen. Deze klacht moet betrekking hebben op de kwaliteit van onze product- of dienstverlening.

Voorbeelden van ontvankelijke klachten

 • Je bent niet tevreden over de bereikbaarheid van de Regie der Gebouwen (telefonisch, onthaal ...).
 • De informatie die je krijgt, is onvolledig of onduidelijk.
 • Je moet te lang wachten op een antwoord.
 • Je bent niet tevreden over het gedrag of de houding van één van onze medewerkers (tijdens een telefonisch onderhoud, bij het onthaal, tijdens een bezoek, ...).

Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten

 • Anonieme klachten.
 • Niet-gemotiveerde klachten (de redenen moeten duidelijk omschreven zijn).
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die niet tot de bevoegdheid behoren van de Regie der Gebouwen.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor administratieve beroepsprocedures bestaan.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten die deel uitmaken van een juridische procedure.
 • Klachten die betrekking hebben op feiten waarvoor een procedure bij de Federale Ombudsmannen werd ingezet.
 • Klachten over het gevoerde beleid van de Minister/Staatssecretaris.
 • Klachten over de bestaande regelgeving.

Een klacht indienen als “klant” (federaal ambtenaar)

Indien een federale ambtenaar een klacht wil indienen over het kantoorgebouw dat door de Regie der Gebouwen ter beschikking wordt gesteld, dan dient hij eerst de interne klachtenprocedure bij zijn eigen administratie te volgen. De voorzitter van zijn/haar directiecomité of de persoon die aangesteld is voor de klantenrelatie met de Regie der Gebouwen kunnen desgevallend een klacht indienen indien de gebruikelijke administratieve procedures geen voldoening hebben geschonken.

Meer info op onze pagina “Klanten”

Procedure en behandelingstermijn

 • Ten laatste 5 werkdagen nadat je klacht bij ons binnenloopt, krijg je een ontvangstbevestiging.
 • Binnen de 30 werkdagen krijg je een antwoord op je klacht.
 • Indien de eerstelijnsklachtenbehandeling je geen voldoening schenkt, kan je terecht bij de Federale Ombudsman:

www.federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6 - 1000 Brussel
Gratis nummer 0800 99 962
contact@federaalombudsman.be

Opgelet: een klacht indienen is niet hetzelfde als in beroep gaan.

Het indienen van een klacht schort de termijn tot het indienen van een beroep bij de Raad van State en bij de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht niet op.

Een klacht indienen 

Om een klacht in te dienen je moet onderstaand klachtenformulier invullen.

Opgelet: na een update van de website van de Regie der Gebouwen zijn klachten die tussen december 2023 en januari 2024 zijn ingediend via online formulier niet ontvangen door de Regie der Gebouwen. Als u geen antwoord op uw klacht hebt ontvangen, vragen wij u om ze opnieuw in te dienen via het formulier. Bedankt voor uw begrip.  

Uw identificatiegegevens
Uw klacht
Privacybeleid
Ik heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord. (Privacybeleid)