Klanten

Een vraag over uw gebouw?

De dienst Klantenbeheer zorgt ervoor dat elke federale klant een uniek aanspreekpunt heeft bij de Regie der Gebouwen. Elk teamlid is verantwoordelijk voor een specifieke groep van federale klanten: justitie, de federale politie, Fedasil,...

Hebt u problemen of vragen over uw werkinfrastructuur? Neem dan contact op met die persoon.

Bent u zelf die contactpersoon? Alle aanvragen moeten ingevoerd worden in het DESK-informaticaplatform van de Regie der Gebouwen.


GA NAAR DESK

UITZONDERINGEN In de volgende gevallen moet u rechtstreeks contact opnemen (niet via DESK) met de facilityverantwoordelijke van de Regie der Gebouwen van uw regio:

Onmiddellijk veiligheidsrisico

 • vallende stenen
 • losgerukt dak
 • grote overstroming
 • ...

Kleine herstellingswerken

 • gebroken ruit
 • waterinsijpeling
 • probleem met verwarmingsketel
 • ...

Diensten en informatie

 • opmaak van bestek
 • vraag om technische gegevens
 • ...

Administratief reglement

De Regie der Gebouwen heeft een administratief reglement dat de wederzijdse rechten en verplichtingen van de Regie der Gebouwen en haar klanten vastlegt. De ministerraad keurde dat reglement goed op 1 juni 2011. Onderhoudscontracten die nog werden gesloten op basis van het oude reglement (versie 1973) blijven van toepassing totdat het contract afloopt. Het nieuwe reglement wordt toegepast om nieuwe overeenkomsten aan te gaan.