Projecten

Bruxelles
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

De Regie der Gebouwen financiert omvangrijke infrastructuurwerken aan de Koninklijke Bibliotheek van België voor de creatie van een nieuw museum dat deel uitmaakt van de Kapel van Nassau en van een...
Bruxelles - Parc du Cinquantenaire - Photo aérienne | Brussel - Jubelpark - Luchtfoto

Brussel
Jubelpark

Het Jubelpark en zijn gebouwen zijn eigendom van de Belgische staat. Terwijl de Regie der Gebouwen de gebouwen op de site beheert, neemt Leefmilieu Brussel het groenbeheer van het park voor zijn...

Eupen
Justitiepaleis

De problematiek van de hergroepering van de gerechtelijke instanties in Eupen is een kwestie waarvoor de Regie der Gebouwen al verschillende jaren een oplossing zocht. Het project voor het nieuwe...

Masterplan
Detentie en internering in humane omstandigheden

Op 18 april 2008 keurde de federale ministerraad het eerste masterplan goed dat een actieplan uittekende voor een detentie in humane omstandigheden. Het plan werd herhaaldelijk verder uitgewerkt,...

Luik
Justitiesite (prinsbisschoppelijk paleis en uitbreidingen)

De Regie der Gebouwen werkt aan een functionele huisvesting van de gerechtelijke diensten in het centrum van Luik. Tussen 2005 en 2011 werden een aantal uitbreidingen gebouwd, zodat de gerechtelijke...

Brussel
Opvangcentrum Klein Kasteeltje

Het Klein Kasteeltje is het oudste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers in België. Op 3 december 2018 werd er het aanmeldcentrum voor asielzoekers geopend. De creatie van een nieuw...

Tervuren
Sint-Hubertuskapel

De Sint-Hubertuskapel bevindt zich in het park van Tervuren (de “Warande”) en werd gebouwd in het begin van de 17de eeuw. De kapel is opgetrokken in vroegbarokke stijl, naar een ontwerp van architect...

Vlaanderen
Transitiehuizen

Het Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden voorziet ook ruimte voor transitiehuizen.

Brussel
Dienst Vreemdelingenzaken

Net zoals de “Eurostation”-project , maakt het “Pacheco”-project deel uit van een masterplan dat als doel heeft de federale overheidsdiensten te herhuisvesten die zich in het WTC II-gebouw in Brussel...

Vilvoorde
Laboratorium Douane en Accijnzen

In 2015 kocht de Regie der Gebouwen het Akzo Nobel-gebouw in Vilvoorde om er het laboratorium, het hulpkantoor en het mobiel team van de dienst Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst...

Brussel
Eurostation

De Regie der Gebouwen heeft eersteinstallatiewerken uitgevoerd in het Eurostation-gebouw, dat zich op het Victor Hortaplein bevindt, achter het station Brussel-Zuid. Dankzij de werken, die duurden...

Leuven
Gerechtshof

De Regie der Gebouwen renoveert de buitenschil van het gerechtshof aan het Smoldersplein in Leuven. Daarnaast wordt ook de toegankelijkheid van het gebouw voor personen met een beperkte mobiliteit...

Genk
Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën van Genk, Lanaken en Maasmechelen heeft in de zomer van 2018 hun intrek genomen in een hedendaags en energiezuinig gebouw in de Jaarbeurslaan in Genk. De Regie...

Antwerpen
Justitiepaleis

Het justitiepaleis in Antwerpen wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Het gebouw...

Waterloo
De Leeuw van Waterloo

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen uit voorzorg voor eventuele verzakkingen een stabiliteitsstudie uitgevoerd op de heuvel waarop de Leeuw van Waterloo staat.

Tervuren
AfricaMuseum

Het gerenoveerde, gerestaureerde en uitgebreide AfricaMuseum (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) is sinds 9 december 2018 opnieuw open voor het publiek. De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer...

In het hele land
Federale campagne #BeBiodiversity

Sinds februari 2018 is de Regie der Gebouwen een van de pioniersondernemingen die deelnemen aan de # BeBiodiversity- campagne, die gelanceerd is door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de...

Antwerpen
Scheepvaartpolitie

De Regie der Gebouwen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Havenbedrijf Antwerpen om een deel van de scheepvaartpolitie van Antwerpen onder te brengen in een nieuw complex op rechteroever.

Bornem
Fin Shop

Op donderdag 8 juni 2017 werd de nieuwe Fin Shop in Bornem officieel geopend. Na het succes van de Fin Shop in Haren bij Brussel, is het logisch dat er ook een Fin Shop werd geopend in Vlaanderen en...

Bruxelles
Kasteel Hertoginnendal

Het kasteel Hertoginnendal werd opgericht in een groene oase van 27 ha op het Domein van het Hertoginnendal. De hele site is eigendom van de Koninklijke Schenking en wordt ingehuurd door de Regie der...

Verviers
Justitiesite (justitiepaleis, uitbreiding en nieuw gebouw)

Het Justitiepaleis is een gebouw bestaande uit vier vleugels. Drie van hen dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw, terwijl de vierde vleugel in 1996 ingehuldigd werd. Sinds 2013 werkt de...

Hele land
Satellietkantoren

In 2017 opende de federale overheid satellietkantoren in zeventien Belgische steden. Het gaat om een proefproject, waarvoor de Regie der Gebouwen de handen in elkaar sloeg met Belnet, de Federale...

Aarlen
Rijksarchief en uitbreiding

In april 2017 startte de Regie der Gebouwen met de bouw van een uitbreiding van het Rijksarchief in Aarlen. Dankzij die uitbreiding verhoogt de archiveringscapaciteit met twintig kilometer.

Vottem
Masterplan federale politie

De site van de Federale Politie van Vottem biedt onderdak aan de voormalige rijkswacht sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van de politiehervorming in 2001 werden er...

Antwerpen
Nieuwe gevangenis

Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet de vervanging van de huidige gevangenis van Antwerpen door een nieuwe gevangenis van 440 plaatsen in de buurt van het nieuwe...

Bouillon
Burcht

De burcht van Bouillon is eigendom van de staat en wordt via een overeenkomst beheerd door het Royal Syndicat d’Initiative van Bouillon. In 2017 is het oude natriumverlichtingssysteem in de hele...

Brussel
Chinees Paviljoen

Het Chinees Paviljoen in Laken is om veiligheidsredenen gesloten. Eind 2017 werd een studieopdracht toegewezen aan het studiebureau Origin Architecture & Engineering voor de dringende bouwkundige...
Brussel - Square Brussels Meeting Centre | Bruxelles - Square Brussels Meeting Centre

Brussels
PuRE-net 10th Annual Conference

From 8th till 10th October 2017 the Belgian Buildings Agency hosted the PuRE-net Annual Conference in Brussels. Van 8 tot en met 10 oktober 2017 organiseerde de Regie der Gebouwen de jaarlijkse...

Namen
Gevangenis

De gevangenis van Namen dateert uit de negentiende eeuw. In mei 2017 gaf de Regie der Gebouwen het startschot voor een grondige renovatie.

Hasselt
Veiligheidssite Campus H

Op vrijdag 28 september 2018 werd Campus H, een gloednieuwe veiligheidssite die de lokale politie, de brandweer, de hulpcentrales en verscheidene administratieve diensten in Hasselt samenbrengt op...

Brussel
Justitiepaleis

Het Justitiepaleis van Brussel is meer dan een plaats waar gerechtigheid zegeviert, het is ook een historische plaats. Het gebouw is een van de opmerkelijkste monumenten uit de 19de eeuw. Het werd...

Brussel
Residence Palace

De Residence Palace aan de Brusselse Wetstraat heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het is een complex met verschillende gebouwen. Blok A dat uitgeeft op de Wetstraat werd gerestaureerd/...
Bruxelles - Musée du Cinquantenaire - Photo aérienne | Brussel - Jubelparkmuseum - Luchtfoto

Brussel
Museum Kunst & Geschiedenis

Het Museum Kunst & Geschiedenis is de belangrijkste site van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Met collecties die meer dan 60.000 vierkante meter aan tentoonstellingszalen en...

Brussel
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Al sinds hun oprichting in de achttiende eeuw hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) hun uitvalsbasis in en rond de Regentschapsstraat in Brussel. Door de jaren heen...

Brussel
Space Pole

De Space Pole ligt midden in een groene oase in Brussel, die zich uitstrekt over 11,5 hectare. Het is de thuisbasis van drie federale instellingen die onderzoek doen naar de omgeving van onze planeet...

Antwerpen
Forensisch Psychiatrisch Centrum

Tussen 2014 en 2016 bouwde de Regie der Gebouwen in Antwerpen een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor de opvang van 180 geïnterneerden: geesteszieken die veroordeeld zijn voor criminele feiten. Het...

Gembloux
Fin Shop

De nieuwe Fin Shop in Gembloux (chaussée de Wavre 46) werd officieel geopend op 15 juni 2017.

Brussel
Koninklijke Muntschouwburg

De Regie der Gebouwen investeert in de toekomst van de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. Sinds november 2015 heeft ze er belangrijke werken uitgevoerd: het vernieuwen van de scènetechnieken, het...

Ieper
Gevangenis

Met de goedkeuring van het Masterplan III: Detentie en internering in humane omstandigheden op 18 november 2016 gaf de federale ministerraad zijn akkoord voor de uitbreiding van de gevangenis van...

Nijvel
Financiecentrum

Eind 2016 heeft de Regie der Gebouwen alle diensten van de FOD Financiën van het arrondissement Nijvel samengebracht in één enkel gebouw. De Regie der Gebouwen heeft daarvoor het voormalige Peugeot-...

Brussel
Kunstberg

De Kunstberg vormt een heuse schakel tussen de boven- en benedenstad. Het is een must see in Brussel. De Regie der Gebouwen wil dat mooie stukje groen in stand houden.

Sint-Joost-ten-Node
Vredegerecht

De ruimtes van het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node, die eigendom zijn van de gemeente, zijn erg verouderd en laten niet meer toe om in goede omstandigheden te werken. De Regie der...

Brussel
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, ongeveer 40.000 vierkante meter groot, is een federale wetenschappelijke instelling. Het heeft als doel de kennis te bevorderen van de...

Paifve
Inrichting tot bescherming van de maatschappij | Forensisch psychiatrisch centrum

Begin jaren zeventig bouwde de Regie der Gebouwen voor de federale overheid een inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve. In 2009 voerde ze er renovatiewerken uit. Het Masterplan:...

Verviers
Gevangenis

De gevangenis van Verviers, die sinds 2013 gesloten is, werd vanaf eind 2017 volledig afgebroken. Het terrein is eigendom van de federale staat. Die zal de site hergebruiken om er een “medium...

Lantin
Gevangenis

De gevangenis van Lantin, de grootste strafinrichting van het land, werd ingehuldigd in 1979. Ze werd gebouwd naar Amerikaans en Duits model, met een opsplitsing in afzonderlijke entiteiten: een...

Waver
Forensisch Psychiatrisch Centrum

Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden , dat de federale ministerraad in november 2016 heeft goedgekeurd, voorziet de bouw van een nieuw forensisch psychiatrisch centrum met...

Laken
Congoserre

De Koninklijke Serres behoren tot de belangrijkste monumenten van de negentiende eeuw. De serres en de verscheidenheid aan planten die daarin bewaard worden, zijn getuigen van de toenmalige...

Jumet
Trainingscentrum voor het beheersen en beheren van geweld

Het huidig trainings- en opleidingscentrum van de Federale politie te Jumet is verouderd en beantwoordt niet meer aan hun behoeftes. De Regie der Gebouwen gaat dus een nieuw complex bouwen op de site...

Gent
Federale politie site Groendreef

De Regie der Gebouwen voerde tussen 2006 en 2010 belangrijke renovatiewerken uit in het gebouwencomplex van de federale politie aan de Groendreef in Gent. In 2012-2013 bouwde ze er een nieuw...

Hoogstraten
Penitentiair schoolcentrum

Het penitentiair schoolcentrum van Hoogstraten is gevestigd in het kasteel van Hoogstraten (“het Gemelslot”). Er is een grote renovatiecampagne voorzien.

Turnhout
Gevangenis

De gevangenis werd in 2012 uitgebreid met een vierde cellenvleugel met bijhorende wandelkoer. Hierdoor verhoogt de totale celcapaciteit van de gevangenis tot zo’n 262 cellen. De wandelkoer van een...

Crisnée
Civiele Bescherming

De Regie der Gebouwen heeft het complex van de Civiele Bescherming in Crisnée volledig gerenoveerd. Het terrein ligt in de rue Vincent Bonnechère in Kemexhe-Crisnée en is 7 hectaren groot. De...

Charleroi
Uitbreiding gerechtsgebouw ("le Palais du Verre")

Het gerechtsgebouw en zijn uitbreiding liggen op een groene plek midden in Charleroi. Tussen 2006 en 2010 werden het voormalige Institut National du Verre en het Musée du Verre omgebouwd tot nieuwe...

Luik
Herdenkingsmonument voor de geallieerden in Cointe

Het herdenkingsmonument voor de geallieerden van de Eerste Wereldoorlog in Cointe bestaat uit een torengebouw en een basiliek. Beide gebouwen bepalen het architecturale landschap van de stad Luik. De...

Antwerpen
Gerechtshof Britselei

Na de bouw van het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats in 2006 verhuisden vele gerechtelijke diensten naar het nieuwe gebouw. Het oude gerechtshof aan de Britselei kwam bijna volledig leeg te staan...

Brussel
Koninklijk domein van Laken

Het koninklijk domein van Laken behoort voor 49 procent tot de federale staat en voor 51 procent tot de Koninklijke Schenking. Het koninklijk domein omvat zowel het koninklijk kasteel als de...

Aarlen
Gerechtscomplex - gebouw B

Op 7 april 2003 werd het gebouw B van het gerechtscomplex te Aarlen officieel geopend. Verschillende gerechtelijke diensten waren destijds over de stad verspreid, wat de functionaliteit niet ten...

Energielevering: aankoopcentrale

In 2013 schakelde de Regie der Gebouwen over naar het gecentraliseerde energieleveringscontract, met 100% groene elektriciteit. Sinds 1 januari 2017 worden de door de Regie der Gebouwen beheerde...

Haren (Brussel)
Gevangenis(dorp)

Het gevangenisdorp van Haren zal plaats bieden aan 1190 gedetineerden, verspreid over meerdere entiteiten, waaronder twee arresthuizen voor mannen, 1 strafhuis voor mannen, 1 gesloten instelling voor...