Projecten

Saint-Hubert
Detentiecentrum

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van Blok 5 van het detentiecentrum van Saint-Hubert voltooid. Het detentiecentrum beschikt nu over een afdeling van 16 cellen, waaronder een voor...

Brussel (Haren)
Europese School Brussel V

De Regie der Gebouwen gaat een vijfde Europese school bouwen in Brussel op de voormalige site van het hoofdkwartier van de NAVO in Haren. In afwachting liet ze van maart tot september 2021 al een...

Dubai
Belgisch Paviljoen

België neemt deel aan de wereldtentoonstelling “Expo 2020” in Dubai, die loopt van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Brussel
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

Sinds 2021 voert de Regie der Gebouwen renovatiewerken uit aan de daken van de KBR. Tussen 2018 en 2020 heeft ze omvangrijke infrastructuurwerken gefinancierd voor de creatie van een nieuw museum en...

Verviers
Justitiesite (justitiepaleis, uitbreiding en nieuw gebouw)

Sinds 2014 werkt de Regie der Gebouwen aan een groot renovatieproject dat is opgedeeld in verschillende fases, verspreid over ongeveer 15 jaar. In juni 2020 werd een nieuwbouw tegenover het Paleis...

Vottem
Federale politie

In december 2020 heeft de Regie der Gebouwen de bouw afgerond van een nieuw noodoproepcentrum 112 en een labo voor de gerechtelijke Federale Politie in Vottem. Een tweede fase wordt momenteel...

Namen
Gevangenis

De Regie der Gebouwen verzekert de grondige renovatie van de gevangenis van Namen. Om de goede werking van de gevangenis niet in het gedrang te brengen tijdens de werken, wordt het project in fases...

Brussel
Space Pole

De Space Pole ligt midden in een groene oase in Brussel, die zich uitstrekt over 11,5 hectare. Het is de thuisbasis van drie federale instellingen die onderzoek doen naar de omgeving van onze planeet...

Brussel
Jubelpark

Het Jubelpark en zijn gebouwen zijn eigendom van de Belgische staat. Terwijl de Regie der Gebouwen de gebouwen op de site beheert, neemt Leefmilieu Brussel het groenbeheer van het park voor zijn...

Eupen
Justitiepaleis

De Regie der Gebouwen heeft in Eupen een nieuwe site ingericht voor Justitie. Het nieuw justitiepaleis in het centrum van de stad, op de Rathausplatz, werd ingehuldigd in februari 2019. De renovatie...

Jumet
Trainingscentrum voor het beheersen en beheren van geweld

De Regie der Gebouwen bouwt een trainings- en opleidingscentrum voor de Federale politie te Jumet. De terbeschikkingstelling van het complex is voorzien in 2021.

Antwerpen
Gerechtshof Britselei

Het gerechtshof aan de Britselei dateert van 1877. Na de bouw van het justitiepaleis aan de Bolivarplaats in 2006, verhuisden vele gerechtelijke diensten naar het nieuwe gebouw. In november 2019 werd...

Masterplan
Detentie en internering in humane omstandigheden

Op 18 april 2008 keurde de federale ministerraad het eerste masterplan goed dat een actieplan uittekende voor een detentie in humane omstandigheden. Het plan werd herhaaldelijk verder uitgewerkt,...

Luik
Justitiesite (uitbreidingen en prins-bisschoppelijk paleis)

De Regie der Gebouwen werkt al jaren aan een functionele huisvesting van de gerechtelijke diensten in het centrum van Luik (bouw van uitbreidingen, renovaties in het Paleis, enz.). In oktober 2020...

Wideumont
Weerradar

De eerste weerradar van België, die in september 2001 in gebruik werd genomen, staat in Wideumont. De Regie der Gebouwen heeft het terrein gekocht en bouwde er de toren voor de radar die zich op 585...

Brussel
Gebouw Themis

Sinds 2011 stelt de Regie der Gebouwen het Themis-gebouw in Brussel ter beschikking van de FOD Justitie. Het gebouw werd volledig omgebouwd om te voldoen aan de noden van Justitie.

Bruxelles
Het Portalis-gebouw

Op 23 april 2007 heeft de Regie der Gebouwen “Portalis” ingehuldigd. Het gebouw ligt in de buurt van het Justitiepaleis en werd volledig gerenoveerd om er verschillende diensten van Justitie in onder...

Bergen
Gevangenis

De gevangenis van Bergen dateert uit de 19e eeuw en vereist een aantal renovatiewerken. Ieder jaar voert de Regie der Gebouwen er verschillende werken uit.

Charleroi
Financiecentrum

Eind 2018 heeft de Regie der Gebouwen een promotieopdracht uitgeschreven om de FOD Financiën te huisvesten in een nieuwe inplanting.
Mol - Europese School - speeltuin kleuterschool | Mol - école européenne - jardin des jeux maternelle

Mol
Europese School Mol

De Europese school in Mol is samengesteld uit verschillende gebouwen (laagbouw) met ruime speelplaatsen met speeltoestellen. In 2018 heropende de kleuterschool na de renovatie van het gebouw.

Doornik
Justitiepaleis

Begin 2021 heeft de Regie der Gebouwen de nieuwe verlichting van de “salle des pas perdus” in het justitiepaleis van Doornik gerealiseerd: elektriciteit opnieuw conform aan de normen en nieuwe LED-...

Brussel
Koninklijk Paleis

In het najaar 2019 is de Regie der Gebouwen van start gegaan met de studies om de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem van het Koninklijk Paleis in Brussel efficiënter te maken. In 2010,...

Eupen
Rijksarchief

De Regie der Gebouwen voorziet de renovatie en uitbreiding van het Rijksarchiefcomplex in Eupen. De publicatie voor de aanbesteding van het project is voorzien in 2021.

Hasselt
Rijksarchief

In 2020 werd de gevel van het Rijksarchief in Hasselt grondig gerestaureerd. Het gebouw dateert van 1870 en werd in 1908 door het Rijksarchief in gebruik genomen.

Brussel
Martelarenmonument

Het martelarenmonument is een herdenkingsteken voor de revolutie van 1830 in neoclassicistische stijl. Het werd opgericht in het midden van het Martelaarsplein, in het centrum van Brussel, in de...

Brussel
Belgisch Stripcentrum

In de zomer van 2020 heeft de Regie der Gebouwen verschillende onderhoudswerken uitgevoerd in het Stripmuseum. In de jaren 1980 heeft ze al omvangrijke restauratiewerken uitgevoerd in dit gebouw, dat...

Brussel
Arlon 104 - StamEuropa

De Regie der Gebouwen en Stad Brussel zetten in op tijdelijk gebruik. Met ‘Arlon 104’ opent het eerste pilootproject binnenkort de deuren.

Brussel
Egmontpaleis, Egmont I & II

De diensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn gehuisvest in het Egmontpaleis en de kantoorgebouwen Egmont I en Egmont II in...

Brussel
Rekenhof

In juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van de voorgevel van het Rekenhof in Brussel afgerond. Tegen de winter van 2021 zal ze tevens een grondige renovatie van de...

Brussel (Laken)
Serre "Wintertuin"

In juli 2019 heeft de Regie der Gebouwen de studie voor de renovatie van de Wintertuin toegewezen aan de studiebureaus MA2 en Chatillon Architectes. De werken zouden in 2022 moeten aanvangen.

Brussel
BOZAR / Paleis voor Schone Kunsten

De Regie der Gebouwen financiert de restauratie van de platte daken en van het Koninklijk Salon van BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten. De projecten doen recht aan de originele plannen van architect...

Charleroi
Justitiepaleis

Het Justitiepaleis van Charleroi dateert van 1968 en wordt regelmatig onderworpen aan renovaties. Het paleis werd ontworpen door architect Jacques Depelsenaire, waardoor elke renovatie het voorwerp...

België
Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

Brussel
De Congreskolom

De Congreskolom in Brussel werd in 1850 opgericht naar het ontwerp van Joseph Poelaert. Na de eerste wereldoorlog werd op 11 november 1922 het graf van de Onbekende Soldaat bijgeplaatst. Het monument...

Bastenaken
Mardasson Memorial

English version Het Mardasson Memorial (Battle of the Bulge Memorial) is een oorlogsmonument dat werd opgetrokken ter nagedachtenis van de Slag om de Ardennen, één van de laatste grote veldslagen...

Eigenbrakel
Vredegerecht

In maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen nieuwe, heringerichte ruimtes ter beschikking gesteld aan de diensten van het vredegerecht van Eigenbrakel op de eerste verdieping van het administratief...

Boussu
Vredegerecht

In juli 2020 heeft de Regie der Gebouwen de herinrichtingswerken beëindigd in het gebouw dat zich rue Grande Campagne in Boussu bevindt om er de vredegerechten van Boussu en Colfontaine in samen te...

Doornik
Politierechtbank & Parket, afdeling Politie

De Politierechtbank en de afdeling Politie van het Parket van Doornik zijn gehuisvest in het gerenoveerde gebouw in de rue Childéric 22. Het gebouw was reeds in gebruik genomen door onder meer de...
Het kantoor van de eerste minister (© FOD Kanselarij van de Eerste Minister)

Brussel
Wetstraat 16

In november 2020 rondde de Regie der Gebouwen de opfrissings- en beveiligingswerken in de Wetstraat 16 in Brussel af. Achter de neoklassieke gevel van de Wetstraat 16 werken zowel de beleidscel van...

Brussel
WTC III

Verschillende verdiepingen in de kantoortoren WTC III, vlakbij het station Brussel-Noord, zijn heringericht. De werken zijn in 2018 gestart en werden in meerdere fasen uitgevoerd.

Asse
Nieuwbouw FOD Financiën en Justitie

In de zomer van 2019 werd een studie opgestart voor de realisatie van een nieuwbouw op de “Asphaltcosite” in Asse. Hier zullen verschillende diensten van de FOD Financiën en de FOD Justitie...

Leuze-en-Hainaut
Vredegerecht

De lokalen van het Vredegerecht van Leuze-en-Hainaut, die eigendom zijn van de gemeente, zijn verouderd en maken het niet meer mogelijk om in goede omstandigheden te werken. Daarom heeft de Regie der...

Péronnes-lez-Binche
Opslaghal

Van 2017 tot 2019 is de Regie der Gebouwen bezig geweest met de inrichting van de opslagmagazijnen in de opslaghal die zich in Peronnes-lez-Binche (Henegouwen) bevindt. In de opslagmagazijnen worden...

Interoperable Buildings, NWOW en dynamic office

De Regie der Gebouwen wil verder evolueren: vandaag is ze gebouwenbeheerder, maar het is haar bedoeling om te evolueren tot leverancier van adequate werkomgevingen. De "new ways of working" (NWOW),...

België
Omschakeling naar rijk gas

Door de aangekondigde sluiting van het Nederlandse gasnet schakelt België geleidelijk aan over naar een levering van enkel nog rijk gas. De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij de...

Antwerpen
Rijksarchief

In september 2020 voltooide de Regie der Gebouwen de laatste fase van de renovatiewerken aan het Rijksarchief in Antwerpen. Het compleet vernieuwde archiefgebouw werd in april 2021 opnieuw...

Holsbeek
Gesloten centrum voor vrouwen

In het kader van het beleid rond de uitbreiding van de gesloten centra en de humanere aanpak van kwetsbare doelgroepen, besliste de regering in 2017 om het voormalige open terugkeercentrum in...

Sorinnes (Dinant)
Verkeerspost van Achêne

Sinds januari 2018 biedt een nieuwe verkeerpost in Sorinnes onderdak aan de diensten van de Federale Wegpolitie van Namen. Het nieuwe gebouw, dat zeer energiezuinig ontworpen werd, heeft bijna 800 m²...

Turnhout
Ondernemingsrechtbank

In oktober 2020 verhuisde de ondernemingsrechtbank in Turnhout naar een nieuwe locatie. Ze nam haar intrek in een voormalig rijkswachtgebouw, dat grondig werd gerestaureerd/gerenoveerd en uitgebreid...

Brussel
Opvangcentrum Klein Kasteeltje

Het Klein Kasteeltje is het oudste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers in België. Op 3 december 2018 werd er het aanmeldcentrum voor asielzoekers geopend. De creatie van een nieuw...

Tervuren
Sint-Hubertuskapel

De Sint-Hubertuskapel bevindt zich in het park van Tervuren (de “Warande”) en werd gebouwd in het begin van de 17de eeuw. De kapel is opgetrokken in vroegbarokke stijl, naar een ontwerp van architect...

Brussel
Dienst Vreemdelingenzaken

Net zoals de “Eurostation”-project , maakte het “Pacheco”-project deel uit van een masterplan dat als doel had de federale overheidsdiensten te herhuisvesten die zich in het WTC II-gebouw in Brussel...

Vilvoorde
Laboratorium Douane en Accijnzen

In 2015 kocht de Regie der Gebouwen het Akzo Nobel-gebouw in Vilvoorde om er het laboratorium, het hulpkantoor en het mobiel team van de dienst Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst...

Brussel
Eurostation

De Regie der Gebouwen heeft eersteinstallatiewerken uitgevoerd in het Eurostation-gebouw, dat zich op het Victor Hortaplein bevindt, achter het station Brussel-Zuid. Dankzij de werken, die duurden...

Leuven
Gerechtshof

De Regie der Gebouwen liet tussen 2018 en 2020 de buitenschil van het gerechtshof aan het Smoldersplein in Leuven renoveren en restaureren. Daarnaast werd ook de toegankelijkheid van het gebouw...

Genk
Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën van Genk, Lanaken en Maasmechelen heeft in de zomer van 2018 hun intrek genomen in een hedendaags en energiezuinig gebouw in de Jaarbeurslaan in Genk. De Regie...

Antwerpen
Justitiepaleis

Het justitiepaleis in Antwerpen wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Het gebouw...

Waterloo
De Leeuw van Waterloo

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen uit voorzorg voor eventuele verzakkingen een stabiliteitsstudie uitgevoerd op de heuvel waarop de Leeuw van Waterloo staat.

Tervuren
AfricaMuseum

Het gerenoveerde, gerestaureerde en uitgebreide AfricaMuseum (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) is sinds 9 december 2018 opnieuw open voor het publiek. De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer...

België
Federale campagne #BeBiodiversity

Sinds februari 2018 is de Regie der Gebouwen een van de pioniersondernemingen die deelnemen aan de # BeBiodiversity- campagne, gelanceerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen...