Projecten

Charleroi
Centrum voor de Erkenning van de Handicap | DG Personen met een handicap

In september 2023 heeft de Regie der Gebouwen verschillende inrichtingen afgerond om het Centrum voor de Erkenning van de Handicap in Charleroi heel toegankelijk te maken. In 2022 had ze al heel wat...

Daussoulx
Verkeerspost - Federale Wegpolitie

Sinds eind 2022 beschikt de Wegpolitie over een volledig gerenoveerd en uitgebreid energiezuinig complex in Daussoulx. In 2023 voorziet de Regie der Gebouwen er nog de plaatsing van fotovoltaïsche...

Osaka
Wereldtentoonstelling 2025 - Belgisch paviljoen

De Regie der Gebouwen neemt deel aan de bouw van het Belgisch paviljoen op de site van de wereldtentoonstelling 2025 in Osaka (Japan) door haar expertise en ervaring te verlenen in haar rol van...

Brussel (Vorst)
Detentiehuis

In juli 2023 heeft het detentiehuis van Vorst officieel zijn deuren geopend in de voormalige gebouwen van de vrouwengevangenis, die hiervoor heringericht werden door de Regie der Gebouwen.

Brussel
Kantoorgebouw Networks NØR

In december 2021 heeft de Federale Staat het kantoorgebouw “Networks NØR” aangekocht in de Noordwijk van Brussel voor de toekomstige huisvesting van federale overheidsdiensten. Vanaf 2024 zal het...

Rebecq
Haras van Wisbecq

In december 2022 verhuisde de cavalerie van de Federale Politie naar de Haras de Wisbecq, die werd aangekocht in december 2021. In 2023 voorziet de Regie der Gebouwen er verschillende...

Moeskroen
Vredegerecht

In maart 2023 is de Regie der Gebouwen begonnen met de renovatie- en inrichtingswerken van start gaan in het gebouw gelegen in de rue de la Station 47 in Moeskroen om er de diensten van het...

Saint-Hubert
Detentiecentrum

Naar aanleiding van een brand op 15 mei 2022 in het schrijnwerkatelier van het detentiecentrum van Saint-Hubert, werkt de Regie der Gebouwen zo snel mogelijk aan de heropbouw ervan. In 2020 heeft de...

Brussel
Europese School Brussel V

De Regie der Gebouwen zal een 5de Europese School bouwen in Brussel. Deze komt in Neder-Over-Heembeek. In afwachting hiervan liet ze van maart tot september 2021 al een voorlopige Europese school...

Dubai
Belgisch Paviljoen

Van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 vond in Dubai de wereldtentoonstelling “Expo 2020” plaats.

Brussel
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

De Regie der Gebouwen voert renovatiewerken uit aan het dakterras van de KBR. Tussen 2018 en 2020 heeft ze omvangrijke infrastructuurwerken gefinancierd voor de creatie van een nieuw museum en een...

Verviers
Justitiesite (justitiepaleis, uitbreiding en nieuw gebouw)

In juni 2020 heeft de Regie der Gebouwen een nieuwbouw tegenover het oude Justitiepaleis ter beschikking gesteld. Tussen 2019 en 2021 voert de Regie der Gebouwen verschillende beveiligingswerken uit...

Namen
Gevangenis

Tijdens de zomer van 2022, heeft de Regie der Gebouwen een grondige renovatie in de gevangenis van Namen afgerond.

Brussel
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

In september 2023 keurde de federale ministerraad het project van de Regie der Gebouwen goed om een studie op te starten rond drie nieuwe renovatiefases voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten...

Brussel
Space Pole

De Regie der Gebouwen werkt momenteel onder andere aan het renovatie- en uitbreidingsproject voor het atelier van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). Bij dit project werd...

Brussel
Jubelpark

Het Jubelpark en zijn gebouwen zijn eigendom van de Belgische staat. Terwijl de Regie der Gebouwen de gebouwen op de site beheert, neemt Leefmilieu Brussel het groenbeheer van het park voor zijn...

Eupen
Justitiepaleis

De Regie der Gebouwen heeft in Eupen een nieuwe site ingericht voor Justitie. Het nieuw justitiepaleis in het centrum van de stad, op de Rathausplatz, werd ingehuldigd in februari 2019. De renovatie...

Jumet
Trainingscentrum voor het beheersen en beheren van geweld

De Regie der Gebouwen bouwt een trainings- en opleidingscentrum voor de Federale politie te Jumet. De terbeschikkingstelling van het complex is voorzien in 2023.

Antwerpen
Gerechtsgebouw Britselei

Van 2019 tot 2023 werd het monumentale gerechtsgebouw aan de Britselei in Antwerpen grondig gerestaureerd en gerenoveerd. Het gebouw voldoet nu aan alle hedendaagse eisen van een gerechtsgebouw, maar...

Haren (Brussel)
Gevangenis(dorp)

Het gevangenisdorp van Haren biedt plaats aan 1.190 gedetineerden, verspreid over meerdere verblijfsentiteiten, waaronder 1 arresthuis voor mannen, 1 strafhuis voor mannen, 1 gesloten instelling voor...

Luik
Justitiesite (uitbreidingen en prins-bisschoppelijk paleis)

De Regie der Gebouwen werkt al jaren aan een functionele huisvesting van de gerechtelijke diensten in het centrum van Luik: bouw van uitbreidingen, renovaties in het Paleis, installatieinstallatie...

Brussel
Museum van de geïntegreerde politie

De Regie der Gebouwen voorziet de volledige renovatie van het Museum van de geïntegreerde politie in meerdere fases. De werken, die in 2022 werden aangevat, zouden moeten duren tot in 2028.

Brussel
NICC

Op de bestaande site van het NICC (Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek) in Neder-Over-Heembeek zal een nieuwbouw worden opgericht ter vervanging van de huidige, verouderde...

Gent
Kouterpoort

In maart 2023 is de Regie der Gebouwen begonnen met de renovatie van de daken van het kantoorgebouw aan de Ketelvest 26 in Gent. In een eerste fase wordt het dak beter geïsoleerd. In een tweede fase...

Gent
Groot gerechtshof

Begin 2023 werd een studieteam aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor het groot gerechtshof in Gent. Het gebouw zal in de toekomst nog steeds gebruikt worden door de diensten van het Hof...

Saint-Hubert
Abtenpaleis

Het Abtenpaleis, eigendom van de Belgische Staat, maakt deel uit van het uitzonderlijke patrimonium van Wallonië. Om dit te benutten, heeft de Regie der Gebouwen in het begin van 2023 een...

Merksplas
Gesloten Centrum (CIM)

Het Gesloten Centrum van Merksplas (CIM) bevindt zich op het domein Merksplas-Kolonie, een voormalige landloperskolonie waar ook een gevangenis is. In oktober 2022 werd gestart met de grondige...

Merksem
Vredegerecht

In de zomer van 2022 gingen grondige renovatiewerken van start in het gebouw dat het vredegerecht van Merksem huisvest. Het pand dateert van 1977. Ook de energieprestatie van het gebouw zal...

Nijvel
Gevangenis

De laatste jaren heeft de Regie der Gebouwen verschillende werken uitgevoerd in de gevangenis van Nijvel, zoals de renovatie van de stookplaats en de installatie van een nieuwe interne controlepost...

Bergen
Rijksarchief

In 2021 heeft de Regie der Gebouwen het Rijksarchiefgebouw uitgebreid met bijkomende opslagruimtes. In 2022 is de inrichting van drie bijkomende loodsen voorzien.

Brussel
Koninklijk Conservatorium

Het Koninklijk Conservatorium wordt gerestaureerd. Het project wordt gefinancierd door de Regie der Gebouwen, de Vlaamse en Franse Gemeenschap en Beliris.

Almere
Belgisch Paviljoen

België nam deel aan “Floriade Expo 2022”, een internationale tuinbouwtentoonstelling die doorging van 14 april tot 9 oktober 2022.

Kortrijk
Detentiehuis

Het Masterplan voor een detentie en internering in humane omstandigheden voorziet ook de oprichting van detentiehuizen, kleinschalige en gesloten inrichtingen voor kortgestraften. Het eerste...

Aarlen
Site van de Federale Politie

Eind 2021 heeft de Regie der Gebouwen de installatie afgerond van nieuwe gasverwarmingsketels op de site van de Federale Politie in Aarlen. Er werden ook individuele meters geplaatst door ORES. Deze...

Brussel
Kaserne "de Witte de Haelen"

Midden november 2022 is de Regie der Gebouwen gestart met de renovatie en de inrichting van een gebouw gelegen op de site van de kazerne "de Witte de Haelen" om de diensten van DSU (Directie Speciale...

Rixensart
Opvangcentrum Fedasil

In april 2022 is de Regie der Gebouwen begonnen met een nieuwe fase van de werkzaamheden in het Fedasil-centrum in Rixensart. Sinds de aankoop van het gebouw heeft de Regie der Gebouwen al tal van...

Wideumont
Weerradar

De eerste weerradar van België, die in september 2001 in gebruik werd genomen, staat in Wideumont. De Regie der Gebouwen heeft het terrein gekocht en bouwde er de toren voor de radar die zich op 585...

Brussel
Gebouw Themis

Sinds 2011 stelt de Regie der Gebouwen het Themis-gebouw in Brussel ter beschikking van de FOD Justitie. Het gebouw werd volledig omgebouwd om te voldoen aan de noden van Justitie.

Bruxelles
Het Portalis-gebouw

Op 23 april 2007 heeft de Regie der Gebouwen “Portalis” ingehuldigd. Het gebouw ligt in de buurt van het Justitiepaleis en werd volledig gerenoveerd om er verschillende diensten van Justitie in onder...

Bergen
Gevangenis

Ieder jaar voert de Regie der Gebouwen verschillende onderhouds- en renovatiewerken uit in de gevangenis van Bergen, die dateert uit de 19e eeuw.
Mol - Europese School - speeltuin kleuterschool | Mol - école européenne - jardin des jeux maternelle

Mol
Europese School Mol

De Europese school in Mol is samengesteld uit verschillende gebouwen (laagbouw) met ruime speelplaatsen met speeltoestellen. In 2018 heropende de kleuterschool na de renovatie van het gebouw.

Doornik
Justitiepaleis

Tussen 2019 en 2021 heeft de Regie der Gebouwen verschillende werken uitgevoerd in het Justitiepaleis van Doornik: de vervanging van schrijnwerk, de vernieuwing van de verlichting in de salle des pas...

Brussel
Koninklijk Paleis

Begin maart 2023 startte de Regie der Gebouwen met de renovatie van de gevels van het Koninklijk Paleis in Brussel. Ze werkt ook aan een efficiëntere verwarmingsinstallatie voor het Koninklijk Paleis...

Eupen
Rijksarchief

Eind februari 2023 startte de Regie der Gebouwen met de restauratie en uitbreiding van een complex voor het Rijksarchief in Eupen.

Hasselt
Rijksarchief

In 2020 werd de gevel van het Rijksarchief in Hasselt grondig gerestaureerd. Het gebouw dateert van 1870 en werd in 1908 door het Rijksarchief in gebruik genomen.

Brussel
Martelarenmonument

Het martelarenmonument is een herdenkingsteken voor de revolutie van 1830 in neoclassicistische stijl. Het werd opgericht in het midden van het Martelaarsplein, in het centrum van Brussel, in de...

Brussel
Belgisch Stripcentrum

De Regie der Gebouwen voert regelmatig onderhoudswerken uit in het Stripmuseum. Aangezien het gebouw beschermd is, werkt ze voor alle werken steeds in overleg met Monumenten en Landschappen (nu...

Brussel
Arlon 104 - StamEuropa

De Regie der Gebouwen en Stad Brussel zetten in op tijdelijk gebruik. Met ‘Arlon 104’ opent het eerste pilootproject binnenkort de deuren.

Brussel
Egmontpaleis, Egmont I & II

De diensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn gehuisvest in het Egmontpaleis en de kantoorgebouwen Egmont I en Egmont II in...

Brussel
Rekenhof

In de zomer van 2023 start de Regie der Gebouwen met de restauratie van het plat dak van het gebouw van het Rekenhof in Brussel.

Brussel (Laken)
Serre "Wintertuin"

De Regie der Gebouwen werkt momenteel aan de restauratie van de Wintertuinserre.

Brussel
BOZAR / Paleis voor Schone Kunsten

Tijdens de zomer van 2023 werden de herstellingswerken van de daken en tentoonstellingszalen van het Paleis voor Schone Kunsten/ Bozar, die beschadigd werden door de brand van 18 januari 2021,...

Charleroi
Justitiepaleis

Het Justitiepaleis van Charleroi dateert van 1968 en wordt regelmatig onderworpen aan renovaties. Het paleis werd ontworpen door architect Jacques Depelsenaire, waardoor elke renovatie het voorwerp...

België
Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

Brussel
De Congreskolom

De Congreskolom in Brussel werd in 1850 opgericht naar het ontwerp van Joseph Poelaert. Na de eerste wereldoorlog werd op 11 november 1922 het graf van de Onbekende Soldaat bijgeplaatst. Het monument...

Bastenaken
Mardasson Memorial

English version Het Mardasson Memorial (Battle of the Bulge Memorial) is een oorlogsmonument dat werd opgetrokken ter nagedachtenis van de Slag om de Ardennen, één van de laatste grote veldslagen...

Eigenbrakel
Vredegerecht

In maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen nieuwe, heringerichte ruimtes ter beschikking gesteld aan de diensten van het vredegerecht van Eigenbrakel op de eerste verdieping van het administratief...

Boussu
Vredegerecht

In juli 2020 heeft de Regie der Gebouwen de herinrichtingswerken beëindigd in het gebouw dat zich rue Grande Campagne in Boussu bevindt om er de vredegerechten van Boussu en Colfontaine in samen te...

Doornik
Politierechtbank & Parket, afdeling Politie

Op 21 maart 2014 werd het gerenoveerde gebouw van de politierechtbank en van de afdeling Politie van het parket van Doornik officieel geopend.
Het kantoor van de eerste minister (© FOD Kanselarij van de Eerste Minister)

Brussel
Wetstraat 16

In november 2020 rondde de Regie der Gebouwen de opfrissings- en beveiligingswerken in de Wetstraat 16 in Brussel af. Achter de neoklassieke gevel van de Wetstraat 16 werken zowel de beleidscel van...