Projecten

Eigenbrakel
Vredegerecht

In maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen nieuwe, heringerichte ruimtes ter beschikking gesteld aan de diensten van het vredegerecht van Eigenbrakel op de eerste verdieping van het administratief...

Dubai
Belgisch Paviljoen

België neemt deel aan de volgende wereldtentoonstelling, “Expo 2020 Dubai”, die doorgaat van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

Brussel
KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)

De Regie der Gebouwen financiert omvangrijke infrastructuurwerken aan de Koninklijke Bibliotheek van België voor de creatie van een nieuw museum dat deel uitmaakt van de Kapel van Nassau. Er wordt...

Namen
Gevangenis

De Regie der Gebouwen verzekert de grondige renovatie van de gevangenis van Namen. Om de goede werking van de gevangenis niet in het gedrang te brengen tijdens de werken, wordt het project in fases...
Bruxelles - Parc du Cinquantenaire - Photo aérienne | Brussel - Jubelpark - Luchtfoto

Brussel
Jubelpark

Het Jubelpark en zijn gebouwen zijn eigendom van de Belgische staat. Terwijl de Regie der Gebouwen de gebouwen op de site beheert, neemt Leefmilieu Brussel het groenbeheer van het park voor zijn...

Eupen
Justitiepaleis

De Regie der Gebouwen heeft in Eupen een nieuwe site ingericht voor Justitie. Het nieuw justitiepaleis in het centrum van de stad, op de Rathausplatz, werd ingehuldigd in februari 2019. De renovatie...

Antwerpen
Gerechtshof Britselei

Het gerechtshof aan de Britselei dateert van 1877. Na de bouw van het justitiepaleis aan de Bolivarplaats in 2006, verhuisden vele gerechtelijke diensten naar het nieuwe gebouw. In november 2019 werd...

Masterplan
Detentie en internering in humane omstandigheden

Op 18 april 2008 keurde de federale ministerraad het eerste masterplan goed dat een actieplan uittekende voor een detentie in humane omstandigheden. Het plan werd herhaaldelijk verder uitgewerkt,...

Luik
Justitiesite (uitbreidingen en prins-bisschoppelijk paleis)

De Regie der Gebouwen werkt al jaren aan een functionele huisvesting van de gerechtelijke diensten in het centrum van Luik (bouw van uitbreidingen, renovaties in het Paleis, enz.). In oktober 2020...

Brussel
Musée de la BD

In de zomer van 2020 heeft de Regie der Gebouwen verschillende onderhoudswerken uitgevoerd in het Stripmuseum. In de jaren 1980 heeft ze al omvangrijke restauratiewerken uitgevoerd in dit gebouw, dat...

Brussel
Arlon 104 - StamEuropa

De Regie der Gebouwen en Stad Brussel zetten in op tijdelijk gebruik. Met ‘Arlon 104’ opent het eerste pilootproject binnenkort de deuren.

Brussel
Egmontpaleis, Egmont I & II

De diensten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn gehuisvest in het Egmontpaleis en de kantoorgebouwen Egmont I en Egmont II in...

Brussel
Rekenhof

In december 2019 is de Regie der Gebouwen gestart met de grondige renovatie van de verwarmingsinstallaties. Het einde van de werken staat gepland voor juni 2020.

Brussel (Laken)
Serre "Wintertuin"

In juli 2019 heeft de Regie der Gebouwen de studie voor de renovatie van de Wintertuin toegewezen aan de studiebureaus MA2 en Chatillon Architectes

Brussel
BOZAR / Paleis voor Schone Kunsten

De Regie der Gebouwen financiert de restauratie van de platte daken en van het Koninklijk Salon van BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten. De projecten doen recht aan de originele plannen van architect...

Charleroi
Justitiepaleis

Het Justitiepaleis van Charleroi dateert van 1968 en wordt regelmatig onderworpen aan renovaties. Het paleis werd ontworpen door architect Jacques Depelsenaire, waardoor elke renovatie het voorwerp...

België
Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP)

De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP), dat onder meer voorziet dat overheidsgebouwen klimaat- en energieneutraal moeten zijn tegen 2040.

Brussel
De Congreskolom

De Congreskolom in Brussel werd in 1850 opgericht naar het ontwerp van Joseph Poelaert. Na de eerste wereldoorlog werd op 11 november 1922 het graf van de Onbekende Soldaat bijgeplaatst. Het monument...

Bastenaken
Mardasson Memorial

English version Het Mardasson Memorial is een oorlogsmonument dat werd opgetrokken ter nagedachtenis van de Slag om de Ardennen, één van de laatste grote veldslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog...

Boussu
Vredegerecht

In het kader van het hervormingsplan van de vredegerechten is het de bedoeling om de vredegerechten van Boussu en van Colfontaine te hergroeperen op het grondgebied van Boussu. Het huidige gebouw,...

Doornik
Politierechtbank & Parket, afdeling Politie

De Politierechtbank en de afdeling Politie van het Parket van Doornik zijn gehuisvest in het gerenoveerde gebouw in de rue Childéric 22. Het gebouw was reeds in gebruik genomen door onder meer de...
Het kantoor van de eerste minister (© FOD Kanselarij van de Eerste Minister)

Brussel
Wetstraat 16

In juni 2019 startte de Regie der Gebouwen opfrissings- en beveiligingswerken in de Wetstraat 16 in Brussel. Achter de neoklassieke gevel van de Wetstraat 16 werken zowel de beleidscel van de eerste...

Brussel
WTC III

Verschillende verdiepingen in de kantoortoren WTC III, vlakbij het station Brussel-Noord, zijn heringericht. De werken zijn in 2018 gestart en werden in meerdere fasen uitgevoerd.

Asse
Nieuwbouw FOD Financiën en Justitie

In de zomer van 2019 werd een studie opgestart voor de realisatie van een nieuwbouw op de “Asphaltcosite” in Asse. Hier zullen verschillende diensten van de FOD Financiën en de FOD Justitie...

Leuze-en-Hainaut
Vredegerecht

De lokalen van het Vredegerecht van Leuze-en-Hainaut, die eigendom zijn van de gemeente, zijn verouderd en maken het niet meer mogelijk om in goede omstandigheden te werken. Daarom heeft de Regie der...

Péronnes-lez-Binche
Opslaghal

Sinds 2017 is de Regie der Gebouwen bezig met de inrichting van de opslagmagazijnen in de opslaghal die zich in Peronnes-lez-Binche (Henegouwen) bevindt. In de opslagmagazijnen worden een deel van de...

Interoperable Buildings, NWOW en dynamic office

De Regie der Gebouwen wil verder evolueren: vandaag is ze gebouwenbeheerder, maar het is haar bedoeling om te evolueren tot leverancier van adequate werkomgevingen. De "new ways of working" (NWOW),...

België
Omschakeling naar rijk gas

Door de aangekondigde sluiting van het Nederlandse gasnet schakelt België geleidelijk aan over naar een levering van enkel nog rijk gas. De Regie der Gebouwen is rechtstreeks betrokken bij de...

Antwerpen
Rijksarchief

In mei 2019 startte de Regie der Gebouwen met de laatste fase van de renovatiewerken aan het Rijksarchief in Antwerpen. Als alles volgens plan verloopt, kan begin 2021 het compleet vernieuwde...

Holsbeek
Gesloten centrum voor vrouwen

In het kader van het beleid rond de uitbreiding van de gesloten centra en de humanere aanpak van kwetsbare doelgroepen, besliste de regering in 2017 om het voormalige open terugkeercentrum in...

Sorinnes (Dinant)
Verkeerspost van Achêne

Sinds januari 2018 biedt een nieuwe verkeerpost in Sorinnes onderdak aan de diensten van de Federale Wegpolitie van Namen. Het nieuwe gebouw, dat zeer energiezuinig ontworpen werd, heeft bijna 800 m²...

Turnhout
Ondernemingsrechtbank

In oktober 2020 zal de ondernemingsrechtbank in Turnhout verhuizen naar een nieuwe locatie. Ze zal haar intrek nemen in een voormalig rijkswachtgebouw, dat grondig werd gerestaureerd/gerenoveerd en...

Brussel
Opvangcentrum Klein Kasteeltje

Het Klein Kasteeltje is het oudste en grootste opvangcentrum voor asielzoekers in België. Op 3 december 2018 werd er het aanmeldcentrum voor asielzoekers geopend. De creatie van een nieuw...

Tervuren
Sint-Hubertuskapel

De Sint-Hubertuskapel bevindt zich in het park van Tervuren (de “Warande”) en werd gebouwd in het begin van de 17de eeuw. De kapel is opgetrokken in vroegbarokke stijl, naar een ontwerp van architect...

Brussel
Dienst Vreemdelingenzaken

Net zoals de “Eurostation”-project , maakte het “Pacheco”-project deel uit van een masterplan dat als doel had de federale overheidsdiensten te herhuisvesten die zich in het WTC II-gebouw in Brussel...

Vilvoorde
Laboratorium Douane en Accijnzen

In 2015 kocht de Regie der Gebouwen het Akzo Nobel-gebouw in Vilvoorde om er het laboratorium, het hulpkantoor en het mobiel team van de dienst Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst...

Brussel
Eurostation

De Regie der Gebouwen heeft eersteinstallatiewerken uitgevoerd in het Eurostation-gebouw, dat zich op het Victor Hortaplein bevindt, achter het station Brussel-Zuid. Dankzij de werken, die duurden...

Leuven
Gerechtshof

De Regie der Gebouwen liet tussen 2018 en 2020 de buitenschil van het gerechtshof aan het Smoldersplein in Leuven renoveren en restaureren. Daarnaast werd ook de toegankelijkheid van het gebouw...

Genk
Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën van Genk, Lanaken en Maasmechelen heeft in de zomer van 2018 hun intrek genomen in een hedendaags en energiezuinig gebouw in de Jaarbeurslaan in Genk. De Regie...

Antwerpen
Justitiepaleis

Het justitiepaleis in Antwerpen wordt beschouwd als één van de merkwaardigste gebouwen uit de 21ste eeuw in België. Het is een glazen huis waarin het publiek het allerbelangrijkste is. Het gebouw...

Waterloo
De Leeuw van Waterloo

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen uit voorzorg voor eventuele verzakkingen een stabiliteitsstudie uitgevoerd op de heuvel waarop de Leeuw van Waterloo staat.

Tervuren
AfricaMuseum

Het gerenoveerde, gerestaureerde en uitgebreide AfricaMuseum (Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) is sinds 9 december 2018 opnieuw open voor het publiek. De Regie der Gebouwen trad op als bouwheer...

België
Federale campagne #BeBiodiversity

Sinds februari 2018 is de Regie der Gebouwen een van de pioniersondernemingen die deelnemen aan de # BeBiodiversity- campagne, gelanceerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen...

Antwerpen
Scheepvaartpolitie

De Regie der Gebouwen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Havenbedrijf Antwerpen om een deel van de scheepvaartpolitie van Antwerpen onder te brengen in een nieuw complex op rechteroever.

Bornem
Fin Shop

Op donderdag 8 juni 2017 werd de nieuwe Fin Shop in Bornem officieel geopend. Na het succes van de Fin Shop in Haren bij Brussel, is het logisch dat er ook een Fin Shop werd geopend in Vlaanderen en...

Brussel
Kasteel Hertoginnedal

Kasteel Hertoginnedal werd opgericht in een groene oase van 27 hectare op het domein Hertoginnedal. De hele site is eigendom van de Koninklijke Schenking en wordt door de Regie der Gebouwen gehuurd...

Verviers
Justitiesite (justitiepaleis, uitbreiding en nieuw gebouw)

Sinds 2014 werkt de Regie der Gebouwen aan een groot renovatieproject dat is opgedeeld in verschillende fases, verspreid over ongeveer 15 jaar. In juni 2020 werd een nieuwbouw tegenover het Paleis...

Hele land
Satellietkantoren

In 2017 opende de federale overheid satellietkantoren in 17 Belgische steden. Het ging om een proefproject, waarvoor de Regie der Gebouwen de handen in elkaar sloeg met Belnet, de Federale...

Aarlen
Rijksarchief en uitbreiding

Om de infrastructuur van het Rijksarchief in Aarlen te vergroten, te moderniseren en aan te passen aan de mensen die er werken en de eisen van het publiek, heeft de Regie der Gebouwen een uitbreiding...

Vottem
Masterplan federale politie

De site van de Federale Politie van Vottem biedt onderdak aan de voormalige rijkswacht sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van de politiehervorming in 2001 werden er...

Antwerpen
Nieuwe gevangenis

Het Masterplan: Detentie en internering in humane omstandigheden voorziet de vervanging van de huidige gevangenis van Antwerpen door een nieuwe gevangenis van 440 plaatsen in de buurt van het nieuwe...

Bouillon
Burcht

De burcht van Bouillon is eigendom van de staat en wordt via een overeenkomst beheerd door het Royal Syndicat d’Initiative van Bouillon. In 2017 is het oude natriumverlichtingssysteem in de hele...

Brussel
Chinees Paviljoen

Het Chinees Paviljoen in Laken is om veiligheidsredenen gesloten. Eind 2017 heeft de Regie der Gebouwen een studieopdracht toegewezen aan het studiebureau Origin Architecture & Engineering voor...
Brussel - Square Brussels Meeting Centre | Bruxelles - Square Brussels Meeting Centre

Brussels
PuRE-net 10th Annual Conference

From 8th till 10th October 2017 the Belgian Buildings Agency hosted the PuRE-net Annual Conference in Brussels. Van 8 tot en met 10 oktober 2017 organiseerde de Regie der Gebouwen de jaarlijkse...

Hasselt
Veiligheidssite Campus H

Op vrijdag 28 september 2018 werd Campus H, een gloednieuwe veiligheidssite die de lokale politie, de brandweer, de hulpcentrales en verscheidene administratieve diensten in Hasselt samenbrengt op...

Brussel
Residence Palace

De Residence Palace aan de Brusselse Wetstraat heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Het is een complex met verschillende gebouwen. Blok A dat uitgeeft op de Wetstraat werd gerestaureerd/...
Bruxelles - Musée du Cinquantenaire - Photo aérienne | Brussel - Jubelparkmuseum - Luchtfoto

Brussel
Museum Kunst & Geschiedenis

Het Museum Kunst & Geschiedenis is de belangrijkste site van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Met collecties die meer dan 60.000 vierkante meter aan tentoonstellingszalen en...

Brussel
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Al sinds hun oprichting in de achttiende eeuw hebben de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) hun uitvalsbasis in en rond de Regentschapsstraat in Brussel. Door de jaren heen...

Brussel
Space Pole

De Space Pole ligt midden in een groene oase in Brussel, die zich uitstrekt over 11,5 hectare. Het is de thuisbasis van drie federale instellingen die onderzoek doen naar de omgeving van onze planeet...

Antwerpen
Forensisch Psychiatrisch Centrum

Tussen 2014 en 2016 bouwde de Regie der Gebouwen in Antwerpen een Forensisch Psychiatrisch Centrum voor de opvang van 180 geïnterneerden: geesteszieken die veroordeeld zijn voor criminele feiten. Het...