Overheidsopdrachten

De Regie der Gebouwen publiceert al haar overheidsopdrachten via e-Procurement, een gratis, snel en beveiligd systeem. Door gebruik te maken van overheidsopdrachten verzekert de Regie der Gebouwen zich ervan dat ze altijd beschikt over de middelen die onmisbaar zijn voor een goede werking van haar organisatie, zowel op het vlak van werken, leveringen als diensten. In het Meerjarig Investeringsplan worden de lopende en geplande projecten met een omvang van meer dan 3 miljoen euro vermeld. 

 

Overheidsopdrachten rusten op drie grote principes:

  1. bekendmaking
  2. transparantie
  3. de gelijke behandeling van de bieders

e-Procurement

Op Publicprocurement.be vindt u informatie over de verschillende aspecten van overheidsopdrachten.

e-Notification

Op e-Notification kunt u de overheidsopdrachten van de Regie der Gebouwen raadplegen.

e-Tendering

Via e-Tendering opent de Regie der Gebouwen aanvragen tot offertes of oproepen tot deelname.

Lopende overheidsopdrachten

De Regie der Gebouwen publiceert haar aankondigingen voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde van meer dan 30.000 euro exclusief btw op e-Notification. Op dat platform voegen wij onze bestekken en documenten toe, zodat u alle informatie  over onze opdrachten kan raadplegen. Het platform is helemaal gratis en is voor iedereen toegankelijk.

Voor opdrachten met een geraamde waarde lager dan 30.000 euro  exclusief btw  nodigt de Regie der Gebouwen per e-mail bij voorkeur KMO’s uit die actief zijn in de omgeving van de site waar de werken of studies moeten uitgevoerd worden.

Meerjarig investeringsplan

De lopende en geplande projecten met een omvang van meer dan 3 miljoen euro worden vermeld in het Meerjarig Investeringsplan. Het is opgemaakt voor een periode van 10 jaar en bevat een prognose op 20 jaar. Dit plan is evolutief en wordt jaarlijks geactualiseerd.   

Lees meer

Registreren op e-Notification

Registreer u op e-Notification om automatisch en snel op de hoogte te worden gebracht wanneer de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht publiceert van meer dan 30.000 euro exclusief btw. Het is niet verplicht om zich te registreren om de aankondigingen van overheidsopdrachten te raadplegen, maar wanneer u het wel doet, kunt u een "zoekprofiel" aanmaken waarmee u automatisch de aankondigingen ontvangt die u interesseren.

Hoe registreren?

Een offerte indienen

Voor elke opdracht boven de 30.000 euro exclusief btw moet u verplicht gebruik maken van het gratis e-Tendering-platform. Met e-Tendering kunnen offertes niet verloren gaan; u krijgt een ontvangstbevestiging voor alle documenten die u op het platform hebt ingediend. Tot de uiterste datum van indiening kunt u een offerte ook wijzigen of intrekken. 

Voor opdrachten met een geraamde waarde tot 30.000 euro exclusief btw waarvoor u per e-mail wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen, kan u uw offerte indienen met een gewone e-mail.

Documenten

Hulp nodig?

Neem contact op met de e-Procurement-helpdesk, elke werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur bereikbaar via e.proc@publicprocurement.be of op het nummer 02 740 80 00

Vragen?

Over overheidsopdrachten in het algemeen
Neem contact op met de Centrale Aankoopdienst:
Cad.Sca.Info@buildingsagency.be

Opleiding

e-Procurement organiseert gratis informatiesessies.

Meer informatie

Handleidingen

e-Procurement stelt verscheidene handleidingen ter beschikking.

Meer informatie