Overheidsopdrachten

De Regie der Gebouwen publiceert al zijn overheidsopdrachten via e-Procurement, een gratis, snel en beveiligd systeem. Door gebruik te maken van overheidsopdrachten verzekert de Regie der Gebouwen zich ervan dat ze altijd beschikt over de middelen die onmisbaar zijn voor een goede werking van haar organisatie, zowel op het vlak van werken, leveringen als diensten.

 

Overheidsopdrachten rusten op drie grote principes:

  1. bekendmaking
  2. transparantie
  3. de gelijke behandeling van de bieders

e-Procurement

Op Publicprocurement.be vindt u informatie over de verschillende aspecten van overheidsopdrachten.

e-Notification

Op e-Notification kunt u de overheidsopdrachten van de Regie der Gebouwen raadplegen.

e-Tendering

Via e-Tendering opent de Regie der Gebouwen aanvragen tot offertes of oproepen tot deelname.

Lopende overheidsopdrachten

De Regie der Gebouwen publiceert haar aankondigingen voor overheidsopdrachten op e-Notification. Op dat platform kan ze bestekken en documenten toevoegen, zodat u alle informatie die u nodig hebt kunt raadplegen of krijgen. Het platform is helemaal gratis en is voor iedereen toegankelijk. Voor bedragen lager dan 144.000 euro gebruikt de Regie der Gebouwen de module Free Market, waarin ze een vereenvoudigde overheidsopdracht kan publiceren. De module maakt deel uit van het e-Notification-platform.

Registreren op e-Notification

Registreer u op e-Notification om automatisch en snel op de hoogte te worden gebracht wanneer de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht publiceert. Het is niet verplicht om zich te registreren om de aankondigingen van overheidsopdrachten te raadplegen, maar wanneer u het wel doet, kunt u een "zoekprofiel" aanmaken waarmee u automatisch de aankondigingen ontvangt die u interesseren.

Hoe registreren?

Een offerte indienen

Voor elke opdracht boven de 30.000 euro exclusief btw moet u verplicht gebruik maken van het gratis e-Tendering-platform. Met e-Tendering kunnen offertes niet verloren gaan; u krijgt een ontvangstbevestiging voor alle documenten die u op het platform hebt ingediend. Tot de uiterste datum van indiening kunt u een offerte ook wijzigen of intrekken. U kunt er bovendien het verslag van de opening van de offertes raadplegen.

Werken op factuur
(opdrachten tot 30.000 euro excl. btw)

Voor opdrachten met een geschatte waarde tot 30.000 euro (excl. btw) dient u uw offerte in met een gewone e-mail.

Opdrachten > 30.000 euro excl. btw

Voor opdrachten met een geschatte waarde hoger dan 30.000 euro (excl. btw) moet u uw aanvragen tot deelname en uw offertes verplicht indienen via e-Tendering. Offertes en aanvragen tot deelname op papier, scans en e-mails worden niet meer aanvaard.

Documenten

Hulp nodig?

Neem contact op met de e-Procurement-helpdesk, elke werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur bereikbaar via e.proc@publicprocurement.be of op het nummer 02 740 80 00

Vragen?

Over overheidsopdrachten in het algemeen
Neem contact op met de Centrale Aankoopdienst:
Cad.Sca@buildingsagency.be

Over de inhoud van een opdracht
Neem contact op met de contactpersoon die vermeld staat in de aankondiging van de opdracht.

Opleiding

e-Procurement organiseert gratis informatiesessies.

Meer informatie

Handleidingen

e-Procurement stelt verscheidene handleidingen ter beschikking.

Meer informatie