De Regie der Gebouwen publiceert al haar overheidsopdrachten via e-Procurement, een gratis, snel en beveiligd systeem. 

Waarom overheidsopdrachten?

Door gebruik te maken van overheidsopdrachten verzekert de Regie der Gebouwen zich ervan dat ze altijd beschikt over de middelen die onmisbaar zijn voor een goede werking van haar organisatie, zowel op het vlak van werken, leveringen als diensten.

Overheidsopdrachten rusten op drie grote principes:

  1. bekendmaking
  2. transparantie
  3. de gelijke behandeling van de bieders

Het platform e-Procurement

 

Het platform e-Procurement is helemaal gratis en is voor iedereen toegankelijk.

De Regie der Gebouwen publiceert op dat platform al haar overheidsopdrachten en voegt de bestekken en andere nuttige en noodzakelijke documenten toe.

Het is ook via e-Procurement dat elektronische offertes moeten worden ingediend voor opdrachten met een waarde van meer dan € 30.000 exclusief btw.

Registreren op e-Procurement

Registreer u op e-Procurement om automatisch en snel op de hoogte te worden gebracht wanneer de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht publiceert van meer dan 30.000 euro exclusief btw.

Het is niet verplicht om zich te registreren om de aankondigingen van overheidsopdrachten te raadplegen, maar wanneer u het wel doet, kunt u een "zoekprofiel" aanmaken waarmee u automatisch de aankondigingen ontvangt die u interesseren. 

Er is ook een helpcentrum beschikbaar op het platform e-Procurement

Een offerte indienen

Voor elke opdracht boven de 30.000 euro exclusief btw moet u verplicht gebruik maken van het gratis platform e-Procurement. Met e-Procurement kunnen offertes niet verloren gaan; u krijgt een ontvangstbevestiging voor alle documenten die u op het platform hebt ingediend. Tot de uiterste datum van indiening kunt u een offerte ook wijzigen of intrekken. 

Voor opdrachten met een geraamde waarde tot 30.000 euro exclusief btw waarvoor u per e-mail wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen, kan u uw offerte indienen met een gewone e-mail.

Enkel elektronisch factureren

Sinds 1 maart 2024 kan u enkel elektronische facturen indienen bij de Regie der Gebouwen.

Verzend uw factuur digitaal via Peppol of via het online Mercurius-platform (voor Mercurius: log in via https://digital.belgium.be/e-invoicing/ en kies bij “Klant” voor “Regie der Gebouwen-Régie des Bâtiments (0208312646)”).

Als u zelf nog niet uitgerust bent om digitale facturen te versturen, kunt u via Mercurius ook manueel uw factuur voor de Regie der Gebouwen of andere overheden ingeven. 

Meer informatie over elektronische facturen versturen vindt u op deze pagina

Om veiligheidsredenen worden facturen die op een andere manier worden verstuurd (bijvoorbeeld op papier of per e-mail) niet aanvaard.

Meerjarig Investeringsplan

De lopende en geplande projecten met een omvang van meer dan 3 miljoen euro worden vermeld in het Meerjarig Investeringsplan.

Het is opgemaakt voor een periode van 10 jaar en bevat een prognose op 20 jaar. Dit plan is evolutief. De federale Ministerraad nam op 17 mei 2024 akte van de laatste versie van het Meerjarig Investeringsplan.

Lees meer

Documenten

In deze rubriek vindt u de typebestekken en andere permanente bijlagen in verband met de documenten van de overheidsopdrachten die door de Regie der Gebouwen worden gepubliceerd. Deze door de Regie der Gebouwen uitgevaardigde documenten zijn van toepassing op opdrachten (voor werken, leveringen en diensten) met betrekking tot gebouwen en installaties die door de Regie der Gebouwen worden beheerd.

Hulp nodig ?

Over het platform e-Procurement

Heb je moeite om uw bedrijf te registreren of om een offerte in te dienen? 

Alle functionaliteiten worden stap per stap toegelicht in het helpcentrum. Ook voor algemene tips over het platform of een uitgebreide uitleg van alle gebruikersrollen kan je in het helpcentrum terecht. 

De e-Procurement-helpdesk is ook elke werkdag tussen 8.30 en 16.30 uur bereikbaar via e.proc@publicprocurement.be of op het nummer 02 740 80 00

Tot slot worden er gratis informatiesessies georganiseerd door e-Procurement.

Over overheidsopdrachten in het algemeen

Neem contact op met de Centrale Aankoopdienst: Cad.Sca.Info@buildingsagency.be