Verkoop/Verhuur

Projectoproep

Valorisatie van de sites van het Abtenpaleis en de voormalige rijkswacht in Saint-Hubert

De Regie der Gebouwen wenst het uitzonderlijke patrimonium van de Belgische Staat in het centrum van Saint-Hubert te valoriseren. Daarom schrijft ze een projectoproep uit met als doel de toekenning van huurcontracten/erfpachtovereenkomsten voor de volgende twee sites:

  • De site van het Abtenpaleis gelegen aan de Place de l’Abbaye
  • De site van de voormalige rijkswacht gelegen in de Rue de la Converserie 46

De volledige dossiers moeten ingediend worden ten laatste op 15/09/2023 om 12h.

Voor meer info, raadpleeg de infonota

Verkoopprocedures

De Regie der Gebouwen beslist op basis van de huisvestingsbehoeften van de federale overheid welke federale gebouwen of gronden verkocht worden. Welke verkoopprocedure daarbij gebruikt wordt, hangt af van wie het goed verkoopt: de Regie der Gebouwen of het federaal aankoopcomité.


Meer over de verkoopprocedures

U verkoopt/verhuurt?

U verkoopt of verhuurt panden of terreinen die interessant kunnen zijn voor de federale overheid ?

Laat het ons weten

Wonen of werken via leegstandsbescherming

Wanneer een gebouw tijdelijk niet gebruikt wordt, kiest de Regie der Gebouwen soms voor leegstandsbescherming.

In dat geval nemen tijdelijke gebruikers hun intrek in het gebouw, in afwachting van de verkoop of van een nieuwe bestemming.

Meer