De Regie der Gebouwen

Federaal vastgoedbeheerder

voor de federale overheidsdiensten en het architecturaal en historisch patrimonium

afbeelding

887 gebouwensites

  • 1/3 gehuurd
  • 2/3 in eigendom
  • 7,2 miljoen vierkante meter

Instelling van openbaar nut

opgericht in 1971

Onze missie

Immo

Promotieopdrachten (publiek/privé)

Inhuring, eersteinrichtingswerken en opvolging van die contracten

Bezetting door een derde (verhuur, onderverhuur, overeenkomsten voor bezetting ter bede, overeenkomsten van tijdelijke bezetting …)

Verkopen en aankopen van gebouwen en terreinen

Bouw en renovatie

Uitwerking en opvolging van Design- en/of Build-opdrachten

Renovatie en restauratie van gebouwen in eigendom

Facility en onderhoud

Uitwerken van aan vastgoedbeheer gelinkte raamcontracten

Identificeren van de behoeften aan herstelling en vervanging

Beheren van gebouwen met meerdere bezetters

Onze waarden

Integriteit en verantwoordelijkheidszin
Professionalisme
Samenhorigheidsgevoel
Dienstverlening en klantgerichtheid

Onze doelstellingen

Een kwalitatieve, duurzame, toegankelijke en interoperabele NWOW-werkomgeving voorstellen aan onze klanten.

De vastgoedportefeuille efficiënt, effectief en transparantie beheren (Meerjarig Investeringsplan, bezettingsnormen, ...).

Construction en blocs de bois | Bouw blok hout

Een performante organisatie zijn die risico’s op een voorbeeldige manier beheert.

Waken over het welzijn, de ontplooiing en de tevredenheid van onze medewerkers, en nog aantrekkelijker worden als werkgever.

Over de nodige competenties beschikken en een voortrekker zijn in ons domein.

Onze klanten

De Regie der Gebouwen is de vastgoedpartner van de federale overheidsdiensten.

In totaal biedt ze kantoorruimte aan ongeveer 70.000 federale medewerkers. Ze stelt hen een infrastructuur ter beschikking die aangepast is aan hun huidige en toekomstige behoeften.

De Regie der Gebouwen voert ook de verbintenissen voor gebouweninfrastructuur uit die de Belgische staat aangaat met internationale instellingen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Europese scholen of het nieuwe gebouw van de Raad van de Europese Unie.

Ons organogram

                

Onze Staatssecretaris

Mathieu Michel

Staatssecretaris voor Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen

Ons Directiecomité

Laurent Vrijdaghs

Administrateur-generaal
Voorzitter van het directiecomité

Jan Mathu

Directeur Stafdiensten

Gert Jansens

Directeur-generaal Operationele diensten

Ons Strategisch Comité

De Regie der Gebouwen beschikt over een Strategisch Comité dat een permanent en gestructureerd overleg nastreeft tussen de Regie der Gebouwen, de federale overheid en de openbare diensten waarvoor zij gebouwen beheert.

Meer info

Onze partners

Nationale Loterij

De Regie der Gebouwen kan rekenen op de financiële steun van de Nationale Loterij en haar spelers.

In 2023 kende de Nationale Loterij zo’n 3 miljoen euro subsidie toe aan de Regie der Gebouwen.

Deze subsidie werd aangewend voor de restauratie/renovatie van federale overheidsgebouwen en sites die een bijzondere historische en/of architecturale erfgoedwaarde hebben.

Meer info