Box in the box

Terug naar de projectpagina over het Justitiepaleis

In februari 2022 werden de werken voor de “Box in the Box” voltooid, 4 nieuwe en hoogbeveiligde zittingszalen die werden opgetrokken op en rond één van de binnenkoeren van het Justitiepaleis.

Een betere beveiliging van het Justitiepaleis

Het project van Box in the Box kadert in de verbetering van de beveiliging van het Brusselse Justitiepaleis.

Eind 2018 werden er op dit vlak al grote stappen gezet door het creëren van afzonderlijke en beveiligde toegangen voor de bezoekers, personeelsleden, magistraten, advocaten en leveranciers. De toegang voor bezoekers werd bovendien voorzien van een scanstraat vergelijkbaar met die op luchthavens, waar hun spullen worden gecontroleerd en ze langs een metaaldetector moeten passeren.

Aparte circulatiewegen voor publiek, magistraten en gedetineerden

Een tweede stap is de creatie van de Box in the Box, een aaneengesloten geheel van 4 zittingszalen en bijhorende lokalen, waarbij de circulatiewegen voor het publiek, de magistraten en de gedetineerden strikt zijn gescheiden van elkaar en beveiligd zijn via een badgesysteem.

De Box in the Box werd geconstrueerd op en rond één van de binnenkoeren van het Justitiepaleis, aan de zijde van de Miniemenstraat.

Het publiek betreedt de zone van de Box in the Box via één enkele toegang, die uitgeeft op de “wandelgang” op niveau -1 van het Justitiepaleis, wat de controle vergemakkelijkt. In deze wandelgang zijn sanitaire blokken en wachtruimtes voorzien. De wandelgang geeft het publiek rechtstreeks toegang tot de 4 verschillende zittingszalen.

De magistraten hebben toegang tot de Box in the Box via een wandelgang die zich aan de andere zijde van de binnenkoer bevindt. Zij beschikken er over 4 raadzalen, sanitair en een kitchenette.

De gedetineerden hebben toegang tot de zittingszalen via een apart circuit.

Een combinatie van nieuwbouw, renovatie en restauratie

Op de binnenkoer waar de Box in the Box is opgetrokken, bevond zich oorspronkelijk een volume dat werd bijgebouwd in de jaren 1950-1960 en bestond uit allerlei opslagruimtes en lokalen voor het onderhoudspersoneel.

Deze lokalen werden afgebroken en de gevels rondom de binnenkoer die hierdoor vrij kwamen, werden vervolgens gerestaureerd.

De Box in the Box zelf is opgetrokken uit houtskeletbouw, die ter plaatse werd gemonteerd omdat het onmogelijk was om grote geprefabriceerde onderdelen tot op de binnenkoer te krijgen.

De aanpalende ruimtes aan de binnenkoer werden gerenoveerd en gerestaureerd. Zo werden de wandelgangen naar hun oorspronkelijke staat gerestaureerd, evenals één van de vier zittingszalen die deel uitmaakt van de aanpalende ruimtes van de binnenkoer.

Er waren ook aanpassingen nodig om de circulatiewegen voor de gedetineerden naar de zittingszalen te creëren.

Omdat het Justitiepaleis een geklasseerd historisch monument is, gebeurden alle werken in nauw overleg met de Directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Herstel van daglicht 

Door te kiezen voor houtskeletbouw, is de constructie van de Box in the Box omkeerbaar. Aangezien het gaat om een toevoeging aan een beschermd gebouw, is het immers belangrijk dat er steeds kan teruggekeerd worden naar de oorspronkelijke staat van het gebouw.
Langs de zittingszalen die grenzen aan de gevels van de binnenkoer, zijn lichtstraten geplaatst. Hierdoor moest er niet tegen de beschermde gevels worden gebouwd. De lichtstraten zorgen er ook voor dat er veel daglicht binnenvalt in de wandelgangen en de zittingszalen.
Ook door te zorgen voor niveauverschillen in de daken van de Box in the Box, wordt voor zoveel mogelijk daglicht gezorgd.

Comfortabele en hedendaagse zalen

De zittingszalen hebben elk een 30-tal plaatsen voor het publiek.
Voor de inrichting van de zalen werd gekozen voor natuurlijke en isolerende materialen. De ruimtes voldoen dan ook aan de geldende eisen rond thermische isolatie, luchtdichtheid en ventilatie.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie (correctionele zaken)
Studiebureau: Ma² Project - Metzger & Associés Architecture
Aannemer: Group Monument
Start van de werken: september 2018
Einde van de werken: februari 2022
Investering: ongeveer 5,2 miljoen euro (inclusief btw)

img_6161_0.jpg

 img_6170_0.jpg

img_6175_0.jpg

img_6188_0.jpg