Voormalige rijkswachtsite van Quaregnon

Instelprijs 320.000 euro

Rue Jules Destrée 48

7390 Quaregnon

Voir sur la carte

Terug naar lijst

Publicatiedatum
04/05/2023
Type transactie
Verkoop uit de hand aan de meestbiedende

Het te koop aangeboden goed bestaat uit een perceel van 45 are en 80 centiare waarop vier afzonderlijke gebouwen waarvan twee garages gebouwd zijn.

De gevels van de hoofdgebouwen die dateren uit 1859 zijn opgetrokken in baksteen. De daken bestaan uit leien.

De binnenzijde van de gebouwen is in slechte staat door onder andere waterinsijpelingen en vandalisme in de loop van de laatste twintig jaar tijdens dewelke de site leegstond.

Van de twee hoofdgebouwen heeft het eerste een bebouwde oppervlakte van 210m² (nuttige oppervlakte van 443m²) en het tweede een bebouwde oppervlakte van 190m² (nuttige oppervlakte van 301m²).

De site is toegankelijk via enerzijds de rue Jules Destrée en anderzijds via een berijdbare private weg die uitgeeft op de rue Wauters.

Het perceel is gelegen langs een belangrijke verkeersader en in de nabijheid van winkels, openbaar vervoer en weginfrastructuur (R5 en E42).

Basiskenmerken

Type gebouw: 
Kantoorgebouw
Terreinoppervlakte: 
45a 80ca

Kadastrale informatie

Kadastrale gegevens (afdeling/sectie/percelen): 
2de Afdeling/Quaregnon/Afdeling D/Percelen nr. 1244L, 1244M en 1245M
Basis-kadastraal inkomen (in euro): 
7914 euro
Extra informatie: 

Stedenbouwkundige informatie

In inventaris onroerend erfgoed: 

Voor stedenbouwkundige vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Architect van de dienst Stedenbouw van de Stad Quaregnon: Dienst Stedenbouw -  claudine.debay@quaregnon.be - 065/46.86.02 - Grand-Place, 1 7390 Quaregnon

Stedenbouwkundig attest (2020)

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 13 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto

Bezoeken

Data en uren

Indien u meer informatie wenst over het goed, gelieve contact op te nemen met Mevrouw Detroch:

0470 78 25 37 -  nathalie.detroch@minfin.fed.be

Verkoop

Verkoop uit de hand aan de meestbiedende

Type goed: Administratief gebouw

Enkel biedingen vanaf 320.000 euro zullen in aanmerking genomen worden. De vijf hoogste bieders zullen uitgenodigd worden voor een verkoop bij opbod en het goed zal verkocht worden aan de hoogste bieder. Vul het daarvoor bestemde offerteformulier in en stuur het terug:

 

Per aangetekende post naar:

FOD Financiën - Patrimoniumdocumentatie

Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen

Koning Albert II-laan, 33 bus 474

1030 Brussel

 

Par e-mail naar:

nathalie.detroch@minfin.fed.be

 

Biedingsformulier voor rechtspersonen

Biedingsformulier voor natuurlijke personen