De coronacrisis treft ons allemaal. De gezondheid van onze medewerkers en externe partners is onze absolute prioriteit.

Continuïteit van onze diensten

Sinds het begin van de crisis wordt de continuïteit van onze dienstverlening steeds gegarandeerd dankzij al onze medewerkers en de goede samenwerking met onze partners (aannemers, dienstverleners, leveranciers,…).

 • Onze medewerkers werken tot nader order maximaal van thuis uit.
 • Afspraken, vergaderingen en communicatie met externen verlopen bij voorkeur via conference calls (Teams, Skype), e-mail en telefonisch. 
 • De social distancing principes of een gelijkwaardig niveau van bescherming (zoals het dragen van een mondmasker) worden strikt nageleefd.

Betalingstermijn

De Regie der Gebouwen doet er ook alles aan om de aannemers, dienstverleners en leveranciers zo snel mogelijk correct te betalen voor de geleverde prestaties.

Impact en info voor de aannemers

De Regie der Gebouwen heeft zelf nooit enig order gegeven om werven of diensten op te schorten.  

In lijn met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, zijn de voorwaarden voor de bouwsector versoepeld vanaf 4 mei 2020.

 • De werven/werken/opdrachten moeten uitgevoerd worden mits inachtneming van de social distance maatregelen of een gelijkwaardig niveau van bescherming (bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker).
 • Wat betreft de overheidsopdrachten zijn de normale wettelijke termijnen van toepassing.
 • Bij plaatsbezoeken moeten de social distancing principes of een bescherming van gelijkwaardig niveau worden nageleefd. Als 1,5 meter afstand houden niet haalbaar is, dan wordt een mondmasker gebruikt om elkaar te beschermen. Door een gepaste organisatie (enkel op afspraak, per organisatie een maximaal aantal personen toelaten,…) moet het aantal aanwezige personen beperkt worden. Ook elektronische alternatieven kunnen overwogen worden (bijvoorbeeld het doorsturen van foto’s en/of andere documenten.

Lees het persbericht van 7 mei 2020 van minister Koen Geens over de heropstart van de werven en de versnelde betalingen.

Op de website van de FOD Economie vindt u een volledig overzicht van de maatregelen die de federale overheid neemt ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van Covid-19.

Info en maatregelen voor bezoekers

 • De onthaaldesk is afgeschermd met glas. 
 • Bij uw aankomst in het gebouw moet u EERST aan de onthaaldesk uw handen ontsmetten met handgel.
 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het circuleren in onze gebouwen.
 • Volg de signalisatie, de markeringen op de vloer en de pictogrammen die in het gebouw zijn opgehangen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar tot u aan de beurt bent.
 • Om u te registeren aan het onthaal, voert u uw eID-kaart in de kaartlezer.  U hoeft zelf geen gegevens in te voeren, de onthaalmedewerker registreert verder uw aanmelding. 
 •  Wacht aan het onthaal tot de persoon met wie u een afspraak heeft, u komt ophalen en u zal begeleiden naar de vergaderzaal. Na de vergadering wordt u terug begeleid naar het onthaal.

Info en maatregelen voor de leveranciers

 • U moet zich eerst aanmelden aan het onthaal (hoofdingang – Gulden Vlieslaan  87).  De onthaaldesk is afgeschermd met glas. 
 • Bij uw aankomst in het gebouw moet u EERST aan de onthaaldesk uw handen ontsmetten met handgel.
 • Als u een mondmasker draagt, dan moet u eerst uw handen ontsmetten aan de onthaaldesk alvorens u het mondmasker wenst af te doen. 
 • Volg de signalisatie, de markeringen op de vloer en de pictogrammen die in het gebouw zijn opgehangen.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar tot u aan de beurt bent.
 • De onthaalmedewerker zal een medewerker van de afdeling Logistiek of de afdeling ICT contacteren en vervolgens zal de toegangspoort tot de binnenplaats (toegankelijk via de Munthofstraat) geopend worden. 
 • Rijd de binnenplaats op en overhandig de levering aan de medewerker van de afdeling Logistiek of de afdeling ICT via de toegangspoort van de laadkade.
 • Er wordt een plaats voorzien waar de leveringen contactloos kunnen worden gedeponeerd.
 • Leveranciers voeren hun leveringen uit met zo weinig mogelijk fysiek contact met andere personen (laden en lossen volledig door de leverancier of door de ontvanger).
 • Leveringen worden zo veel als mogelijk verspreid ingepland.  Het uur wordt vooraf afgesproken met de contactpersoon bij de Regie der Gebouwen.
 • Leveringsbonnen worden vanop afstand ondertekend.
 • Verlaat onmiddellijk de binnenplaats na overhandiging en het aftekenen van de bestelbon.

Basisprincipes voor iedereen

 • Kom niet naar het werk als u huisgenoot bent van iemand met het coronavirus. 
 • Kom niet naar het werk als u symptomen heeft, zoals (milde) verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een lichaamstemperatuur van meer dan 38 graden.  
 • Kom niet naar het werk als u besmet bent met het coronavirus. 
 • Leef de instructies na die zijn aangegeven via de pictogrammen en affiches in het gebouw.

 

In het belang van uw en onze veiligheid, vragen wij u deze instructies strikt na te leven. 

Meer info

Hebt u vragen? Aarzel niet ons te contacteren via infodesk@regiedergebouwen.be

Wij danken u voor uw medewerking.

Zorg goed voor uzelf en voor de anderen!