Brussel
Vanaf 15 januari 2020 wordt een slagboom geplaatst aan de ingang van de esplanade van het Jubelpark (Nerviërslaan) om zo het wildparkeren tegen te gaan.

Verbod van parkeren om de veiligheid en het goede verloop van de werf te waarborgen

Sinds 2018 renoveert en restaureert de Regie der Gebouwen de daken van de verschillende musea rond de esplanade et de Triomfboog van het Jubelpark. De werken worden in fasen uitgevoerd. Tijdens deze werken zal ook een mobiele werfinstallatie geplaatst worden op de esplanade.

 

In samenspraak met het Museum Kunst & Geschiedenis, het Legermuseum, Autoworld, Leefmilieu Brussel en de hulp- en veiligheidsdiensten (stad Brussel en gemeente Etterbeek) werd beslist om de Esplanade en de zone achter de Triomfboog volledig parkeervrij te maken.

 

Deze beslissing werd genomen om veiligheidsredenen en om het goede verloop van de werf te waarborgen. De beslissing geldt voor drie jaar en wordt ook geëvalueerd.

De esplanade is geen openbare parking noch openbare weg.

Wie krijgt nog toegang tot de esplanade?

De slagboom aan de Nerviërslaan wordt op 15 januari 2020 geplaatst en in werking gesteld. Gedurende enkele dagen wordt de slagboom getest. Daarna wordt de toegang tot de esplanade uitsluitend voorbehouden voor de voertuigen van de leveranciers, het personeel, de hulp- en veiligheidsdiensten, de parkwachters en de aannemers die werken uitvoeren op de site.

 

De bezoekers met beperkte mobiliteit die met de wagen komen en de autobussen met bezoekers voor de musea hebben toegang tot de esplanade. Zij kunnen gebruik maken van gereserveerde parkeerplaatsen.

De organisatie van evenementen op de esplanade blijft mogelijk

De organisatie van evenementen op de esplanade blijft mogelijk mits voorafgaand akkoord van de Regie der Gebouwen en Leefmilieu Brussel . Ieder evenement wordt geëvalueerd in het kader van de vooruitgang van de werken. De veiligheid is een prioriteit en de site moet altijd toegankelijk blijven voor de hulp- en veiligheidsdiensten.

 

Voor meer info over de bereikbaarheid van de site, zie www.regiedergebouwen.be