Brussel
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale overheid, heeft de eerste opmetingen gedaan van de schade veroorzaakt door de brand op de daken van Bozar in Brussel op 18.01.2021.

Onze eerste prioriteit is de veiligheid te garanderen van de site voor iedereen die opmetingen, controles en eerste herstellingswerken moet uitvoeren. De stabiliteit van de betrokken zones werd onderzocht en er werden geen stabiliteitsproblemen gedetecteerd.

Een andere prioriteit was het nemen van dringende voorlopige maatregelen om verdere waterinsijpeling zoveel mogelijk te vermijden. Om de brand te blussen werden bepaalde dakgoten in zink doorgeknipt zodat de waterafvoer niet meer verzekerd kon worden. 

Een aannemer is sinds 18.01.2021 (toegang tot het dak rond 23u30) ter plaatste om de nodige  preventieve maatregelen uit te voeren om verdere schade zo veel mogelijk te vermijden. Er werd een voorlopige afdekking over de beschadigde delen van het dak geplaatst.

Vaststelling van de schade

Een klein deel van de buitenstructuur op het dak werd getroffen. De brand heeft geen schade aangericht in het beschermde gebouw zelf en ook de historische structuren zijn beschermd gebleven.

Er is waterschade in de concertzaal Henry Le Boeuf. De achterkant van het orgel in de concertzaal is beschadigd en in enkele hogere loges en balkons is de bepleistering gevallen.

In bepaalde tentoonstellingsruimten heeft het bluswater schade toegebracht aan de vloeren, muren en plafonds. De bepleistering van het plafond en de muren is beschadigd. Na verder onderzoek is gebleken dat er ook schade is aan de lichtstraten. De schade aan het parket en de houten deuren zal pas duidelijk zijn wanneer het water opgedroogd is.

De nodige maatregelen worden genomen om een thermische schok te vermijden. Het gebouw wordt langzaam terug opgewarmd. Als dit te snel zou gebeuren, kunnen er namelijk barsten en scheuren ontstaan.

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt.

Het is momenteel te vroeg om de totale schade te begroten. Maar het staat nu al vast dat de renovatie en herstelling tijd en geld zal kosten.