De Regie der Gebouwen vernieuwt de daken (9.000 m²) van Autoworld in het Brusselse Jubelpark

28/01/2021
Brussel
De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, start met de derde fase van de renovatie van de daken van de musea in het Jubelpark in Brussel. Vanaf 1 februari 2021 worden de daken van Autoworld, een oppervlakte van zo’n 9.000 m², aangepakt. De werken zullen ongeveer 1 jaar duren. Vanaf 1 februari 2021 en voor de duurtijd van deze werken, wordt de Zuidingang van de Ridderschapslaan (kant Nerviërslaan) afgesloten voor alle verkeer.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen: "Het Jubelpark maakt deel uit van de geschiedenis van ons land. Het onderhoud en de verbetering van deze symbolische gebouwen zijn een verantwoordelijkheid die wij niet alleen aan onze geschiedenis, maar ook aan toekomstige generaties verschuldigd zijn. Zij zijn ons gemeenschappelijk erfgoed.”

Vernieuwing van de daken in het Jubelpark in 4 fasen

De werken kaderen in de grootschalige renovatie en restauratie van de daken van de musea in het Jubelpark. Aangezien het gaat om een gigantische oppervlakte, namelijk 30.000 m² in totaal, worden de werken verspreid over 4 fasen. 

De eerste fase ging van start in oktober 2018 en werd in september 2020 voorlopig opgeleverd. Het ging om een deel van de daken van het Museum Kunst & Geschiedenis. Het andere deel van de daken van dit museum werd in de tweede fase aangepakt, die startte in december 2019. Deze is grotendeels afgerond, op enkele kleine afwerkingen na, die voorzien zijn tegen april 2021. 

De vernieuwing van de daken van Autoworld betreft de derde fase van het project. 

In de vierde en laatste fase zullen de daken van het Legermuseum en de terrassen op de Triomfboog aan bod komen. 

De globale kostprijs van de werken aan alle daken bedraagt ongeveer 21 miljoen euro (inclusief BTW); 52,5 % wordt gefinancierd door de Regie der Gebouwen en 47,5 % door Beliris. 

test2_0.jpg

Autoworld: derde fase van de dakwerken 

Op 1 februari 2021 start de derde fase van de dakwerken in het Jubelpark, waarbij de daken en glasgevels van Autoworld worden aangepakt. 

In tegenstelling tot de platte zinken daken van het Museum Kunst & Geschiedenis, heeft Autoworld een veel hoger hellend vlak dat voor het grootste deel uit glas bestaat. De veiligheidsvoorschriften zijn daardoor nog strenger. 

De werken omvatten:

  • het renoveren van de verticale glaspartijen zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke uitzicht;
  • de vernieuwing van de lichtstraten met thermische isolerende beglazing; 
  • de isolatie en vernieuwing van de zinken daken.

test_0.jpg

©GlobalView - Foto genomen op 18 november 2020

Gewijzigde verkeerssituatie vanaf 1 februari 2021

Sinds januari 2020 is het verboden om nog te parkeren op de esplanade en de zone achter de Triomfboog, en dit gedurende 3 jaar. Enerzijds om het wildparkeren op de esplanade tegen te gaan, aangezien deze noch een openbare parking, noch een openbare weg is en deel uitmaakt van een groene ruimte in de stad. Anderzijds om de veiligheid en het goede verloop van de werf voor de renovatie van de daken in het Jubelpark te garanderen. 

Er wordt enkel nog toegang verleend aan voertuigen van leveranciers, personeel, hulpdiensten, parkwachters en aannemers die werken komen uitvoeren. Ook bezoekers met beperkte mobiliteit die met de wagen komen en bezoekersbussen voor de musea hebben nog toegang tot de esplanade. Voor hen zijn er specifieke parkeerplaatsen voorzien. 

Vanaf 1 februari 2021 zijn er, naar aanleiding van de opstart van de werken aan Autoworld, bijkomende wijzigingen aan de verkeerssituatie: 

  • De zuidingang van de Ridderschapslaan (kant Nerviërslaan) wordt vanaf 1 februari 2021 afgesloten gedurende 1 jaar.  De toegang voor het toegelaten verkeer verloopt via de noordingang van de Ridderschapslaan (kant Renaissancelaan). Zie plan hieronder:

plattegrond_jubelpark_b_1_0.jpg

  • Op de esplanade wordt een werfzone ingericht en in april 2021 wordt een torenkraan geplaatst, voor de gevel van Autoworld.  Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van de parkeerzone ter hoogte van de scholeningang van het Museum Kunst & Geschiedenis. Zie plan hieronder:

plattegrond_jubelpark_a_0.jpg

 

Na het bouwverlof (na juli 2021) verhuist de torenkraan naar de zone aan de afgietselwerkplaats (aan de achterkant van Autoworld).

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: SIX bvba
Totale dakoppervlakte van Autoworld: 9.095 m² 
Duur van de werken: februari 2021 –  maart 2022
Globale investering (voor alle 4 de fasen tezamen): ongeveer 21 miljoen euro (inclusief BTW)

  • 52,5 % gefinancierd door de Regie der Gebouwen
  • 47,5 % gefinancierd door Beliris