Verviers
Op vrijdag 5 juni 2020 heeft de Regie der Gebouwen het gloednieuwe gebouw aan de Rue du Tribunal 9 in Verviers, vlak naast het huidige justitiepaleis, officieel ter beschikking gesteld van de FOD Justitie.

Nadat de Regie der Gebouwen deze nieuwe constructie heeft aangekocht, heeft ze er alle eerste installatiewerken in uitgevoerd: wanden, afwerkingen en technische installaties (HVAC, elektriciteit, beveiliging en sanitaire voorzieningen).

Ze heeft er ook twee nieuwe grote zittingszalen en twee raadkamers in ingericht, alsook een onthaalbalie, drie loketten en verschillende kantoorruimtes.

Deze werken, die in oktober 2018 van start gingen en beëindigd werden begin juni 2020, hebben ongeveer 2,8 miljoen euro gekost.

Dit nieuw gebouw zal onderdak bieden aan de diensten van de arbeidsrechtbank, het arbeidsauditoraat, en het eerste en het tweede kanton van het vredegerecht. Eind juni 2020 verhuizen deze diensten en kunnen ze eindelijk op een nieuwe plek werken. Door de verhuis komen er kantoren vrij en zullen de diensten van de politierechtbank deze kantoren innemen. Momenteel werken deze mensen in een gestutte zone van het voormalige justitiepaleis en ik ben heel blij dat die noodsituatie met de oplevering van dit gebouw achter ons ligt.” verklaart Koen Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen.

Duurzaam bouwen

Dit nieuwe gebouw is energiezuinig en beschikt over 2.657 m² bruto oppervlakte, waarvan 311 m² aan ondergrondse archieflokalen. Om een laag energieniveau te bekomen, werden verschillende elementen in orde gebracht:

  • Aan de zuidkant is het gebouw uitgerust met glas en voorzien van een doorgang, zonwerend glas en jaloezieën om de ‘vrije’ warmte-inbreng maximaal te benutten en tegelijkertijd het risico op oververhitting te vermijden.
  • Omvangrijke isolatiediktes.
  • Studie en beperking van thermische bruggen.
  • Gecontroleerde luchtdichtheid.
  • Dubbele beglazing.
  • Recuperatie en valorisatie van regenwater via een ondergronds stormbekken van 35 m³.
  • Voorziening van openingen om de natuurlijke verlichting te optimaliseren.
  • LED-verlichting met bewegingsdetectiesysteem

Het nieuw gebouw: onderdeel van een meer globaal project

Sinds 2014 werkt de Regie der Gebouwen aan een renovatie- en herinrichtingsproject voor de site van Justitie in Verviers.

Om de continuïteit van de diensten te behouden werd het project opgesplitst in verschillende fases, die gespreid werden over verschillende jaren.

De terbeschikkingstelling van dit nieuwe gebouw voldoet aan de doelstelling om een gepaste huisvesting aan te bieden te Verviers.

De Regie der Gebouwen onderhoudt het voormalige justitiepaleis van Verviers, dat verouderd is. Een reeks dringende werken en beveiligingswerken worden er doorlopend uitgevoerd, en dit in afwachting van de volledige renovatie van het gebouw.

Meer informatie vindt u op de projectpagina

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Huurder: FOD Justitie

Aannemer bouw: T Palm

Voltooiing van de constructie: september 2017

Aankoopprijs: 4,1 miljoen euro, incl. btw

Bouwheer eerste installatiewerken (EIW): Regie der Gebouwen

Aannemer EIW: WUST

Duur van de werken: oktober 2018 - juni 2020

Kostprijs EIW: ongeveer 2,8 miljoen euro, incl. btw