Brussel
Het Justitiepaleis is een van de meest emblematische gebouwen van Brussel en bepaalt de skyline van de hoofdstad. De vele auto’s op de hellingen aan het Justitiepaleis doen de patrimoniale pracht van het gebouw oneer aan. Deze hellingen zijn geen publieke parkeerzone en parkeren is er dus niet toegelaten. Zo herstellen de Stad en de Regie der Gebouwen een belangrijke verbinding tussen boven- en benedenstad.

Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel: “De uitdaging voor de stad is om de populaire wijk van de Marollen te verbinden met de bovenstad en tegelijkertijd kwalitatieve openbare ruimte te creëren die voor iedereen toegankelijk is. Bovendien zal het autovrij maken van de hellingen van het Justitiepaleis ervoor zorgen dat ons erfgoed zal worden geaccentueerd en zal het recht doen aan het Poelaertplein en het adembenemende uitzicht over Brussel.”

De hellingen maken deel uit van het Justitiepaleis, zijn eigendom van de federale staat en worden beheerd door de Regie der Gebouwen. Er geldt een publiek doorgangsrecht, wat concreet betekent dat ze voor iedereen toegankelijk moeten blijven. De parking is illegaal en houdt een veiligheidsrisico in. In het geval van brand is een snelle interventie van de brandweer via toegankelijke hellingen cruciaal. Zo’n snelle doorgang is door het wildparkeren niet altijd gegarandeerd.

Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons ging op zoek naar een oplossing en startte gesprekken op met de Regie der Gebouwen en met de Balie van Brussel en de FOD Justitie. Deze laatsten zijn immers de belangrijkste gebruikers van de privé-parking. Gezien de aanwezigheid van een publieke parking met 500 plaatsen onder het Poelaertplein, drong de Stad erop aan de hellingen autovrij te maken. Dit is voorzien vanaf 1 maart 2021. Er zijn signalisatieborden ter plaatste aangebracht om dit aan te kondigen.


Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen: “De Stad Brussel en de Regie der Gebouwen hebben beslist om de toegang tot de hellingen tussen het Poelaertplein en de Miniemenstraat te beperken tot voetgangers en fietsers. Vanaf 1 maart 2021 wordt dit openbaar domein, eigendom van de federale overheid en beheerd door de Regie der Gebouwen, verboden voor autoverkeer. Deze beslissing werd genomen in overleg met de Federale Overheidsdienst Justitie en de Brusselse balie was hiervan al enige tijd op de hoogte. We verheugen ons dat deze openbare zone wordt voorbehouden aan het publiek en de zachte mobiliteit.”

De Stad onderzoekt nu samen met de Regie der Gebouwen, met de vzw Quartiers des Arts en de Fondation Poelaert hoe de hele zone van de hellingen vergroend kan worden en welk stadsmeubilair (banken, verlichting, etc) nodig is om van de zone een nog aangenamere publieke ruimte te maken. De hellingen vormen een belangrijke verbinding tussen de boven- en de benedenstad en hebben een enorme potentieel om te evolueren naar een aangename, groene wandelpromenade, in de schaduw van ons prachtig Justitiepaleis. De bewoners van de Marollen zullen nauw betrokken worden bij dit proces.

Ans Persoons, schepen bevoegd voor Openbare Ruimte en Stedenbouw: "Tijdens de lockdown is gebleken dat de Marollen een wijk is waar de bewoners snakken naar meer kwalitatieve publieke ruimte. We willen hen graag de hellingen teruggeven om te wandelen, te spelen, vrienden te ontmoeten of op een bankje te zitten. Door het illegale parkeren niet langer toe te laten, wordt dit uitzonderlijk erfgoed in ere hersteld."

In afwachting van een definitief project, zal de Stad Brussel samen met bewoners en verenigingen nadenken over tijdelijke invullingen die er voor zorgen dat de hellingen deze zomer al volop (op)leven.

Extra cijfers:

  • Uit een parkeerstudie van 2015 bleek dat overdag 30-35% van de plaatsen in de Poelaertparking ongebruikt zijn.
  • In de zone Poelaert/Toison d’Or/Louise/Stefania is een ondergronds parkeeraanbod van totaal 3.300 plaatsen, gecombineerd met een goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer (metro/tram/bus)