Nieuwe tentoonstelling “Oorlog, bezetting, bevrijding” in Legermuseum: de Regie der Gebouwen voerde de inrichtingswerken uit

08/05/2019
Brussel
Op woensdag 8 mei 2019 lanceert het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis zijn nieuwe permanente tentoonstelling getiteld “Oorlog, bezetting, bevrijding”, met als thema de Tweede Wereldoorlog. Om de museumruimte met ongeveer 1200 m² te vergroten, heeft de Regie der Gebouwen inrichtingswerken uitgevoerd in de mezzanines van de indrukwekkende Bordiauhal.

In 2017 investeerde de Regie der Gebouwen een bedrag van 475.000 euro in een moduleerbare inrichting. Concreet bestonden de werken uit het plaatsen van lichte verplaatsbare wanden voor de tentoonstelling van de collectiestukken en uit de installatie van verlichting en verduistering.

Er zijn ook schilderwerken uitgevoerd en aanpassingswerken voor de veiligheid gebeurd. Verder zijn er voorzieningen geplaatst om de scenografie van die grote tentoonstelling goed tot haar recht te laten komen. De scenografie zelf werd door het museum verzorgd.

Renovatie dak

Tijdens de zomer van 2016 heeft de Regie der Gebouwen alle daken van het Jubelpark opgemeten met het oog op hun renovatie. De werken, die eind 2018 van start gingen, zijn opgedeeld in verschillende fases en zullen ongeveer vier jaar in beslag nemen.

De werken voor het dak van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis bestaan voornamelijk uit de renovatie van de koepels en de restauratie van de glasdaken en de verticale glasramen tussen de twee dakoppervlakken.

De Regie der Gebouwen heeft een budget voorzien van 11 miljoen euro voor de renovatie van de daken van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en van Autoworld. De renovaties van de daken van het Jubelparkmuseum en de Musea voor Schone Kunsten in de nabijheid van de Kunstberg worden daarentegen gefinancierd door Beliris.

Andere werken

De Regie der Gebouwen voert geregeld werken uit in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Tussen 2015 en 2016 heeft de Regie der Gebouwen meegewerkt aan de renovatie van de hoofdingang van het museum, een reeks werken uitgevoerd in de Luchtvaarthal om er de permanente tentoonstelling “Antarctica” in onder te brengen en verschillende restauratiewerken uitgevoerd op de zuidgevel van de Bordiauhal.