Eigenbrakel
Sinds mei 2020 huisvest de Regie der Gebouwen de diensten van het vredegerecht van Eigenbrakel in nieuwe beveiligde ruimtes op de 1ste verdieping van het administratief centrum gelegen aan de rue Pierre Flamand 64.
Van december 2019 tot maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen er eerste installatiewerken uitgevoerd voor een bedrag van ongeveer 565.000 euro.

Van december 2019 tot maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen er eerste installatiewerken uitgevoerd voor een bedrag van ongeveer 565.000 euro.

De ruimte beantwoordt aan de behoeften van het vredegerecht: nieuwe scheidingswanden, een onthaalloket voor de griffie, een zittingszaal met een verhoogde zitbank voor de rechters en akoestische panelen, een kantoor voor de rechter waar hij zich afzonderen, enz.

De technische installaties werden ook vernieuwd: elektriciteit met nieuwe LED-verlichting, ventilatie,  een kitchenette, sanitair, en een beveiligde toegangscontrole.

Tot slot werd de toegang voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) verbeterd met een onthaalbalie en een nieuwe ingang vanaf de parking van het gebouw voor PBM.

Deze zetel hergroepeert voortaan de gerechtelijke kantons van Eigenbrakel, Kasteelbrakel en Waterloo. De rest van het gebouw wordt bezet door de FOD Financiën.

Technische fiche

Eigenaar: Befimmo Property Services SA/NV

Huurder: Regie der Gebouwen

Bezetter: Vredegerecht (1ste verdieping) en FOD Financiën

Aannemer: E. Devillers BVBA

Duur van de werken: december 2019 - maart 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer € 565.000 incl. btw