Haren
Op 26 maart 2019 vond een zitting plaats bij de Raad van State over de annulatieprocedures ingesteld door enkele buurtbewoners tegen de stedenbouwkundige- en milieuvergunning voor de gevangenis van Haren.

De schorsingsprocedures ingesteld door diezelfde buurtbewoners werden door de Raad van State op 29 september 2017 reeds verworpen. Sinds deze verwerpingsarresten werden de nodige stappen ondernomen met het oog op de uitvoering van de werken. De vergunningen zijn immers uitvoerbaar.

Op de zitting van 26 maart 2019 heeft de Raad van State erop gewezen dat er een bijkomende zitting zal worden georganiseerd om het auditoraat en de partijen standpunt te laten innemen over het verzoek tot handhaving van de gevolgen van de vergunningen, dat door de Regie der Gebouwen tijdens de procedure werd ingediend.

De bouw van de gevangenis van Haren dient het algemeen belang gezien zij kadert in de uitvoering van het Masterplan Gevangenissen om gedetineerden in menswaardige en veilige omstandigheden gevangen te houden en beoogt om de 19de-eeuwse gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis, die niet meer voldoen aan de hedendaagse vereisten en inzichten op het vlak van de behandeling van gevangenen, te vervangen.

Meer informatie over het project