Regie der Gebouwen: selectiefase consortium voor nieuw arresthuis in Antwerpen

15/06/2018
Antwerpen
In uitvoering van het Masterplan voor een detentie in humane omstandigheden wordt een nieuwe gevangenis in Antwerpen gepland ter vervanging van de verouderde gevangenis in de stad. Het arresthuis zal 440 gedetineerden kunnen opvangen. De Regie der Gebouwen treedt op als bouwheer. Drie consortia dingen mee om de DBFM-opdracht uit te voeren.

Jan Jambon, vicepremier en minister van Veiligheid, Binnenlandse zaken en de Regie der Gebouwen: “Meerdere consortia hebben zich kandidaat gesteld voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het nieuwe arresthuis. Drie kandidaten zijn weerhouden en wij verwachten in november 2018 een eerste gedetailleerde offerte.  De opdracht zal in het tweede semester van 2019 worden toegewezen. Als alle vergunningen uitvoerbaar zijn (2020), kan gestart worden met de werken. Vermoedelijk begin 2021.”

Koen Geens, minister van Justitie: “De vervanging van de Antwerpse gevangenis werd reeds enige tijd terug beslist. Ik ben dan ook blij dat we nu een concrete stap vooruit zetten voor de vervanging van de verouderde gevangenis. Ik roep hierbij dan ook de geselecteerde consortia op om een vernieuwend en humaan of verrassend project uit te werken.”

Uitvoering van het Masterplan voor een detentie in humane omstandigheden

In uitvoering van het regeerakkoord keurde de federale Regering het Masterplan goed dat onder andere voorziet in de bouw van een nieuw arresthuis in Antwerpen (ter vervanging van de verouderde gevangenis aan de Begijnenstraat).

Het nieuwe arresthuis zal plaats bieden aan 440 gedetineerden opgesplitst in 1 entiteit voor 330 mannen, 1 entiteit voor 66 vrouwen en 1 entiteit voor zorgbehoevenden inclusief een psychiatrische afdeling voor 44 personen.

Waar komt het nieuwe arresthuis?

Het arresthuis zal gebouwd worden op een terrein in de omgeving van de Blue Gate-site (Petroleum Zuid), in de directe nabijheid van het nieuwe justitiepaleis in Antwerpen. De Regie der Gebouwen heeft de gronden aangekocht ter waarde van ca. 4,6 miljoen euro.

Design Build Finance Maintenance (DBFM)

Het arresthuis zal gebouwd worden op basis van een  DBFM-procedure waarbij DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain.

Dat is een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis voor zijn rekening neemt.

Bij DBFM-projecten wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt; met inbreng van de knowhow van elke partner.

Selectie van het DBFM-consortium

In november 2017 werd de oproep gelanceerd naar consortia om zich kandidaat te stellen voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de nieuwe gevangenis via een DBFM-opdracht.

Er werden 7 kandidaturen ingediend. Drie kandidaat-consortia zijn nu weerhouden en worden uitgenodigd een eerste gedetailleerde offerte in te dienen tegen november 2018. Op basis van die offerte zullen onderhandelingen worden opgestart om te komen tot een definitieve offerte. 

Volgende kandidaat-consortia werden geselecteerd en dingen mee voor de opdracht:

  • BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie U.A.
    Samenstelling: Interbuild NV, BAM FM NV, Conix RDBM Architects BVBA, Archivolt Architecten BV, VK Engineering NV, Iolan BV, Galère SA.
  • KADE440 (Eiffage, Eiffage Benelux, TINC Development Partners)
    Samenstelling: Antwerpse Bouwwerken, Duchêne, Valens, Eiffage Construction, Herbosch-Kiere, SCAU, ABSCIS Architecten BVBA, ABT BV ABT België NV, Meelis & Partners, Zorgbedrijf Antwerpen, Eiffage services, Fexim, Romarco.
  • HORTUS CONCLUSUS (Jan De Nul NV, EEG)
    Samenstelling: Ingenium, Hootsmans architectenbureau BV, Facilicom Facility Solutions, Envisa NV, Arch. & Teco Architecture and Planning CVBA

De DBFM-opdracht zal toegewezen worden in het tweede semester van 2019.

Planning van de werken

De start der werken is gepland tegen begin 2021 voor zover de vergunningen uitvoerbaar zijn. Het doel is om het arresthuis in het tweede semester van 2023 ter beschikking te stellen.

Technische Fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Eindgebruiker: FOD Justitie

Consultants: consortium STIBBE – REBEL – ORIENTES – ELD

DBFM-consortium: nog te bepalen

Ter beschikkingstermijn: 25 jaar (daarna neemt de federale staat kosteloos de gevangenis over)

Oppervlakte site: 7 ha

Capaciteit: 440 plaatsen

Duur der werken: 2021-2023

 

Contactpersoon

Johan Vanderborght
Communicatieverantwoordelijke
Johan.vanderborght@regiedergebouwen.be
Gulden Vlieslaan 87 bus 2
1060 Brussel
M: 0479 31 26 91
www.regiedergebouwen.be