Luik
Donderdag 21 januari 2021, hebben de Regie der Gebouwen, de Stad Luik, de Ereconsul van Griekenland, het wijkcomité en de voorzitter van de vzw van het Herdenkingsmonument voor de Geallieerden een online spoedoverleg gepleegd. Er zijn oplossingen gevonden om op korte en middellange termijn het Herdenkingsmonument in Cointe te beveiligen en de gestolen elementen te vernieuwen. De gerechtelijke politie heeft een onderzoek ingesteld naar de diefstal.

Deze publiek-publieke samenwerking maakt het mogelijk snel te reageren om de beveiliging op de site te versterken, maar ook om de ceremonie ter gelegenheid van de 200e verjaardag van het begin van de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog door te laten gaan, die gepland is op 25 maart 2021 aan de voet van het monument waar de gestolen Griekse helmen zich bevonden”, meldt Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

"Vandalen moeten het laatste woord niet krijgen. Het is van essentieel belang dat de overheid alles in het werk stelt om de heilige monumenten en plaatsen te restaureren”, voegt Willy Demeyer, Burgemeester van de Stad Luik, hieraan toe.

Gerechtelijk onderzoek

Het onderzoek is momenteel lopende om de daders van de diefstal te vinden en de helmen, indien mogelijk, te recupereren. Dankzij de verzamelde getuigenissen, heeft de Politie van Luik kunnen achterhalen dat de diefstal heeft plaatsgevonden in verschillende fases tussen vrijdag 15 januari en maandag 18 januari 2021.

De getuigen werden bevraagd en de videobeelden afkomstig van de camera’s van de Stad Luik en van privé-camera’s worden momenteel geanalyseerd. Het Parket heeft ook een bijkomende oproep tot getuigen uitgevaardigd.

Ingevoerde oplossingen

In februari 2021 zal de Regie der Gebouwen camera’s op de site installeren die rechtstreeks verbonden zullen zijn met het bewakingsnetwerk van de lokale politie van Luik, zodat zij meteen tussen kunnen komen in geval van inbraak.

De stad Luik zal van haar kant, in samenwerking met de Universiteit van Luik de mogelijkheid bestuderen om een tijdelijke reconstructie te plaatsen voor de ceremonie van 25 maart aanstaande, in afwachting van de definitieve reconstructie die identiek zal zijn aan de originele helmen.

Tegelijkertijd wordt een werkgroep opgericht met de Regie der Gebouwen en de diensten van de Stad Luik om extra veiligheidsmaatregelen in te voeren en het onderhoud van de site te verbeteren.

Een tweede werkgroep, onder leiding van Roland Léonard, Schepen bevoegd voor Werken, zal zich buigen over de aspecten van de restauratie van het monument, samen met de Ereconsul. Roland Léonard: “dankzij de expertise van onze Cel Openbare Kunst, zijn we in staat om op 25 maart een voorlopige stele voor te stellen voor het houden van de herdenking en we zullen onze bijstand verlenen aan het definitief restauratieproject van het Grieks monument”.

De financiering van de maatregelen wordt ten laste genomen door de Regie der Gebouwen, terwijl het onderhoud van het monument aan de stad Luik wordt gedelegeerd, voornamelijk in het kader van de komende plechtigheid.

Huidige beveiliging van de site

Momenteel wordt de site begrensd door toegangshekken die nog andere infrastructuren omvatten die niet toebehoren aan de Belgische Staat. De site bestaat uit de toren die eigendom is van de Belgische Staat en dus beheerd wordt door de Regie der Gebouwen, en de Heilig-Hartbasiliek die eigendom is van de vzw “Monument régional du Sacré-Cœur". De sluiting van de toegangshekken is afhankelijk van beide entiteiten.

Bovenop de omheining rond de site heeft de Regie der Gebouwen hekken geïnstalleerd rondom het Grieks monument waar de helmen zijn gestolen. Tijdens de diefstal van 17 januari 2021 zijn enkele staven doorgesneden en werd de ketting van het mobiele hek doorgeknipt.