Brussel
Op dinsdag 18 februari 2020 heeft de KBR, in samenwerking met de Regie der Gebouwen, een werfbezoek georganiseerd met betrekking tot de verbouwing van de ruimten rond de Kapel van Nassau in een nieuwe museumruimte met twee verdiepingen. Het nieuwe museum zal gewijd worden aan de gouden eeuw van het handgeschreven boek met de geschreven werken van de Bourgondische hertogen. De werken, die van start zijn gegaan in april 2019, zouden moeten afgerond zijn in mei 2020 voor de opening van het nieuwe museum.

Het is met groot genoegen dat we bijdragen aan de oprichting van nieuwe museumruimten binnen de KBR. Er werden grote infrastructuurwerken uitgevoerd om de ruimte te openen en de zones die vroeger niet verbonden waren, onderling te verbinden. Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan de verbetering van de toegankelijkheid. Tijdens de eerste fase, werd de hoofdingang van de Kunstberg volledig gerenoveerd en heringericht met een toegangshelling. In deze nieuwe fase, werden een nieuwe glazen lift en een hefplatform voor personen met beperkte mobiliteit geplaatst voor het nieuwe museum over de hertogen van Bourgondië” verklaart Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Nieuwe museumruimtes

Het project omvat 2 grote fases. De eerste bestond uit de oprichting van een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen in en rond het Paleis van Karel van Lotharingen, dat zijn deuren heeft geopend in oktober 2019.

De tweede fase betreft de oprichting van een nieuw museum, waarin de Kapel van Nassau, een Gotische parel in het hart van het gebouw, is opgenomen. Dit museum zal gewijd worden aan de hertogen van Bourgondië.e.

Gedeelde investering

Het project is het resultaat van een samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek van België, de Regie der Gebouwen en Toerisme Vlaanderen.

Van haar kant heeft de Regie der Gebouwen ongeveer 4.150.000 euro geïnvesteerd in het project:

  • 3.460.000 voor de uitvoering van de infrastructuurwerken
  • 170.000 voor de asbestsanering
  • 520.000 voor de studie

De Regie der Gebouwen heeft ook de publicatie van de opdrachten voor werken en de analyse van de offertes voor de uitvoering van zowel de infrastructuurwerken als voor werken aan de scenografie uitgevoerd.

Een betere toegankelijkheid

Er werden verschillende inrichtingswerken uitgevoerd om een betere toegang tot het gebouw en een betere circulatie voor de bezoekers te bekomen, ook voor personen met beperkte mobiliteit (PBM). De hoofdingang en het onthaal van de Kunstberg werden volledig gerenoveerd en heringericht tijdens de eerste fase.

Tijdens de tweede fase voor de oprichting van het nieuwe museum, zal een nieuwe glazen lift geïnstalleerd worden om de verbinding te verzekeren tussen de inkomverdieping, het forum en de twee verdiepingen van de museumruimte. Een tweede PBM-hefplatform werd eveneens aangelegd tussen de twee verdiepingen van het museum over de hertogen van Bourgondië.

Tegelijkertijd heeft de Regie der Gebouwen de ingang van de KBR, die zich langs de Keizerslaan bevindt, volledig gerenoveerd voor een bedrag van 335.000 euro. De Regie der Gebouwen installeert er onder andere een draaihek dat beschermd wordt door een glazen sas en een toegangshelling voor personen met beperkte mobiliteit. Deze werken zouden eind maart 2020 moeten afgerond worden.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bezetter: KBR (Koninklijke Bibliotheek van België)


Inrichting van de museumruimtes en de hoofdingang

Studie
Publicatie van de opdrachten: Regie der Gebouwen
Financierings- en aanbestedende dienst: Regie der Gebouwen
Studiebureau: Studio Roma
Duur van de studie: juni – december 2018
Kostprijs van de studie: Ongeveer 520.000 euro, incl. btw
 
Werken
Publicatie van de opdrachten voor werken en analyse van de offertes: Regie der Gebouwen
Aanbestedende dienst: KBR
Aannemer: Monument Vandekerckhove nv
Scenografie: Bruns B.V.
Totale kost van de infrastructuurwerken: ongeveer 4.000.000 euro, inclusief btw (waarvan ongeveer 3.500.000 euro door de Regie der Gebouwen)
Totale kost van de werken aan de scenografie: ongeveer 2.500.000 euro, inclusief btw (door Toerisme Vlaanderen)
Totale kost van de asbestsanering: ongeveer 170.000 euro, inclusief btw (door de Regie der Gebouwen)
Duur van de werken: april 2019 – mei 2020
 

Inkom Keizerslaan

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Aannemer: Malice Ets
Kostprijs van de werken: ongeveer 335.000 euro, inclusief btw (door de Regie der Gebouwen)
Duur van de werken: november 2019 – maart 2020