Energie-efficiëntie gebouwen

De Regie der Gebouwen moet elk jaar minstens drie procent van de totale oppervlakte aan verwarmde en/of gekoelde federale overheidsgebouwen in eigendom renoveren. Zo voldoet ze aan de Europese richtlijn, 2012/27/EU art. 5, die uitgevaardigd werd om energie te besparen. De Regie der Gebouwen rapporteert bovendien elk jaar over de evolutie van het energieverbruik van haar federale overheidsgebouwen en over het kadaster van de gebouwen die bij die richtlijn betrokken zijn. Het gaat enkel over de eigendommen die hoofdzakelijk dienst doen als administratief gebouw. Geklasseerde gebouwen moeten niet opgenomen worden in de lijst of in de rapportering.

Rapportering 2022

De rapportering van 2022 (verbruik 2020-2021) is momenteel in voorbereiding. Die moet tegen eind maart 2023 worden overgemaakt aan de FOD Economie.
Opmerking 1: de maatregelen die de Federale Regering op 23 september 2022 nam zijn nog niet zichtbaar, aangezien het gaat om verbruiksgegevens van het jaar 2021. 
Opmerking 2: De rapportering over de energie-efficiëntie van de federale overheidsgebouwen evolueert voortdurend. Gebouwen zijn toegevoegd aan het “energetisch kadaster”. In veel gevallen gaat het om oudere gebouwen, of gebouwen die door hun specifieke bestemming minder energie-efficiënt zijn.

Bekijk het energetisch kadaster 2021, het uitgangspunt voor de rapportering 2020-2021

 

Rapportering 2021

  2020 (verbruik 2019)  2021 (verbruik 2020) 
Totaal verwarmde oppervlakte EPB (m²)  910.419  1.906.485 
Totaal verbruik (kWh/jaar)  235.141.268  476.598.514 
Verhouding kWh/m²  258 250

 

De totale in aanmerking te nemen oppervlakte voor de rapportering van 2021 bedraagt 1.906.485 m². Dit terwijl de totale voorziene oppervlakte (verwarmde oppervlakte EPB) voor de rapportering van 2020 910.419 m² bedroeg. Die grote toename is te wijten aan het feit dat we nu de gesloten centra en gevangenissen meetellen.

Door de toevoeging van de gevangenissen en opvangcentra was er uiteraard een sterke toename van de totale oppervlakte en van het verbruik, aangezien dergelijke gebouwen een groter verbruik hebben. Rekening houdend met het feit dat ze 24 uur per dag bezet worden en ook met het aanzienlijk hoger verbruik van warm water voor sanitaire doeleinden.

In 2019 bedroeg het totale verbruik voor al die oppervlaktes samen 235 141 268 kWh/jaar. Het totale verbruik van 2020 (zonder gevangenissen en gesloten centra) is gestegen met 3 GWh/jaar, wat neerkomt op 238.196.706 kWh/jaar. Deze stijging van 1,3% is te linken aan de oppervlaktetoename. In kWh/m² is er echter sprake van een daling (van 258 kWh/m² naar 238 kWh/m²).

Het totale verbruik voor 2015 bedroeg 259.974.084 kWh/jaar (voor een oppervlakte van toen 967.347 m²). Ten opzichte van 2015 is er voor 2020 sprake van een vermindering van 21.777.378 kWh. Het verbruik per m² is dus gedaald. We benadrukken wel dat 2020 een uitzonderlijk jaar was door de Covid en de lockdowns/sluitingen van gebouwen.

Bekijk de samenvattende tabel: evolutie energieverbruik 2019-2020

Bekijk de begeleidende nota bij de tabel: evolutie energieverbruik 2019-2020

Bekijk het energetisch kadaster 2020, het uitgangspunt voor de rapportering 2019-2020

 

Bekijk de rapporteringen van voorgaande jaren