De Regie der Gebouwen moet elk jaar minstens drie procent van de totale oppervlakte aan verwarmde en/of gekoelde federale overheidsgebouwen in eigendom renoveren. Zo voldoet ze aan de Europese richtlijn, 2012/27/EU art. 5, die uitgevaardigd werd om energie te besparen. De Regie der Gebouwen rapporteert bovendien elk jaar over de evolutie van het energieverbruik van haar federale overheidsgebouwen en over het kadaster van de gebouwen die bij die richtlijn betrokken zijn. Het gaat enkel over de eigendommen die hoofdzakelijk dienst doen als administratief gebouw. Geklasseerde gebouwen moeten niet opgenomen worden in de lijst of in de rapportering.

Rapportering 2023

De rapportering van 2023 (verbruik 2021-2022) is momenteel in voorbereiding. Die moet in de lente 2023 worden overgemaakt aan de FOD Economie.

Rapportering 2022

Met inbegrip van gevangenissen en opvangcentra

2021 (verbruik 2020)

2022 (verbruik 2021)

Totaal verwarmd opp. EPB (m2)

1.970.365

1.966.004

Totaal verbruik (kWh/jaar)

498.652.034

502.442.920

Verhouding kWh/m2

253

256

Het gemiddelde energieverbruik van onze vastgoedportefeuille bedraagt in 2021: 256 kWh/m². In 2020 bedroeg het: 253 kWh/m². Het verbruik is dus wat gestegen. Naast de doelstelling die aan de hand van de gewestelijke coëfficiënten werd berekend, zou een daling van het gemiddeld verbruik van drie procent een haalbare doelstelling zijn.

Bekijk de samenvattende tabel: evolutie energieverbruik 2020 - 2021

Bekijk de begeleidende nota bij de tabel: evolutie energieverbruik 2020 - 2021

Bekijk het energetisch kadaster 2021, het uitgangspunt voor de rapportering 2020-2021

 

Bekijk de rapporteringen van voorgaande jaren