De Regie der Gebouwen waakt erover dat de gebouwen die ze beheert hun waarde zoveel mogelijk behouden. Wanneer een gebouw tijdelijk niet gebruikt wordt – bijvoorbeeld in afwachting van een verkoop of van herbestemming – kan ze kiezen voor leegstandsbescherming. Dat houdt in dat een aantal personen tijdelijk wonen of werken in een leegstaand gebouw.

Wonen of werken in een leegstaand gebouw?

Hebt u interesse om te wonen of te werken in een leegstaand gebouw? Neem dan contact op met een van de ondernemingen die leegstandsbescherming aanbieden. De Regie der Gebouwen heeft voor haar tijdelijk leegstaande gebouwen momenteel een kaderovereenkomst lopen met Interim Vastgoedbeheer. Op de website van Interim Vastgoedbeheer vindt u meer informatie en de voorwaarden om u kandidaat te stellen.

Waarom leegstandsbescherming?

Leegstandsbescherming zorgt ervoor dat gebouwen die tijdelijk leegstaan hun waarde behouden. Het helpt onder meer vandalisme, verloedering en kraak te voorkomen. Bovendien staan buurtbewoners van leegstaande gebouwen meestal positief tegenover leegstandsbescherming: het verhoogt hun gevoel van veiligheid.

Wanneer leegstandsbescherming?

De Regie der Gebouwen doet een beroep op leegstandsbescherming als een gebouw leegstaat omdat het tijdelijk of definitief geen nut heeft, niet tijdelijk verhuurd kan worden en niet gebruikt kan worden door bijvoorbeeld Fedasil of de Dienst Vreemdelingenzaken.

Hoe werkt het?

Voor leegstandsbescherming doet de Regie der Gebouwen een beroep op een externe dienstverlener, die geselecteerd werd via een gunningsprocedure volgens de wet op overheidsopdrachten. Die dienstverlener beheert, voor de duur van de overeenkomst die hij afsloot met de Regie der Gebouwen, een of meerdere tijdelijk leegstaande gebouwen. Voor elk leegstaand gebouw onderzoekt de dienstverlener welk type leegstandsbescherming het meest geschikt is. Voor elk gebouw worden ook afzonderlijk gebruiksvoorwaarden vastgelegd.

Verplichtingen voor de externe dienstverlener

De dienstverlener sluit op zijn beurt een bruikleenovereenkomst af met gebruikers die door hem geselecteerd worden en die het gebouw – onder bepaalde voorwaarden – tijdelijk gebruiken of bewonen. De dienstverlener staat onder meer in voor de installatie, het onderhoud en het verwijderen van mobiele douchecabines, boilers, verwarmingstoestellen, brandpreventie en mobiele keukeneenheden.

De dienstverlener moet het gebouw bovendien geregeld controleren, voor een goede communicatie zorgen met buurtbewoners en politie en de Regie der Gebouwen regelmatig informeren over de staat van het gebouw, de identiteit van de gebruikers en het energieverbruik.

De Regie der Gebouwen kan opnieuw over de gebouwen beschikken na minimum drie maanden bezetting, met een vooropzeg van vier weken.