In september 2023 heeft de Regie der Gebouwen verschillende inrichtingen afgerond om het Centrum voor de Erkenning van de Handicap in Charleroi heel toegankelijk te maken.

In 2022 had ze al heel wat andere inrichtingswerken uitgevoerd om deze dienst te huisvesten op de 7de verdieping van de Albert I-toren.

Context

Het Centrum voor de Erkenning van de Handicap van de Directie-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid was vroeger gehuisvest in de rue Ferrer, in een verouderd gebouw dat niet meer voldeed aan de huidige kantoor- en toegankelijkheidsnormen voor personen met een handicap.

Om te beantwoorden aan deze behoefte rond nieuwe huisvesting en  werk- en onthaalruimtes aan te bieden die volledig toegankelijk zijn voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM), heeft de Regie der Gebouwen werken uitgevoerd op de 7de verdieping van de Albert I-toren.

Werken

In oktober 2022 heeft de Regie der Gebouwen verschillende renovatie-, inrichtings- en conformiteitswerken afgerond aan de werk- en onthaalruimtes voor het publiek:

 • Het herinrichten, verbouwen en herschilderen van de ruimtes.
 • Het aanpassen van de technieken: elektriciteit, HVAC en sanitair.
 • Het inrichten van een wachtzaal met onthaalkantoor uitgerust met een loket dat aangepast is aan personen met een beperkte mobiliteit (PBM).
 • Het inrichten van medische kabinetten met aangepast meubilair en PBM-wastafels.
 • Het wijzigen van alle deuren om een conforme vrije doorgang te bekomen voor de toegang voor PBM.

Tijdens deze fase van werken heeft de eigenaar van het gebouw op zijn beurt een hellend toegangsvlak laten inrichten aan de inkom van het gebouw en de onthaalloketten laten aanpassen.

In augustus 2023 heeft de Regie der Gebouwen een reeks bijkomende werken laten uitvoeren om nog beter te doen dan de geldende normen en een uitstekend toegankelijkheidsniveau te bekomen:

 • Het plaatsen van duidelijke vignetten op de vaste delen van de beglazingen aan de ingang enop de inkomdeuren.
 • Het installeren van een aankondigingsbord aan de ingang van het gebouw om de wanordelijke plaatsing van affiches tegen te gaan.
 • Het plaatsen van een contrastrijk nieuw gebouwnummer.
 • Het vervangen van de inkommat door een mat die aangepast is voor PBM.
 • Het plaatsen van klapstoelen in de inkomhal.
 • Het plaatsen van een nieuw signalisatiepaneel voor het aanduiden van de verschillende diensten in de inkomhal.
 • Het plaatsen van kleefstroken op de eerste en laatste trede van de brandtrappen.
 • Het plaatsen van stroken voor het vergroten van de waakzaamheid op het bordes van de brandtrap.
 • Het plaatsen van een spiegel op het onderste deel van de PBM-lift.
 • Het wijzigen van de verlaagde plafonds in de liften om het nodige aantal lux te bekomen.

Technische fiche

Eigenaar: Cofinimmo

Huurder: Regie der Gebouwen

Bezettende diensten: FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap), FOD Financiën, FOD Volksgezondheid (Medex), FOD Economie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Service Public de Wallonie (Waalse overheidsdienst)

Huisvestingswerken DG Personen met een handicap

Aannemer: Véolia

Duur van de werken: augustus 2022 – oktober 2022

Bedrag van de werken: ongeveer 192.500 euro, incl. btw

Bijkomende PBM-werken

Aannemer: Aviex

Duur van de werken: augustus 2023

Bedrag van de werken: ongeveer 35.000 euro, incl. btw