Brussel
Chinees Paviljoen

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Musea van het Verre Oosten
Van Praetlaan 44
1020 Brussel (Laken)
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het Chinees Paviljoen in Laken is om veiligheidsredenen gesloten.

Eind 2017 heeft de Regie der Gebouwen een studieopdracht toegewezen aan het studiebureau Origin Architecture & Engineering voor de dringende bouwkundige werken aan en de restauratie van onder meer de daken, de balkons en de erker. Ook het museum voor Japanse kunst, de voorliggende kiosk, de omheining en de toegangspoorten zijn in de studie opgenomen. 

Het eerste deel van de studie, dat de dringende werken betrof, is afgerond in maart 2019. Omdat er bij een eerste oproep tot offertes geen inschrijvers waren, kon de overheidsopdracht niet toegewezen worden. Er wordt een nieuwe procedure voorzien, met juni 2020 als uiterste datum voor de dringende werken.

Het tweede deel van de studie, dat de restauratie betreft, loopt op dit moment nog. Die werken zouden moeten worden opgestart midden 2021 (onder voorbehoud van het verkrijgen van de uitvoerbare vergunningen en toelatingen).

Door de complexiteit van de restauratiewerken, de te volgen administratieve procedures en de noodzaak van een vergunning is het moeilijk om een exacte datum te geven voor de heropening van het Chinees Paviljoen.

Stand van zaken

Voorziene dringende werken

De dringende werken omvatten:

  • de installatie van de peilboringen
  • de bescherming van het buitenschrijnwerk
  • het verwijderen van instabiele elementen op het dak
  • het uitvoeren van een tijdelijke waterdichting op een aantal beschadigde balkons
  • het voorzien van een tijdelijke waterdichting van het gebouw

De som van de werken bedraagt ongeveer 160.000 inclusief btw.

Uitgevoerde werken

Sommige werken zijn al gebeurd:

  • de nok werd al gedemonteerd
  • de bow-windows werden gestut
  • de decoratieve panelen van de bow-windows werden gedeeltelijk gedemonteerd

De site werd ook aan een veiligheidscontrole onderworpen en er werd een foto-inventaris gemaakt.

Voorbereidende studie 

Eind 2017 wees de Regie der Gebouwen een studieopdracht toe aan studiebureau Origin Architecture & Engineering voor de dringende bouwkundige werken aan en voor de restauratie van onder meer de daken, de balkons en de erker. Ook het Museum voor Japanse Kunst, de voorliggende kiosk, de omheining en de toegangspoorten zijn daarin opgenomen. De studie voor de dringende bouwkundige werken werd afgerond in 2019; de restauratiestudie loopt nog.

Geschiedenis

Het Chinees Paviljoen kwam er op vraag van koning Leopold II. Het ontwerp voor de oprichting ervan werd in 1901 goedgekeurd. De bouw begon in 1903 en stond tot in 1908 onder toezicht van de koning. Pas in 1910 werd het paviljoen afgewerkt op last van de Staat, waaraan het gebouw inmiddels was geschonken.

Het paviljoen was oorspronkelijk ontworpen als luxerestaurant maar werd nooit als dusdanig gebruikt. In oktober 1913 werd het door het Departement van Buitenlandse Zaken  opengesteld voor het publiek. Het diende als kader voor een permanente tentoonstelling van importproducten uit het Verre Oosten en sloot zijn deuren tijdens de Eerste Wereldoorlog.

In 1921 kwam het gebouw in handen van het Departement voor Kunsten en Wetenschappen. Zodoende werd het gepromoveerd tot kunstmuseum en het beheer ervan werd sindsdien verzorgd door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

In december 2019 werd het Chinees Paviljoen, net als de Japanse Toren, door het Brussels Gewest beschermd. 

Eerdere restauraties

Tussen 1991 en 1996 heeft de Regie der Gebouwen er met de steun van het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) al grootscheepse restauratiewerken uitgevoerd.

De buitengevels werden ontdaan van verf. Het buitenhoutwerk werd de decoratie werd herbedekt met bladgoud en palladium. Sommige houten beeldhouwwerken werden gerestaureerd, andere werden nagemaakt. De figuren in keramiek en de ontbrekende pannen werden gereproduceerd in epoxy en de metalen elementen (klinken, slotafdekplaten, sierplaten) werden met 24-karaats goud overschilderd.

Ook de binnenkant werd gerestaureerd: op het gelijkvloers werd de basiskleur van de binnenmuren – een helder bruin – van plint tot plafond volledig vervangen. De vergulde elementen op de panelen werden net als andere delen terug in hun oorspronkelijke staat gebracht. De muurschilderingen werden gerestaureerd en behandeld tegen houtzwam (aanwezig achter twee van de vier muurschilderingen in de hoeken van prestigezaal). Tot slot werden de metalen sierelementen, wandlampen, kroonluchters, enz. gereinigd.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat-Koninklijke Schenking
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Studiebureau bouwkundige werken en restauratie: Origin Architecture & Engineering
Uitvoering studie: dringende werken: 2018-2019 | restauratie: sinds 2018
Schatting start van de restauratie: dringende werken: tweede trimester 2020 | restauratie: midden 2021

 

Laatste wijziging op 13 december 2019.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 9 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto