Eind 2023 heeft de Regie der Gebouwen de installatie voltooid van 440 fotovoltaïsche panelen op de site van de Civiele Bescherming in Crisnée. In 2016 heeft ze reeds een grondige renovatie van het complex uitgevoerd.

Installatie van fotovoltaïsche panelen

In december 2023 heeft de Regie der Gebouwen de installatie voltooid van 440 fotovoltaïsche panelen op de site van de Civiele Bescherming in Crisnée.

Hun jaarlijkse productie wordt geschat op 192.931 kWh.

De kostprijs van deze installatie komt neer op ongeveer 250 000 euro.

Totaalrenovatie

In 2016 heeft de Regie der Gebouwen een grondige renovatie afgerond van het complex van de Civiele Bescherming in Crisnée dat een terrein van 7 hectare beslaat in de rue Vincent Bonnechère in Kemexhe-Crisnée.

Zeventig procent van de site is afgebroken en heropgebouwd, dertig procent is gerenoveerd.

De ingrijpende renovatie bestond uit twee fasen:

De eerste fase (van april 2011 tot oktober 2014) omvatte:

  • de sloop van het administratief gebouw (met onder meer het wachthuis) en beide prefabgebouwen (met de keuken, de kantine en het leslokaal)
  • het behoud van hal I en hal II, de slaapzalen, het magazijn met interventiemateriaal en de werkplaats
  • de bouw van een nieuw multifunctioneel gebouw, een technisch bijgebouw, het trainingscentrum en het parkeerterrein

De tweede renovatiefase ging van start in januari 2014 en werd voltooid in oktober 2016. De fase bestond uit:

  • de sloop van hal I en hal II
  • de bouw van een nieuwe parkeer- en onderhoudsloods voor zware voertuigen

In totaal werd iets meer dan 12 miljoen euro geïnvesteerd in dit project voor de Civiele Bescherming in Crisnée.

Een strategische inplanting

Het nieuwe multifunctionele gebouw van twee verdiepingen hoog verbindt de hoger gelegen delen van de site (waar nu hangars staan) met het lager gelegen toekomstige parkeerterrein.

Het gebouw omvat een administratief gedeelte, een operationeel gedeelte, opleidingslokalen, een slaapzaal en een ontspanningsruimte (keuken en cafetaria). De modulaire wanden laten toe de beschikbare ruimte op verschillende wijze in te delen naargelang de behoefte. De ruimtes zijn sober ingericht en de muren zijn opgetrokken uit architectonisch beton. De verlichting werkt via bewegingsdetectie.

Naast het gebouw bevindt zich een technisch bijgebouw met 4 aparte ruimtes: de garage, de duiktraining, het laboratorium en de stockageruimte van de leveringen. De gebruikte materialen kunnen tegen een stootje.

In het trainingscentrum draait alles rond fysieke oefeningen. Er is een specifieke ruimte met een zaal voor simulatieoefeningen met ademluchttoestellen, een sportzaal en een oefenterrein. Ook de technische dienst is er gevestigd.

De oefenvloer uit gewapend beton is geschikt voor voertuigen tot 32 ton en is uitgerust met een doeltreffend regenafvoersysteem.

Op het parkeerterrein is er plaats voor 50 voertuigen.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Civiele Bescherming

Installatie van fotovoltaïsche panelen

Aannemers: ENBRO - Earth (onderaannemers van het VEB)

Installatiemoment: december 2023

Kostprijs van de installatie: 250.025,58 euro incl. btw

Totaalrenovatie van het complex

Fase 1:
Architect: cvba Atelier d’architecture de Lavaux
Hoofdaannemer: nv Entreprises G. Moury
Studies:
            Architectuur:
cvba Atelier d'architecture de Lavaux
            Stabiliteit, HVAC, elektriciteit en akoestiek: bvba Bureau d'études Lemaire
Veiligheidscoördinatie: bvba P. Janssen
Technische keuring: cvba SECO
Duur van de werken: april 2011-oktober 2014
Kostprijs van de werken: 6,6 miljoen euro
 
Fase 2:
Hoofdaannemer: nv Entreprises Wust
Studies:
            Architectuur:
cv Bureau d'architecture Lignes
            HVAC en elektriciteit: M&R Engineering
Stabiliteit: bvba Cerfontaine
Veiligheidscoördinatie: bvba bsolutions
Technische keuring: cvba SECO
Duur van de werken: januari 2014-oktober 2016
Kostprijs van de werken: 5,6 miljoen euro
 

Laatste wijziging in februari 2024