Saint-Hubert
Detentiecentrum

Thiers del Borne
6870 Saint-Hubert
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Naar aanleiding van een brand op 15 mei 2022 in het schrijnwerkatelier van het detentiecentrum van Saint-Hubert, werkt de Regie der Gebouwen zo snel mogelijk aan de heropbouw ervan.

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen de renovatie van Blok 5 voltooid. Het detentiecentrum beschikt nu over een afdeling van 16 cellen, waaronder een voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), een refter met selfservice en een grootkeuken.

Context

Op de site in de Thiers del Borne aan de rand van Saint-Hubert bevindt zich een detentiecentrum, alsook een federale gesloten jeugdinstelling.

De site omvat een oude boerderij, bestaande uit verschillende delen, die dateert van het begin van de 20e eeuw en enkele nieuwe blokken die dateren van begin jaren ‘70.

Een volledig renovatieprogramma

Sinds 2000 heeft de Regie der Gebouwen meer dan 33 miljoen euro geïnvesteerd in de site van Saint-Hubert volgens een renovatieprogramma dat gespreid werd over meerdere jaren.

Zo zijn de verschillende oorspronkelijke gebouwen, van het type RTG, met een houten skelet en asbestpanelen, bijvoorbeeld stuk voor stuk herbouwd in beton. Momenteel dienen enkel de werkplaatsen en een deel van het onthaalgebouw nog verbouwd te worden. Talrijke technische installaties (elektriciteit, verwarming, HVAC, brandveiligheid) werden hersteld en conform gemaakt. In 2012 werd 1120 meter aan periferische omheiningen van 6 meter hoog met anti-inbraakdetectie geplaatst om de site extra te beveiligen.

Federaal gesloten jeugdinstelling

In april 2010 heeft de Regie der Gebouwen de inrichting van een gesloten jeugdinstelling op de site afgewerkt. De werken bestonden uit de verbouwing van blokken 3 en 4 en de oprichting van een nieuw gebouw ertussen. Vijftig cellen, klaslokalen en andere polyvalente zalen, zoals een sportinfrastructuur werden heringericht.

Rond de gesloten jeugdinstelling werd nog een omheining van 520 meter geplaatst ter beveiliging.

Sindsdien beheert de Regie der Gebouwen deze site niet meer, ze werd in 2015 overgedragen aan de Franse Gemeenschap.

Detentiecentrum - Blok 5

In juli 2020 heeft de Regie der Gebouwen de totale renovatie van blok 5 van het detentiecentrum beëindigd. Deze biedt plaats aan een afdeling van 16 cellen, waaronder een voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), een refter met selfservice en een grootkeuken.

De volledige blok werd opnieuw gebouwd en heringericht om te beantwoorden aan de huidige behoeften van het centrum, enkel de vloerplaat werd behouden. Blok 5 werd opnieuw gebouwd uit rode betonblokken, in de massa gekleurd, en met een legpatroon uit blokformaat en baksteenformaat.

Op het dak uit natuurleien laten de 180 fotovoltaïsche panelen toe de CO2-productie te verminderen met ongeveer 11 ton per jaar.

Er werd ook een warmtepomp geplaatst in deze blok om de refter van de gedetineerden te verwarmen in de winter en af te koelen (klimatiseren) in de zomer.

Heropbouw van het schrijnwerkatelier

Op 15 mei 2022 heeft er zich een brand voorgedaan in het schrijnwerkatelier van het detentiecentrum van Saint-Hubert, gelegen in een deel van het gebouw C.

Twee vleugels (+/- 1000 m²) van dit blok werden volledig verwoest door deze brand.

Voor de goede werking van het centrum (tewerkstelling van de gedetineerden, vervaardiging van alle meubels van de andere gevangenissen), is het van essentieel belang om de verwoeste delen opnieuw op te bouwen.

Er werden onmiddellijk dringende werken opgestart om de gemeenschappelijke daken van de te behouden vleugels te behouden en de elektrische installaties te beveiligen.

In 2023 zullen de sloop- en verwijderingswerken plaatsvinden. Dan kan worden bepaald of de vloerplaat herbruikbaar is, en of de overheidsopdracht voor de reconstructie van een nieuw atelierkan worden voorbereid. Ook de draagstructuur van het dak wordt versterkt om de installatie van fotovoltaïsche panelen mogelijk te maken.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezettende diensten: FOD Justitie

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Blok 5

Aannemers: MOURY (ruwbouw), ETC (HVAC) en HENNEAUX (Elektriciteit)

Duur van de werken: juni 2017 - juli 2020 (timing sterk beïnvloed door Covid-19)

Totale kostprijs van de werken: ongeveer 4,1 miljoen euro, incl. btw

 

Laatste wijziging in december 2022