Brussel
Eurostation

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

Victor Hortaplein 2
1060 Brussel

 
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen heeft eersteinstallatiewerken uitgevoerd in het Eurostation-gebouw, dat zich op het Victor Hortaplein bevindt, achter het station Brussel-Zuid. Dankzij de werken, die duurden van januari tot september 2018, kon het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) voor het einde van 2018 zijn intrek nemen in het gebouw. Het Eurostation-project maakt net als het Pacheco-project deel uit van het masterplan Brussel. Het doel van dat plan is om de federale overheidsdiensten die zich in het WTC II-gebouw in Brussel bevinden, te hergroeperen. Het huurcontract van het WTC II-gebouw eindigde namelijk op 31 december 2018.

 

De nieuw ingerichte ruimtes, die vroeger gebruikt werden door de FOD Volksgezondheid, bieden voortaan plaats aan de werknemers en de begunstigden van het CGVS, dat zich vroeger in het WTC II-gebouw in Brussel bevond. De bedoeling van de werken was om de voormalige kantoorruimte in te richten tot new ways of working-ruimten, om er lokalen en wachtzalen in te richten voor de opvang van asielzoekers en staatlozen, maar ook om - meer in het algemeen - de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten.

Het gebouw is opgedeeld in meerdere blokken, die door verschillende instellingen gebruikt worden. Het CGVS maakt gebruik van een aantal verdiepingen van de blokken C, D en E van het gebouw. De werken zijn midden januari 2018 gestart. Er zijn werken uitgevoerd op de benedenverdieping van blok D, op de eerste verdieping van de blokken D en E en op de tweede en derde verdieping van de blokken C, D en E.

Plaats van de werken

Gelijkvloers

Op het gelijkvloers zijn de nodige ruimtes voorzien voor het onthaal van de asielaanvragers. Er zijn onthaalloketten geïnstalleerd en wachtzalen en aangepaste voorzieningen gecreëerd (sanitaire voorzieningen en kinderopvangruimte). Daarnaast zijn er ook veiligheidssassen, kantoren en vergaderzalen ingericht. Een deel van het gelijkvloers is grondig heringericht: afbraakwerken, nieuwe wanden uit metselwerk, ondervloer en betegeling, verlaagde plafonds ...

Verdiepingen

De wanden zijn over de hele oppervlakte verwijderd, zodat de kantoren heringericht konden worden volgens het principe van de new ways of working. De verhoogde vloeren zijn behouden en bedenkt met tapijttegels of pvc-bekleding, naargelang de aard van de ruimtes. De inrichting is vrij algemeen gehouden, zodat ze in de toekomst opnieuw kan gebruikt worden door andere bezetters zonder dat er daarbij veel aanpassingen nodig zijn.

De inrichting van de blokken D en E op de tweede en derde verdieping is relatief gelijkaardig aan de inrichting van de blokken D en E op de eerste verdieping. In het blok C zijn opnieuw tussenwanden geplaatst, om er een groot aantal verhoorlokalen in te kunnen onderbrengen.

Gemeenschappelijke werken op verschillende verdiepingen

De technieken voor de klimaatregeling en de elektrische installaties zijn aangepast aan de nieuwe inrichting.

Technische fiche

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eigenaar: AXA
Toekomstige gebruiker: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
Duur werken: januari 2018-september 2018
Opppervlakte van de werken: 18.170 m²
Eersteinstallatiewerken: ongeveer 6 miljoen euro

Laatste wijziging op 8 maart 2018.

 

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 10 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto