Brussel
Eurostation

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen | Unia | Myria | Steunpunt Armoedebestrijding | Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Victor Hortaplein 2
1060 Brussel

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Het gebouw Eurostation op het Victor Hortaplein achter het station Brussel-Zuid huisvest verschillende overheidsdiensten, waaronder het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. In 2021 en 2022 laat de Regie der Gebouwen eerste installatiewerken uitvoeren om er ook plaats te bieden aan Unia, Myria, het Steunpunt Armoedebestrijding en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, en twee Europese instellingen, Equinet en het European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI).

 

2021-2022: Herhuisvesting Unia, Myria, Equinet, ENNHRI, Steunpunt Armoedebestrijding en Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Sinds 7 maart 2022 zijn Unia, Myria, Equinet, het European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), het Steunpunt Armoedebestrijding en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen verhuisd naar de Instruction-vleugel van het Eurostation-gebouw. De Regie der Gebouwen heeft er de eerste installatiewerken uitgevoerd op de vierde verdieping in blok D en E.

Unia, Myria en het Steunpunt Armoedebestrijding waren voordien gehuisvest in een deel van het gebouw Crown Center, gelegen in de Koningsstraat 138 te Brussel. Het huurcontract voor dat gebouw werd opgezegd. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bevond zich al in het Eurostation-gebouw, maar in de Blérot-vleugel. De verhuis kadert in de optimalisering van de vastgoedportefeuille van de Regie der Gebouwen.

Unia, Myria en het Steunpunt Armoedebestrijding zijn geen officiële klanten van de Regie der Gebouwen, maar ze houden verband met overheidsdiensten waarvoor de Regie der Gebouwen een mandaat heeft.

Eerste installatiewerken

Om deze zes instellingen in de Instruction-vleugel te kunnen huisvesten, werden er eerste installatiewerken uitgevoerd. De ruimte was oorspronkelijk ingedeeld in lange gangen zonder natuurlijk daglicht.

Bij de eerst installatiewerken werden de principes van “New Ways of Working (NWoW)” toegepast. Om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van de instellingen, die vaak gevoelige dossiers behandelen, werden de circulatieruimtes en de werkruimtes van elkaar gescheiden. De scheidingswanden zijn structuren die natuurlijk licht doorlaten en ook ruimte voorzien voor plantenbakken, banken en lockers. Ze worden verlicht met LED-spots.

Verder zijn alle onderdelen van een NWoW-omgeving aanwezig (flexplekken, koffiecorners, stilteruimtes, telefooncellen, etc.). In de inrichting werd veel gebruik gemaakt van rondingen om een zachte en gastvrije sfeer te creëren.

In dit project werd ook veel aandacht gegeven aan de vereisten voor personen met beperkte mobiliteit om een toegankelijkheidslabel te kunnen aan vragen bij het Vlaams expertisecentrum Inter.

De werken werden in september 2021 aangevat  en werden beëindigd in maart 2022.

Technische fiche

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eigenaar: AXA
Toekomstige gebruiker: Unia, Myria, Equinet, ENNHRI, Steunpunt Armoedebestrijding en Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Duur werken: eind september 2021 – begin maart 2022
Oppervlakte van de werken: 3.628 m²
Kost van de werken: ongeveer 2,8 miljoen euro

2018: Herhuisvesting Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

De Regie der Gebouwen heeft van januari tot september 2018 eerste installatiewerken uitgevoerd, zodat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) voor het einde van 2018 zijn intrek kon nemen in het gebouw. Het Eurostation-project maakt net als het Pacheco-project deel uit van het masterplan Brussel. Het doel van dat plan is om de federale overheidsdiensten die zich in het WTC II-gebouw in Brussel bevinden, te hergroeperen. Het huurcontract van het WTC II-gebouw eindigde namelijk op 31 december 2018.

De nieuw ingerichte ruimtes, die vroeger gebruikt werden door de FOD Volksgezondheid, bieden voortaan plaats aan de werknemers en de begunstigden van het CGVS, dat zich vroeger in het WTC II-gebouw in Brussel bevond. De bedoeling van de werken was om de voormalige kantoorruimte in te richten tot new ways of working-ruimten, om er lokalen en wachtzalen in te richten voor de opvang van asielzoekers en staatlozen, maar ook om - meer in het algemeen - de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten.

Het gebouw is opgedeeld in meerdere blokken, die door verschillende instellingen gebruikt worden. Het CGVS maakt gebruik van een aantal verdiepingen van de blokken C, D en E van het gebouw. De werken zijn midden januari 2018 gestart. Er zijn werken uitgevoerd op de benedenverdieping van blok D, op de eerste verdieping van de blokken D en E en op de tweede en derde verdieping van de blokken C, D en E.

Plaats van de werken

Gelijkvloers

Op het gelijkvloers zijn de nodige ruimtes voorzien voor het onthaal van de asielaanvragers. Er zijn onthaalloketten geïnstalleerd en wachtzalen en aangepaste voorzieningen gecreëerd (sanitaire voorzieningen en kinderopvangruimte). Daarnaast zijn er ook veiligheidssassen, kantoren en vergaderzalen ingericht. Een deel van het gelijkvloers is grondig heringericht: afbraakwerken, nieuwe wanden uit metselwerk, ondervloer en betegeling, verlaagde plafonds ...

Verdiepingen

De wanden zijn over de hele oppervlakte verwijderd, zodat de kantoren heringericht konden worden volgens het principe van de new ways of working. De verhoogde vloeren zijn behouden en bedenkt met tapijttegels of pvc-bekleding, naargelang de aard van de ruimtes. De inrichting is vrij algemeen gehouden, zodat ze in de toekomst opnieuw kan gebruikt worden door andere bezetters zonder dat er daarbij veel aanpassingen nodig zijn.

De inrichting van de blokken D en E op de tweede en derde verdieping is relatief gelijkaardig aan de inrichting van de blokken D en E op de eerste verdieping. In het blok C zijn opnieuw tussenwanden geplaatst, om er een groot aantal verhoorlokalen in te kunnen onderbrengen.

Gemeenschappelijke werken op verschillende verdiepingen

De technieken voor de klimaatregeling en de elektrische installaties zijn aangepast aan de nieuwe inrichting.

Technische fiche

Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Eigenaar: AXA
Toekomstige gebruiker: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
Duur werken: januari 2018-september 2018
Opppervlakte van de werken: 18.170 m²
Kost van de werken: ongeveer 6 miljoen euro

 

Laatste wijziging in april 2022.