De gevangenis van Sint-Gillis werd in 1884 opgetrokken in Tudorstijl.

De gevangenis is van het Ducpétiaux-type. Typisch voor dat type gevangenissen is dat alle vleugels uitgeven op het centrale observatiecentrum en dat de cellencleugels langs de binnenkant open zijn. De verschillende verdiepingen staan daarbij met elkaar in verbinding, een beetje zoals bij het schip in een kerk.

Van 2009 tot 2012 is vleugel B gerenoveerd waarbij de celcapaciteit werd uitgebreid. 

De gevangenis van Sint-Gillis wordt op termijn vervangen door het nieuwe gevangenisdorp in Haren, dat op 30 september 2022 officieel werd ingehuldigd.  

Gelet op de overbevolking in de gevangenissen blijven drie cellenvleugels in de gevangenis in Sint-Gillis nog tot 2025 operationeel.

Gerenoveerde vleugel B

Cellenvleugel B werd volledig gerenoveerd en bevat 100 eenpersoonscellen, 4 polyvalente zalen, 3 wachtzalen, 5 kantoorruimten en 18 douches.

De hele draagstructuur werd blootgelegd en gecontroleerd, verstevigd en afgestemd op de behoeften van de gebruiker. De vleugel voldoet aan de hedendaagse normen, onder andere op het vlak van hygiëne en comfort dat van een gevangenis verwacht mag worden.

Naast de ruwbouw werden heel wat andere werken uitgevoer, waaronder:

 • de volledige vernieuwing van de sanitaire voorzieningen 
 • de vervanging van de convectoren
 • de vernieuwing van de elektrische installaties
 • de invoering van een branddetectiesysteem
 • de volledige bepleistering van muren en plafonds
 • de plaatsing van nieuwe dekvloeren en tegelvloeren
 • het herschilderen van muren, plafonds, hout- en ijzerwerk
 • de renovatie van de galerijen en de vervanging van de borstweringen
 • het plaatsen van een valbeveiliging voor de zolderkoepels in het hoofdgewelf van de vleugel
 • de plaatsing van een rookafvoersysteem 
 • het plaatsen van een dakrandbeveiliging

Uitbreiding

Tijdens de renovatiewerken werd vleugel B ook uitgebreid. Met een nieuwbouw die perfect aansluit aan de bestaande gebouwen. De functionele eigenschappen en afmetingen van de cellen zijn afgestemd op een specifiek doelpubliek, zodat het geheel vrij kaal oogt.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie - Strafinrichtingen
Oppervlakte vleugel B: ongeveer 5.000 m²
Oppervlakte uitbreiding: 595 m²
Duur werken vleugel B: april 2009-april 2012
Kostprijs werken vleugel B: ongeveer 7,5 miljoen euro (inclusief btw)

 

Laatst gewijzigd op 16 november 2022.