Tijdens de zomer van 2022, heeft de Regie der Gebouwen een grondige renovatie in de gevangenis van Namen afgerond.

Lees het persbericht van 15.11.2022: Uniek bezoek aan de gerenoveerde gevangenis van Namen

Over de gevangenis

De gevangenis van Namen dateert uit de negentiende eeuw. Ze werd ingehuldigd in 1876 en is gebouwd volgens het Ducpétiaux-principe, in de vorm van een vierpuntige ster.

Een project in twee fases

Om de goede werking van de gevangenis niet in het gedrang te brengen tijdens de werken, werd het project in twee grote fases georganiseerd.

De eerste fase ging door tussen mei 2017 en mei 2019 en betrof de vleugels B en D. (Consulteer het persbericht van 10.10.2019: Gevangenis van Namen : Twee cellenvleugels volledig gerenoveerd)

De tweede fase liep van mei 2020 tot juli 2022 voor de vleugels A en C, de psychiatrische vleugel en het panoptisch centrum.(Consulteer de persberichten van 18.05.2020: Opstart van de tweede renovatiefase van de gevangenis van Namen en van 02.08.2021: Gevangenis van Namen: de renovatie van de 3de vleugel is afgerond!)

Renovatie van cellenvleugels

Alle cellenvleugels zijn van de vloer tot aan het plafond gerenoveerd.

Alle technische installaties werden vervangen: verwarming, elektriciteit, sanitaire voorzieningen en ventilatie,  en de communicatie- en beveiligingsinstallaties (intercoms, alarmknoppen, camera’s, enz.) werden geüpgraded om de beveiliging te versterken.

Alle deur- en raamopeningen in de cellen werden vergroot en voorzien van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk. De muren en de plafonds zijn gerenoveerd en bedekt met een laag epoxyverf om schade door vandalisme te beperken en de reiniging te vergemakkelijken.

De vloerbekleding werd vervangen door nieuwe vloertegels en al het celmeubilair werd vervangen door vastgezet, metalen meubilair: kasten, bureaus en bedden.

Er werden douches ingericht in elke vleugel, evenals een kantoor voor het gevangenispersoneel.

De renovatie en herstructurering van de cellenvleugels zorgen voor een lichte verhoging van de opvangcapaciteit (een tiental extra plaatsen), maar ze zorgen voornamelijk voor betere leefomstandigheden voor de gedetineerden.

Een betere toegankelijkheid

Een douche en een cel voor PBM (personen met beperkte mobiliteit) werden ingericht in de vleugels B en D, alsook in de psychiatrische vleugel.

In vleugel B werd een lift geïnstalleerd naar de 1ste verdieping om de toegang tot de 1ste verdieping te vergemakkelijken.

De voormalige galerijen werden afgebroken en vervangen door bredere gangen zodat de karren makkelijker doorkunnen en de voedselbedeling vlotter kan worden georganiseerd.

Tot slot werd er tussen vleugel D en de bijhorende binnenplaats een toegangshelling voor PBM voorzien.

Energieverbeteringen

De Regie der Gebouwen heeft alle ramen vervangen van de cellenvleugels. Die zijn nu voorzien van dubbele beglazing en beantwoorden aan de huidige isolatienormen.

Overal werd LED-verlichting geplaatst. De verlichting in de hallen en in de gangen kunnen bediend worden vanuit de controlepost. ‘s Nachts wordt de verlichting ook beperkt uit besparingsoverwegingen.

Tot slot werd er een regenwatertank geplaatst en aangesloten op de wasplaats, die volledig gerenoveerd werd tijdens fase 1.

Renovatie van het panoptische centrum

Het panoptische centrum, van waaruit de detentievleugels zichtbaar zijn, werd eveneens gerenoveerd.

De elektrische installatie werd vernieuwd, de muren werden herschilderd, de roosters vervangen en de technische uitrusting in de controlekamer kreeg een upgrade.

Renovatie van de psychiatrische vleugel

De psychiatrische vleugel onderging op haar beurt verschillende opfrissingswerken: schilderwerken, vervanging van deuren aangepast aan de behoeften van Justitie, vervanging van de technische installaties: sanitair, verwarming, elektriciteit, en een upgrade van het veiligheidssysteem.

Renovatie van de technische lokalen

In 2019 heeft de Regie der Gebouwen de professionele wasplaats van de gevangenis en de lokalen voor ongestoord bezoek volledig gerenoveerd.

De muren, plafonds en de vloer werden opnieuw afgewerkt, terwijl de ventilatie- en afvoersystemen werden vervangen.

Er werd eveneens een regenwaterput aangelegd om de wasplaats van water te voorzien.

Tegelijkertijd werden de daken van het atelier van de technische dienst en van het atelier van de gevangenen vervangen.

Ten slotte werd de kelder van de psychiatrische vleugel ook heringericht zodat het sorteren van afval efficiënt kan aangepakt worden.

Renovatie van de binnenplaatsen

In 2019 werd de binnenplaats aan de hoofdingang opgeknapt: vloerbekleding en reiniging van de gevels die uitgeven op de binnenplaats.

De binnenplaats van vleugel D werd eveneens vernieuwd: nieuw afdak, renovatie van de vloerbekleding, traliewerk, toegangsbeveiliging en aanleg van een toegangshelling voor PBM.

Reiniging buitengevels

In september 2020 beëindigde de Regie der Gebouwen de reiniging van de buitengevels van het inkomgebouw.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie
Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen 

Vleugels B en D

Aannemer: SM Louis Duchêne-BPC (één enkele opdracht voor ruwbouw-Elek-HVAC-Lift)
Duur van de werken: mei 2017 - mei 2019

Vleugel D: mei 2017 - juli 2018
Vleugel B: september 2018- mei 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 7 miljoen euro inclusief btw 

Binnenplaats - vleugel D + inkomhal + kelder voor sortering

Aannemer: Duchêne
Duur van de werken: April 2019 - september 2019
Kostprijs van de werken: ongeveer 817 000 euro inclusief btw

Gevels van de inkomhal en buitengevels

Aannemer: Gamma Plan
Duur van de werken: mei 2019 - september 2020
Kostprijs van de werken: ongeveer 175 000 euro inclusief btw 

Daken ateliers

Aannemer: Mauen Toitures
Duur van de werken: mei 2019 - juni 2019
Kostprijs van de werken: ongeveer 32 000 euro inclusief btw 

Fase 2 (renovatie vleugel A en C, psychiatrische vleugel en panoptisch centrum)
Aannemer: Duchêne nv
Duur van de werken: mei 2020 – juli 2022
Kostprijs van de werken: ongeveer 9.500.000 euro incl. BTW

 

Laatst gewijzigd in november 2022