Namen
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie
Place Abbé Joseph André 7
5000 Namen
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De gevangenis van Namen dateert uit de negentiende eeuw. In mei 2017 gaf de Regie der Gebouwen het startschot voor een grondige renovatie.

Over de gevangenis

De gevangenis van Namen dateert uit de negentiende eeuw. Ze werd ingehuldigd in 1876 en is gebouwd volgens het Ducpétiaux-principe, in de vorm van een vierpuntige ster.
De gevangenis heeft een capaciteit van 144 plaatsen, waarvan 22 plaatsen zich in het psychiatrisch bijgebouw bevinden.

Renovatie van cellenvleugels B en D

Cellenvleugels B en D werden volledig gerenoveerd.

Alle technische installaties werden vervangen: verwarming, elektriciteit, sanitaire voorzieningen en ventilatie.

De communicatie- en beveiligingsinstallaties (intercoms, alarmknoppen, camera’s, enz.) werden geüpgraded om de beveiliging te versterken.

Alle openingen van de celdeuren en -ramen werden verbreed en voorzien van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk. Bij de deuren werden deze werken uitgevoerd om veiligheidsredenen. De ramen voldoen nu aan de nieuwe normen en zorgen voor een betere verlichting is.

De afwerkingen van de muren en plafonds werden volledig herdaan op basis van gipshoudende bepleistering, speciaal ontworpen voor zwaardere toepassingen en bedekt met epoxyverf. Hierdoor wordt schade door vandalisme beperkt en het schoonmaken van de muren en de plafonds vergemakkelijkt.

De vloerbekleding werd vervangen door nieuwe vloertegels en al het celmeubilair werd vervangen door vastgezet, metalen meubilair: kasten, bureaus en bedden.

Twee fitnesszalen werden ook gerenoveerd.

Tot slot werd de terbeschikkingstelling en de bestemming van bepaalde lokalen herzien om beter te kunnen voldoen aan de werking van een moderne gevangenis.

Er werden douches in elke vleugel ingericht, evenals een kantoor voor het gevangenispersoneel.

Er werden ook twee nieuwe lokalen ingericht: een multifunctioneel lokaal en een kantoorruimte. 

Door de herstructurering van cellenvleugels B en D werd de opvangcapaciteit van de gevangenis uitgebreid tot 144 plaatsen, tegenover 134 plaatsen voordien.

Een betere toegankelijkheid

In elke gerenoveerde vleugel werd een douche en een cel ingericht voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

De voormalige galerijen werden afgebroken en vervangen door bredere gangen zodat de karren makkelijker doorkunnen en de voedselbedeling vlotter kan worden georganiseerd.

Ten slotte werd er in elke vleugel een lift geïnstalleerd om de verdiepingen toegankelijk te maken.

Capaciteit en leefomstandigheden

Oorspronkelijk, na haar constructie, had de gevangenis van Namen een totale opvangcapaciteit van 134 gedetineerden.

De renovatie en herstructurering van de cellenvleugels zorgen voor een lichte verhoging van de opvangcapaciteit naar 144 plaatsen. Daarnaast zorgen ze voor betere leefomstandigheden voor de gedetineerden.

De gerenoveerde vleugel D bestaat nu uit 26 cellen (mono, duo en cellen aangepast aan personen met beperkte mobiliteit (PBM)). Oorspronkelijk waren er 18 cellen.

De 33 cellen van vleugel B werden heringedeeld (30 duocellen, 2 triocellen en 1 cel voor personen met beperkte mobiliteit), zodat er twee gedetineerden in betere omstandigheden ondergebracht kunnen worden (nieuw vast meubilair, scheidingswand voor het sanitair, ...).

Renovatie van de technische lokalen

De professionele wasplaats van de gevangenis en de lokalen voor ongestoord bezoek werden volledig gerenoveerd.

De muren, plafonds en de vloer werden herdaan, terwijl de ventilatie- en afvoersystemen werden vervangen.

Er werd eveneens een regenwaterput aangelegd om de wasplaats van water te voorzien.

Tegelijkertijd werden de daken van het atelier van de technische dienst en van het atelier van de gevangenen vervangen.

Ten slotte werd de kelder van de psychiatrische vleugel ook heringericht zodat het sorteren van afval efficiënt kan aangepakt worden.

Renovatie van de binnenplaatsen

De binnenplaats bevindt zich aan de hoofdingang en werd opgeknapt: vloerbekleding en reiniging van de gevels die uitgeven op de binnenplaats.

De binnenplaats van vleugel D werd eveneens vernieuwd: nieuw afdak, renovatie van de vloerbekleding, traliewerk, toegangsbeveiliging en aanleg van een toegangshelling voor PBM.

Toekomstige werken

Reiniging buitengevels

De buitengevels van het inkomgebouw zullen gezandstraald worden in het najaar van 2019. De zandstraalwerken zijn begin oktober 2019 begonnen en zouden tegen eind 2019 beëindigd moeten zijn.

Renovatie van de andere vleugels

Een nieuwe fase van de werken wordt voorbereid en omvat de volledige renovatie van de vleugels C en A, alsook de psychiatrische vleugel van het centrum.

Het bestek voor deze werken zou in oktober 2019 gepubliceerd moeten worden en de gunning van de opdracht zou tegen eind 2019 moeten plaatsvinden.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie
Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen 

Vleugels B en D

Aannemer: SM Louis Duchêne-BPC (één enkele opdracht voor ruwbouw-Elek-HVAC-Lift)
Duur van de werken: mei 2017 - mei 2019

Vleugel D: mei 2017 - juli 2018
Vleugel B: september 2018- mei 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 7 miljoen euro inclusief btw 

Binnenplaats - vleugel D + inkomhal + kelder voor sortering

Aannemer: Duchêne
Duur van de werken: April 2019 - september 2019
Kostprijs van de werken: ongeveer 817 000 euro inclusief btw

Gevels van de inkomhal en buitengevels

Aannemer: Gamma Plan
Duur van de werken: mei 2019 - november 2019
Kostprijs van de werken: ongeveer 175 000 euro inclusief btw 

Daken ateliers

Aannemer: Mauen Toitures
Duur van de werken: mei 2019 - juni 2019
Kostprijs van de werken: ongeveer 32 000 euro inclusief btw 

 

Laatst gewijzigd op 07 oktober 2019.