Namen
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie
Place Abbé Joseph André 7
5000 Namen
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen verzekert de grondige renovatie van de gevangenis van Namen. Om de goede werking van de gevangenis niet in het gedrang te brengen tijdens de werken, wordt het project in fases georganiseerd. In mei 2020 startte de 2de fase van de werken, die de vleugels A en C omvat, evenals de psychiatrische vleugel en het panoptisch centrum.

Over de gevangenis

De gevangenis van Namen dateert uit de negentiende eeuw. Ze werd ingehuldigd in 1876 en is gebouwd volgens het Ducpétiaux-principe, in de vorm van een vierpuntige ster.
De gevangenis heeft een capaciteit van 144 plaatsen.

Fase 2

In mei 2020 startte de Regie der Gebouwen met de 2de fase van de renovatie, die de vleugels A en C omvat, evenals de psychiatrische vleugel en het panoptisch centrum.

Consulteer het persbericht van 18.05.2020: Opstart van de tweede renovatiefase van de gevangenis van Namen

Consulteer het persbericht van 02.08.2021: Gevangenis van Namen: de renovatie van de 3de vleugel is afgerond!

Renovatie van cellenvleugels A en C

Net zoals de al vernieuwde vleugels B en D, worden de vleugels A en C grondig gerenoveerd, van de vloer tot aan het plafond.

Alle deur- en raamopeningen in de cellen worden vergroot en voorzien van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk.

De muren en de plafonds worden gerenoveerd en bedekt met een laag epoxyverf om schade door vandalisme te beperken en de reiniging te vergemakkelijken.

De vloer wordt betegeld en het meubilair van de cellen wordt vervangen door nieuwe vaste metalen meubels.

Alle technische installaties worden ook volledig vernieuwd (verwarming, elektriciteit, sanitair, ventilatie) en de communicatie- en veiligheidsinstallaties worden uitgebreid tot deze vleugels.

Renovatie van het panoptische centrum

Het panoptische centrum, van waaruit de vier detentievleugels zichtbaar zijn, wordt ook gerenoveerd.

De elektrische installatie wordt vernieuwd, de muren worden herschilderd, de roosters worden vervangen en de technische uitrusting in de controlekamer krijgt een upgrade.

Renovatie van de psychiatrische vleugel

Ook de psychiatrische vleugel wordt opgefrist: schilderwerken, vervanging van deuren aangepast aan de behoeften van Justitie, vervanging van de technische installaties: sanitair, verwarming, elektriciteit, en een upgrade van het veiligheidssysteem (CCTV Closed-Circuit TeleVision).

Fase 1

Tussen mei 2017 en mei 2019 heeft de Regie der Gebouwen de vleugels B en D grondig gerenoveerd, net als bepaalde technische lokalen, overkoepelingen en binnenkoeren.

Consulteer het persbericht van 10.10.2019: Gevangenis van Namen : Twee cellenvleugels volledig gerenoveerd

Renovatie van cellenvleugels B en D

Van mei 2017 tot mei 2019 werden de Cellenvleugels B en D volledig gerenoveerd.

Alle technische installaties werden vervangen: verwarming, elektriciteit, sanitaire voorzieningen en ventilatie.

De communicatie- en beveiligingsinstallaties (intercoms, alarmknoppen, camera’s, enz.) werden geüpgraded om de beveiliging te versterken.

Alle openingen van de celdeuren en -ramen werden verbreed en voorzien van nieuw binnen- en buitenschrijnwerk. Bij de deuren werden deze werken uitgevoerd om veiligheidsredenen. De ramen voldoen nu aan de nieuwe normen en zorgen voor een betere verlichting is.

De afwerkingen van de muren en plafonds werden volledig herdaan op basis van gipshoudende bepleistering, speciaal ontworpen voor zwaardere toepassingen en bedekt met epoxyverf. Hierdoor wordt schade door vandalisme beperkt en het schoonmaken van de muren en de plafonds vergemakkelijkt.

De vloerbekleding werd vervangen door nieuwe vloertegels en al het celmeubilair werd vervangen door vastgezet, metalen meubilair: kasten, bureaus en bedden.

Twee fitnesszalen werden ook gerenoveerd.

Tot slot werd de terbeschikkingstelling en de bestemming van bepaalde lokalen herzien om beter te kunnen voldoen aan de werking van een moderne gevangenis.

Er werden douches in elke vleugel ingericht, evenals een kantoor voor het gevangenispersoneel.

Er werden ook twee nieuwe lokalen ingericht: een multifunctioneel lokaal en een kantoorruimte. 

Door de herstructurering van cellenvleugels B en D werd de opvangcapaciteit van de gevangenis uitgebreid tot 144 plaatsen, tegenover 134 plaatsen voordien.

Een betere toegankelijkheid

In elke gerenoveerde vleugel werd een douche en een cel ingericht voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

De voormalige galerijen werden afgebroken en vervangen door bredere gangen zodat de karren makkelijker doorkunnen en de voedselbedeling vlotter kan worden georganiseerd.

Ten slotte werd er in elke vleugel een lift geïnstalleerd om de verdiepingen toegankelijk te maken.

Capaciteit en leefomstandigheden

Oorspronkelijk, na haar constructie, had de gevangenis van Namen een totale opvangcapaciteit van 134 gedetineerden.

De renovatie en herstructurering van de cellenvleugels zorgen voor een lichte verhoging van de opvangcapaciteit naar 144 plaatsen. Daarnaast zorgen ze voor betere leefomstandigheden voor de gedetineerden.

De gerenoveerde vleugel D bestaat nu uit 26 cellen (mono, duo en cellen aangepast aan personen met beperkte mobiliteit (PBM)). Oorspronkelijk waren er 18 cellen.

De 33 cellen van vleugel B werden heringedeeld (30 duocellen, 2 triocellen en 1 cel voor personen met beperkte mobiliteit), zodat er twee gedetineerden in betere omstandigheden ondergebracht kunnen worden (nieuw vast meubilair, scheidingswand voor het sanitair, ...).

Renovatie van de technische lokalen

In 2019 heeft de Regie der Gebouwen de professionele wasplaats van de gevangenis en de lokalen voor ongestoord bezoek volledig gerenoveerd.

De muren, plafonds en de vloer werden herdaan, terwijl de ventilatie- en afvoersystemen werden vervangen.

Er werd eveneens een regenwaterput aangelegd om de wasplaats van water te voorzien.

Tegelijkertijd werden de daken van het atelier van de technische dienst en van het atelier van de gevangenen vervangen.

Ten slotte werd de kelder van de psychiatrische vleugel ook heringericht zodat het sorteren van afval efficiënt kan aangepakt worden.

Renovatie van de binnenplaatsen

In 2019 werd de binnenplaats aan de hoofdingang opgeknapt: vloerbekleding en reiniging van de gevels die uitgeven op de binnenplaats.

De binnenplaats van vleugel D werd eveneens vernieuwd: nieuw afdak, renovatie van de vloerbekleding, traliewerk, toegangsbeveiliging en aanleg van een toegangshelling voor PBM.

Reiniging buitengevels

In september 2020 beëindigde de Regie der Gebouwen de reiniging van de buitengevels van het inkomgebouw.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie
Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen 

Vleugels B en D

Aannemer: SM Louis Duchêne-BPC (één enkele opdracht voor ruwbouw-Elek-HVAC-Lift)
Duur van de werken: mei 2017 - mei 2019

Vleugel D: mei 2017 - juli 2018
Vleugel B: september 2018- mei 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 7 miljoen euro inclusief btw 

Binnenplaats - vleugel D + inkomhal + kelder voor sortering

Aannemer: Duchêne
Duur van de werken: April 2019 - september 2019
Kostprijs van de werken: ongeveer 817 000 euro inclusief btw

Gevels van de inkomhal en buitengevels

Aannemer: Gamma Plan
Duur van de werken: mei 2019 - september 2020
Kostprijs van de werken: ongeveer 175 000 euro inclusief btw 

Daken ateliers

Aannemer: Mauen Toitures
Duur van de werken: mei 2019 - juni 2019
Kostprijs van de werken: ongeveer 32 000 euro inclusief btw 

Fase 2 (renovatie vleugel A en C, psychiatrische vleugel en panoptisch centrum)
Aannemer: Duchêne nv
Duur van de werken: mei 2020 – juli 2022
Kostprijs van de werken: ongeveer 9.500.000 euro incl. BTW

 

Laatst gewijzigd in juni 2022