Doornik
Gevangenis

Federale Overheidsdienst Justitie

Rue du Chantier 1
7500 Doornik

 
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Ieder jaar voert de Regie der Gebouwen verschillende onderhoudswerken uit in het gevangeniscomplex van Doornik: beveiliging, aanpassingen aan de normen, renovatie van verschillende ruimtes (kantoren, bezoekruimtes, keuken, sanitaire ruimtes, …).

 

Geschiedenis

De gevangenis van Doornik werd gebouwd tussen 1868 en 1871 op de plaats van de vroegere stadsomwalling. Architect François Derre tekende de bouwplannen. 
De gevangenis van Doornik is van het type « Ducpétiaux » en bestaat dus uit een centrale observatiekern met drie cellenvleugels, waarin ook ruimte is voorzien voor de administratie van de gevangenis.

Beveiliging inkomsas en toegangsdeuren

In de zomer van 2022 voorziet de Regie der Gebouwen beveiligingswerken aan de inkomsas en de vervanging van de verschillende toegangsdeuren en -poorten door nieuwe vouwdeuren en speedgates met geïndustrialiseerde luiken.

Interne controlepost

In juni 2022 start de Regie der Gebouwen met de inrichting van een nieuwe interne controlepost. In dit kader zullen het volledige camerasysteem en alle veiligheidsinstallaties van de gevangenis van Doornik vervangen worden. De kost van deze investering bedraagt ongeveer 3,5 miljoen euro.

Elektriciteit en technische installaties

In maart 2020 is de Regie der Gebouwen begonnen met de vervanging van verschillende elektrische installaties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de gevangenis: de HS-cabine (hoogspanning), het stroomaggregaat en het algemeen Laagspanningsbord (ALSB). De werken zouden eind 2021 voltooid zijn.

In de lente van 2021 heeft de Regie der Gebouwen de vervanging van de verouderde stopcontacten en verlichtingstoestellen van vleugel A afgerond. Ook het openingssysteem van de cellen van op afstand werd vervangen door een touchscreen (rack sloten).

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen de installatie van nieuwe branddeuren afgerond, die werden voorzien naar aanleiding van de aanbevelingen van de brandweer. Er werd ook een  nieuwe telefooncentrale voorzien, evenals een systeem met antenne en bekabeling voor de werking van de dienstwalkie-talkies binnen de gevangenis.

Het conform maken aan de normen van de hoofdkeuken

Begin 2020 heeft de Regie der Gebouwen de werken afgerond voor het conform maken van de hoofdkeuken aan de normen:

 • Herstelling van de epoxybekleding van de keuken;
 • Herstelling van de rioleringen;
 • Vervanging van de wanden en de betegeling in het waslokaal;
 • Vervanging van de plafonds met geïntegreerde verlichting;
 • Vervanging van de beschadigde deuren en van het plafond in het kantoor van de personeelsleden;
 • Vervanging van de extractoren van de afzuigkappen.

Renovatie van de sanitaire ruimtes

De Regie der Gebouwen werkt aan de renovatie van de sanitaire voorzieningen over de volledige site van de gevangenis. Hiervoor werkt ze in fases.

Tijdens de zomer van 2020 heeft de Regie der Gebouwen een reeks vervangingen en upgrades uitgevoerd in verschillende sanitaire lokalen. Ze heeft ook de sanitaire voorzieningen voor de bezoekers gerenoveerd.

De volgende renovatie betreft de douches van vleugel C. De werken, die eind 2021 van start moesten gaan, zijn uitgesteld naar het einde van de zomer van 2022 als gevolg van de tekortkoming van de aangestelde onderneming. 

De werken zullen bestaan uit de volledige renovatie van de 13 douches die verdeeld zijn over 3 verdiepingen.

In 2020 zijn er al voorlopige herstellingswerken uitgevoerd in de douches van deze vleugel.

Renovatie van vleugel A

De Regie der Gebouwen voorziet een volledige renovatie van vleugel A, met inbegrip van het dak. Het project omvat eveneens de inrichting van een kitchenetteruimte, een wasplaats en informaticalokalen. Verder voorziet het de renovatie van de hoofdcollector voor koud water, de collector van de stookplaats en de herstelling van het SWW-productiesysteem (Sanitair Warm Water). 

De kost van het project bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro.

De bekendmaking van de opdracht is voorzien in het najaar van 2022. De werken zouden midden 2023 van start gaan.

In 2020-2021 werd er al een fase voor de renovatie van de rioleringen afgewerkt, om onder andere de mogelijkheid na te gaan om elke cel te voorzien van een toilet.

Verbouwing van de voormalige directeurswoning naar kantoren

In juli 2020 heeft de Regie der Gebouwen de verbouwingswerken afgerond aan de voormalige directeurswoning. Deze werd omgevormd tot kantoren en conform gemaakt aan de normen rond veiligheid en brandveiligheid.

Renovatie van de spreekkamers en individuele boxen

In juli 2020 heeft de Regie der Gebouwen het interfonie- en communicatiesysteem van de 2 spreekkamers en de 8 individuele boxen heringericht. Tijdens deze werken zijn ook de brandveiligheidsinstallaties weer conform gemaakt aan de normen.

Andere herstellingen en kleine werken

De Regie der Gebouwen voert momenteel een reeks kleine werken uit in de gevangenis van Doornik, zoals:

 • De herstelling naar aanleiding van waterinsijpelingen in de inkomhal van de gevangenis
 • De vervanging van een verwarmingsketel en de demontering van de ongebruikte stookolievaten
 • De herstelling van een dak in de gang nabij de keuken
 • De herstellingen van lekken in alle kelderverdiepingen 
 • De renovatie van de schilderwerken van de centrale controlepost

Een volledige opwaardering van cellenvleugel B

De Regie der Gebouwen heeft in 2009 de renovatie afgerond van cellenvleugel B van de gevangenis van Doornik. Ze omvat vierentachtig cellen en drie strafcellen. In het verlengde van vleugel B werd een bijgebouw opgericht. Naast de renovatie van de cellen werden er toegangswegen voor de voertuigen van de brandweer aangelegd. Een uitgangssas maakt het voor de zware voertuigen mogelijk om gemakkelijker de gevangenis te verlaten. Een nieuwe medische voorpost maakt het mogelijk om de eerste zorgen toe te dienen in afwachting van de komst van de hulpdiensten. Met de heropening van vleugel B bedraagt de totale opvangcapaciteit van de instelling 180 gedetineerden.
De bedoeling is om de leef- en werkomstandigheden in de gevangenis te verbeteren. 

Werken

De structuur van het gebouw is gezond en de stabiliteit was nog goed. Maar het feit dat het volume open was tot op het dakniveau zorgde daarentegen wel voor problemen. Deze indeling liet geen vlotte circulatie toe van het personeel, dat zich niet efficiënt kon verplaatsen omdat het een vast traject moest volgen. Daarnaast was er ook het gebrek aan akoestische afscheiding.
Op elke verdieping werd een betonnen vloerplaat geplaatst zodat de verdiepingen fysisch van elkaar zijn gescheiden. De nieuwe circulatiewegen zorgen ervoor dat het personeel zich vrijer en vlugger kan verplaatsen tussen de cellen. Ze zorgen er ook voor dat bepaalde delen van de gevangenis geïsoleerd kunnen worden.
De renovatie hield ook in dat alle binnenmuren werden blootgelegd en opnieuw bepleisterd. Een lift en een nieuwe diensttrap vergemakkelijken de taken van het personeel.
De natuurlijke lichtinval werd ook verbeterd. Om dit mogelijk te maken, werden de vensteropeningen van de cellen vergroot dankzij de betonnen gestandardiseerde prefab kaders. De celdeuren werden in de hele vleugel vernieuwd. Alle cellen werden eveneens volledig heringericht. Ze werden uitgerust met nieuw meubilair, niet alleen duurzaam maar ook beter voor de atmosfeer. Er werd een tegelvloer gelegd en op de muren werd een nieuwe gewapende bepleistering aangebracht. Elke cel beschikt over sanitaire installaties (lavabo en toilet). Op elke verdieping werd de sanitaire zone met douches en wc volledig heropgebouwd.
In het verlengde van vleugel B werd een bijgebouw opgericht. Het bijgebouw heeft een gebogen gevel om twee redenen. Dankzij deze architecturale ingreep wordt een volumematige en functionele dynamiek gecreëerd. Daarnaast zorgt het concept van dit bijgebouw ervoor dat vrachtwagens met oplegger een doorgang krijgen in het volledige complex. De voertuigen kunnen gemakkelijker heen en weer rijden tussen het nieuwe gebouw en de omheiningmuur van de gevangenis.
Ten slotte werden de keuzes voor de verf bekeken.  Er werden neutrale en heldere kleuren gebruikt om zoveel mogelijk natuurlijk licht op te vangen en bij te dragen tot een rustgevende sfeer. Om een persoonlijke toets aan elke verdieping te geven, werd er een verschillende tint gekozen voor de dagkanten van de ramen en de deuren van de cellen van elke verdieping.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Gebruiker: FOD Justitie

Renovatie vleugel B

Architect: Regie der Gebouwen

Bijzondere technieken: Regie der Gebouwen

Algemene aannemer: GALERE nv

Totale oppervlakte van de B-vleugel en zijn uitbreiding: 3 500 m²

Duur werken: september 2007-oktober 2009

Kostprijs renovatie: 3,3 miljoen euro

Nieuwe interne controlepost

Duur van de werken: juni 2020 – maart 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 3,5 miljoen euro

Aannemer: Eiffage Collignon

Vervanging van de HS cabine, stroomaggregaat en ALSB

Duur van de werken: maart 2020 - december 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 550 000 euro

Het conform maken aan de normen - hoofdkeuken

Duur van de werken: september 2019 - juni 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 100 000 euro

Renovatie douches - vleugel C

Duur van de werken: zomer 2022 - eind 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 550 000 euro

Renovatie van de sanitaire lokalen voor bezoekers + andere herstellingen in diverse andere sanitaire lokalen

Duur van de werken: juni 2020 – september 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 35 000 euro

Verbouwing van de oude directeurswoning

Duur van de werken: zomer 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 130 000 euro

Renovatie van de spreekkamers en individuele boxen

Duur van de werken: zomer juli 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 35 000 euro

Vervanging van de verouderde stopcontacten en verlichtingstoestellen van vleugel A

Duur van de werken: oktober 2020 – mei 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 28 000 euro

Openingssysteem van de cellen van op afstand via een touchscreen (rack sloten)

Duur van de werken: 2020 - 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 72 000 euro

Branddeuren

Duur van de werken: 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 80 000 euro

Nieuwe telefooncetrale en systeem met antenne en bekabeling voor walkie-talkies

Duur van de werken: 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 150 000 euro

Beveiliging inkomsas en toegangsdeuren

Tijdstip van de werken: zomer 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 575 000 euro

 

Laatste wijziging in februari 2022

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 9 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto