Tussen 2019 en 2021 heeft de Regie der Gebouwen verschillende werken uitgevoerd in het Justitiepaleis van Doornik: de vervanging van schrijnwerk, de vernieuwing van de verlichting in de salle des pas perdus met ledlampen, de installatie van een nieuwe toegangs- en inbraakcontrole, het opnieuw conform maken van de elektrische installaties en de volledige renovatie van de lokalen van de burgerlijke griffie en het Parket.

Context

Het Justitiepaleis van Doornik dateert uit 1879. Het indrukwekkend vierkantig gebouw is verouderd en zou grondig gerenoveerd moeten worden.

In afwachting van het Masterplan Justitie, waarin er bepaald zal worden welke diensten in Doornik behouden zullen blijven, en dus ook welke grote renovatie- en/of inrichtingswerken gerealiseerd moeten worden, voert de Regie der Gebouwen er verschillende renovaties en opwaarderingswerken uit (conform de normen).

Renovatie van de trap van de hoofdingang

In oktober 2021 is de Regie der Gebouwen van start gegaan met de reiniging, invoeging en waterdichting van de trap aan de hoofdingang die uit blauwe steen  bestaat. Ook de leuning zal vervangen worden.

Demontage van het beeld op het dak

In oktober 2021 heeft de Regie der Gebouwen een stabiliteitsprobleem vastgesteld aan het Themis-beeld dat zich op het dak bevindt. Dit gebeurdein het kader van een studie rond een toekomstige herstelling en het nazicht van de algemene staat van het dak en de kroonlijsten van het Justitiepaleis van Doornik. Er werden dringende beveiligingsmaatregelen genomen ter plaatse en het beeld werd gedemonteerd.

De opwaardering van de gevel wordt bestudeerd, met inbegrip van de plaatsing van een identieke kopie van het Themis-beeld (dankzij een 3D-opname) en ook de installatie van verlichting om het beeld en de monumentale trap aan de hoofdingang in de kijker te zetten.

Vervanging van het buitenschrijnwerk

Tijdens de zomer van 2021 heeft de Regie der Gebouwen het grote raam van de rechtergevel vervangen, alsook 50 dakvensters.

Renovatie van de salle des pas perdus

Tussen februari en maart 2021 heeft de Regie der Gebouwen de elektriciteit van de salle des pas perdus vernieuwd. Deze werd opnieuw volledig in overeenstemming gebracht met de normen en  er werd nieuwe ledverlichting geplaatst.

Plaatsing van een toegangs- en inbraakcontrole

Tussen 2017 en 2019 werd een beveiligde toegangscontrole geplaatst in het Justitiepaleis van Doornik. Het ging om de plaatsing van camera’s, de invoering van een inbraakdetectiesysteem en de beveiliging van de toegangen en van de zaal met overtuigingsstukken.

Renovatie van de burgerlijke griffie en het parket

In 2019 heeft de Regie der Gebouwen de ruimtes, die gebruikt worden door de burgerlijke griffie en het Parket, volledig gerenoveerd. Het ging om de lokalen, kantoren en gangen. De ruimtes werden van de vloer tot aan het plafond volledig heringericht en gerenoveerd.

De technische installaties, waaronder de verwarming en elektriciteit, werden ook hersteld en in overeenstemming gebracht met de normen. Er werd ook nieuwe ledverlichting voorzien.

De Regie der Gebouwen heeft van deze werf ook gebruik gemaakt om alle verdeelborden van het gebouw, evenals het ALSB (Algemeen Laagspanningsbord) te vervangen.

De werken werden in fasen uitgevoerd en vertegenwoordigen een totale investering van ongeveer 300.000 euro.

Een nieuw Justitiepaleis? 

De Regie der Gebouwen wacht het masterplan Justitie af, dat moet bepalen welke diensten er in Doornik zullen blijven.

Eens het masterplan gekend is, kunnen eventueel grondige renovatie- of nieuwbouwwerken aangevat worden.

In mei 2021 hebben de Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen en de burgemeester van de Stad Doornik echter al een protocolakkoord ondertekend rond de overdracht van een terrein dat zich tegenover de gevangenis van Doornik bevindt, en dit via een erfpachtovereenkomst.

Het is de bedoeling er een nieuw Justitiepaleis te bouwen dat zou toelaten om aan de huidige behoeften te voldoen van Justitie in Doornik en de gerechtelijke instellingen samen te brengen, die momenteel nog verspreid zijn over de stad. 

Op basis van een toekomstige validatie van de behoeften van de FOD Justitie, heeft de Regie der Gebouwen al verschillende analyses en studies aangevat, waaronder de haalbaarheidsstudie voor de vestiging van het toekomstig Justitiepaleis op de site en het Masterplan voor Doornik, dat een beter zicht zal bieden op de eventuele hergroepering van andere FOD’s en op de toekomst van de huidige gebouwen.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Bezetter: Justitie

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Trap aan de hoofdingang

Duur van de werken: oktober 2021 - november 2021

Totale kost van de werken: ongeveer 12 000 euro incl. BTW

Aannemer: SA Entreprises Favier 

Demontage van het beeld op het dak

Duur van de werken: oktober 2021

Geraamde kostprijs van de werken: ongeveer 55 000 euro incl. BTW

Aannemer: Group Monument

Buitenschrijnwerk

Duur van de werken: juni 2021- september 2021

Totale kost van de werken: ongeveer 59 000 euro incl. BTW

Aannemer: Alpha Construct

Salle des pas perdus

Elektriciteit

Tijdstip van de werken: februari 2021 - maart 2021

Kostprijs van de werken: ongeveer 33.000 € incl. BTW

Aannemer: SA I.M.C.E Courcelles

Burgerlijke griffie en parket

Duur van de werken: oktober 2018 - februari 2020

Totale kostprijs van de werken: € 300.000 incl. BTW

Totale kostprijs voor elektriciteit: € 190.000 incl. BTW

Aannemer elektriciteit: SA I.M.C.E Courcelles

Kostprijs ruwbouwwerken en HVAC: ongeveer € 110.000 incl. BTW

Aannemers ruwbouw en HVAC: ETS COLINET ET FILS S.A (HVAC) en ETS JORDAN (HVAC)

Installatie toegangscontrole

Duur van de werken: 2017 - 2019

Totale kostprijs van de werken: € 180.000 incl. BTW

Aannemer elektriciteit: SA I.M.C.E Courcelles

 

Laatst gewijzigd in oktober 2021