In 2022 heeft de Regie der Gebouwen de klokkentoren van het Justitiepaleis I van Nijvel gerestaureerd, met de financiële steun van de Nationale Loterij.

Een hergroeperingsproject van de verschillende jurisdicties op een unieke site aan het Justitiepaleis II van Nijvel, gelegen in de rue Clarisse, is lopende.

 

Historische context

Onder het Franse stelsel wordt Nijvel aangesteld als hoofdplaats van een gerechtelijk arrondissement dat Waals-Brabant dekt. De correctionele rechtbank wordt in eerste instantie in het voormalige Abtenpaleis gehuisvest. Zeer snel blijken deze ruimten te klein en er wordt beslist een nieuw paleis te bouwen dicht bij de collegiale en het stadhuis. De architect Valère Dumortier wordt aangesteld en het nieuwe paleis wordt afgewerkt in 1890.

De hoofdgevel van meer dan 55 meter bevindt zich op de place Albert Ier. Deze combineert Vlaamse neogotische en neorenaissance elementen. Het contrast van de kleuren dat aangebracht wordt door de materialen geeft hem al zijn glorie net als de beelden gemaakt door de beeldhouwers J. Dillens en A. Desenfans. Het centrale lichaam wordt omkaderd door twee loodrechte lichamen. Op de hoek van de rue de Bruxelles is de vierkante toren met daarboven een pijl kenmerkend.

Het geheel ontsnapt aan het bombardement van 1940. Er worden uitbreidingen gebouwd in 1957.

Het Justitiepaleis huisvest momenteel de rechtbank van eerste aanleg en de diensten van de Procureur des Konings.

Het Justitiepaleis maakt regelmatig het voorwerp uit van werken om het gebouw te vrijwaren en de beveiliging van de goederen en de personen te verzekeren.

Centralisering van de diensten van Justitie in Nijvel

Nijvel is het gerechtelijk centrum van de provincie Waals-Brabant. De verschillende jurisdicties zitten verspreid over meerdere sites.

Een hergroeperingsproject is lopende. Het beoogt de hergroepering van de verschillende jurisdicties op een unieke site gelegen aan het Justitiepaleis II van Nijvel, rue Clarisse.

2022: Restauratie van de klokkentoren

Tussen juli en oktober 2022 heeft de Regie der Gebouwen renovatiewerken uitgevoerd aan de klokkentoren van het Justitiepaleis.

De renovatie had als doel de dakbedekking te vernieuwen en de kolommen uit hout, die de pijl ondersteunen, te vervangen door een metalen structuur om een beter voortbestaan van de klokkentoren te verzekeren, en tegelijk zijn huidige vorm te bewaren.

Begin juli 2022 werd een stelling geplaatst rond de klokkentoren. De aannemer is vervolgens overgegaan tot het demonteren van de klokkentoren om hem op de boden te plaatsen voor de renovatie ervan in de nabijheid van het Justitiepaleis. De leien worden vervangen door identieke leien. De bliksemafleider werd verwijderd om gezandstraald, gerestaureerd en herschilderd te worden.

De klokkentoren werd opnieuw geplaatst op de top van de hoektoren in de maand oktober 2022.

De restauratie van de klokkentoren was mogelijk dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij.

De kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 550.000 euro.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Bezetter: FOD Justitie
Oppervlakte: 2.226 m²

Renovatie van de klokkentoren

Studies en leiding van de werken: Regie der Gebouwen
Onderneming: Monument Hainaut
Duur van de werken: juli 2022 – oktober 2022
Geraamde kostprijs van de werken: ongeveer 550.000 euro inclusief btw

 

Dossier geactualiseerd in februari 2024