In juni 2020 heeft de Regie der Gebouwen een nieuwbouw tegenover het oude justitiepaleis ter beschikking gesteld.

Tussen 2019 en 2022 voerde de Regie der Gebouwen verschillende beveiligingswerken uit in de Janson-vleugel van het oude justitiepaleis, in afwachting van de grondige renovatie van het complex.

Context

Het justitiepaleis is een gebouw dat uit vier vleugels bestaat, waarvan er drie dateren uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De vierde vleugel is een uitbreiding die in 1996 werd gebouwd.

Door ouderdomsverschijnselen en stabiliteitsproblemen moet het justitiepaleis grondige renovatiewerken ondergaan.

Sinds 2014 werkt de Regie der Gebouwen aan een grootschalig renovatieproject en de groepering van de gerechtelijke diensten in Verviers.

Realisatie nieuwbouw (2020)

Om de gerechtelijke diensten in Verviers te kunnen hergroeperen, is het noodzakelijk gebleken om de beschikbare oppervlakte te vergroten.

Daarom heeft de Regie der Gebouwen in juni 2020 een nieuwbouw aan de Rue du Tribunal 9 in Verviers, vlak naast het huidige justitiepaleis, officieel ter beschikking gesteld van de FOD Justitie.

De Regie der Gebouwen heeft deze nieuwbouw aangekocht en er de eerste installatiewerken uitgevoerd: wanden, afwerkingen en technische installaties (HVAC, elektriciteit, beveiliging en sanitaire voorzieningen).

Ze heeft er ook twee nieuwe grote zittingszalen en twee raadkamers  ingericht, alsook een onthaalbalie, drie loketten en verschillende kantoorruimtes.

Deze nieuwbouw omvat een bruto-oppervlakte van 2.346 m² aan kantoren en 311 m² aan archieflokalen op de kelderverdieping.  De totale beschikbare oppervlakte bedraagt  dus 2.657 m² bruto.

Lees het persbericht van 08-06-2020 : Een gloednieuw energiezuinig gebouw voor justitie in Verviers

Bekijk de video over het nieuwe energiezuinige gebouw - rue du Tribunal n°9 Verviers

Sluiting van de Janson-vleugel en beveiligingswerken (2019 – 2022)

De P. Janson-vleugel is het meest getroffen door de stabiliteitsproblemen. Deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk vernield. De Duitse bezetter heeft toen op een niet optimale manier en met ongeschikte materialen de heropbouw uitgevoerd.

Naar aanleiding van een studie, uitgevoerd door de Regie der Gebouwen, werden in juni 2014 de 4 zittingszalen van de Paul Janson-vleugel om veiligheidsredenen gesloten.

Naar aanleiding van een nieuwe studie die werd uitgevoerd in september 2019, werd er uit voorzorg beslist om ook de kantoren van deze vleugel te sluiten als veiligheidsmaatregel.

Sinds de volledige sluiting van de Paul Janson-vleugel in september 2019, heeft de Regie der Gebouwen verschillende dringende werken en beveiligingswerken uitgevoerd:

 • De Janson-vleugel werd omheind en de elektriciteit werd afgesloten.
 • De achttien personen die de vleugel nog gebruikten, werden overgeplaatst naar de 4de verdieping van de uitbreiding die voor hen heringericht werd (elektriciteit, schilderwerken en vloer).
 • Eind oktober 2019 werd een omheinde zone ingericht in de garage en een kelder om er de archieven, de bewijsstukken,... in onder te brengen. Deze werden tot nu toe opgeslagen in de kelderverdiepingen van de Janson-vleugel.
 • In november 2019 werd een tunnel van 70 meter lang gerealiseerd om een verbinding tot stand te brengen tussen het voormalige Justitiepaleis en de uitbreiding (tot nu toe gebeurde de toegang tot de uitbreiding via de Janson-vleugel).
 • In februari 2020 werden de ondergrondse verdiepingen van de P. Janson-vleugel gestut om de overdracht van de inhoud ervan naar de nieuwe omheinde zone mogelijk te maken.
 • Eind februari 2020 heeft de Regie der Gebouwen de dringende demontage van één van de schouwen van de Janson-vleugel uitgevoerd, naar aanleiding van de slechte weersomstandigheden die haar stabiliteit hadden verzwakt. 
 • In maart 2020 heeft de Regie der Gebouwen schoren geplaatst op het gelijkvloers, in de "salle des pas perdus" (inkomhal) en de lokalen, om een deel van de vleugel aan de kant van de Rue du Palais te beveiligen, die zich net naast de gesloten Janson-vleugel bevindt. Een studie uitgevoerd in november 2019 had uitgewezen dat het beton van de vloeren van de eerste verdieping van deze vleugel verzadigd geraakte. 
 • In mei 2020 werd de 2de verdieping van de P. Janson-vleugel gestut om deze verdieping, waar de informaticaserver is ondergebracht, te ondersteunen. 
 • Om de geklasseerde gevel van de P. Janson-vleugel te ondersteunen en te beschermen, werd deze in september 2020 gestut en gestabiliseerd.
 • Tussen oktober en november 2020 werden de 6 kapellen en de schoorstenen van de P. Janson-vleugel gedemonteerd om deze te beschermen tijdens de werken. Elke kapel telt ongeveer 35 stenen die één voor één verwijderd en genummerd werden om achteraf een identieke reconstructie mogelijk te maken.
 • In juni 2021 zijn de afbraakwerken aan het dak en de vloeren van de tweede verdieping van de P. Janson-vleugel gestart. Deze werden voltooid in januari 2022.

Renovatie van het justitiepaleis

De Regie der Gebouwen voorziet een volledige studie rond de renovatie van het paleis, inclusief de uitbreiding ervan.

Deze studie wordt uitgevoerd op basis van het algemeen behoeftenprogramma van justitie in Verviers, dat door de FOD Justitie wordt aangeleverd.

In afwachting en in samenspraak met justitie voert de Regie der Gebouwen een prospectie uit om een gebouw te vinden dat onderdak zou kunnen bieden aan de diensten van justitie tijdens de renovatie van het oude justitiepaleis. In 2023 werd een voorontwerp voor de verhuis naar de rue de Dison voorgesteld aan de betrokken gerechtelijke diensten. Van zodra dit voorstel goedgekeurd is, zullen er herinrichtingswerken worden uitgevoerd om er de diensten onder te kunnen brengen.  

Herstelling van het dak van de uitbreiding en fotovoltaïsche panelen

In afwachting van de grondige renovatie, zal de Regie der Gebouwen dit gerechtelijk complex zo goed mogelijk blijven onderhouden. 

In september 2023 startte ze met herstellingswerken aan een deel van het dak van de 4de vleugel (uitbreiding). 

De werkzaamheden zullen enkele maanden duren en ongeveer 275.000 euro kosten. 

Tegelijkertijd wordt een dossier voorbereid voor de plaatsing van een 120-tal fotovoltaïsche panelen op het dak van de uitbreiding. Deze zullen een jaarlijkse productie opleveren van ongeveer 34.000 kWh.

Een nieuw beveiligde cellenblok (2015)

Om de sluiting van de zittingszalen van de correctionele rechtbank op te vangen, richtte de Regie der Gebouwen in januari 2015 een nieuw ‘veiligheidsblok’ in op het gelijkvloers van (de uitbreiding van) het justitiepaleis.

Naast een nieuwe buitensas aan de Place Paul Janson, werden er nieuwe cellen ingericht.

Dit nieuwe bouwwerk maakt het mogelijk om strafraadkamers te voorzien en correctionele zittingen te organiseren met verstrengde veiligheidsmaatregelen.

De kostprijs van deze werken, die twee maanden hebben geduurd, bedroeg 103.000 euro (inclusief btw). 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Gebruiker: FOD Justitie

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Nieuw gebouw (rue du Tribunal, 9)

Aannemer bouw: T Palm

Duurtijd van de werken voor de bouw: 2014 - 2017

Aankoopprijs: 4,1 miljoenen euro, inclusief btw

Bouwheer eerste inrichtingswerken: Regie der Gebouwen

Duurtijd eerste inrichtingswerken: oktober 2018 - juni 2020

Aannemer eerste inrichtingswerken: WUST

Kostprijs eerste inrichtingswerken: ongeveer 2 800 000 euro, inclusief BTW

Dringende werken - P. Janson-vleugel
Herinrichtingswerken 4de verdieping van de uitbreiding

Totale kostprijs : ongeveer 32.000 euro, inclusief BTW

Afscheiding en beveiliging

Aannemer : WUST NV

Kostprijs : ongeveer 27.000 euro, inclusief BTW

Oprichting van de omheinde zone (bewijsstukken, archieven, enz.)

Aannemer: SPRL DELREZ en COURTIE

Duur van de werken: oktober 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 11 000 euro, inclusief BTW

Realisatie verbindingstunnel naar de uitbreiding

Aannemer: S.A. WUST

Duur van de werken: oktober 2019 – november 2019

Kostprijs van de werken: ongeveer 54 000 euro, inclusief BTW

Stutten ondergrondse verdiepingen

Aannemer: S.A. WUST

Duur van de werken: februari 2020

Stutten van de 2de verdieping (informaticaserver)

Aannemer: S.A. WUST

Duur van de werken: maart 2020 - april 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 94.000 euro, inclusief BTW

Stutten van de 1ste verdieping – Vleugel kant Place du Palais

Aannemer: S.A. WUST

Duur van de werken: maart 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 27.000 euro, inclusief BTW

Stutten en stabiliseren van de gevel van de P. Janson-vleugel

Aannemer: SPRL STRUCTUREA

Duur van de werken: september 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 245.000 euro, inclusief btw

Demonteren van 6 dakkapellen en schoorstenen van de P. Jansonvleugel 

Aannemer: S.A. J. WUST

Duur van de werken: oktober 2020 - november 2020

Kostprijs van de werken: ongeveer 201.000 euro, inclusief btw

Afbraakwerken aan het dak en de vloeren van de 2de verdieping van de P. Jansonvleugel

Aannemer: S.A. ELOY TRAVAUX

Duur van de werken: juni 2021 - januari 2022

Kostprijs van de werken: ongeveer 750.000 euro, inclusief btw

 

Laatst gewijzigd in januari 2024