Asse
Nieuwbouw FOD Justitie

Asphaltcosite 
1730 Asse

Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

De Regie der Gebouwen zal op de “Asphaltcosite” in Asse een nieuwbouw voorzien voor het vredegerecht van het kanton Asse, het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde.

Centralisatie van de gerechtelijke diensten in Asse: meer efficiëntie en samenwerking

De nieuwbouw zal verschillende diensten van de FOD Justitie, die momenteel verspreid zijn over verschillende locaties in Asse, samenbrengen. Het gaat meer bepaald om het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde en het Vredegerecht van het kanton Asse. 

De centralisatie van deze verschillende diensten heeft niet enkel een betere huisvesting tot doel, maar ook een optimale samenwerking, een klantvriendelijke aanpak en een efficiënter gebouwgebruik. 

Een gemakkelijk bereikbare site

Er werd gekozen voor de Asphaltcosite omwille van zijn uitstekende ligging. De site ligt vlakbij het station van Asse. De site is bovendien vlakbij de gewestweg N9 gelegen, die Asse verbindt met de ring rond Brussel. 

Voor de inplanting van de nieuwbouw heeft de gemeente Asse een perceel in erfpacht gegeven aan de Regie der Gebouwen.
Het perceel is onderdeel van de Asphaltcosite en grenst in het noorden aan het jeugdcentrum, in het westen aan de gewestweg N9k en in het zuiden aan percelen met woningen. Ten oosten van het perceel wordt momenteel een  politiecommissariaat voor de Politiezone AMOW opgericht.

De Werkvennootschap voorziet in een toekomstige fietsers- en voetgangerstunnel die de Asphaltcosite zal verbinden met het centrum van Asse in het kader van het project Werken aan de Ring. Deze tunnel grenst aan de nieuwbouw. Zo kunnen werknemers en bezoekers gemakkelijk te voet of met de fiets naar het station of het centrum van Asse. Ook de fietssnelweg die van Opwijk naar Brussel via Merchtem en Asse gaat, zal er passeren.

Toekomstgericht en energetisch verantwoord gebouw

Bij de realisatie van de nieuwbouw zal aandacht besteed worden aan de specifieke noden van Justitie. Het gebouw zal een flexibele en moderne kantooromgeving bieden en aandacht hebben voor de toegankelijkheid voor de burger. 

Het zal bovendien een duurzaam, energetisch verantwoord en toekomstgericht gebouw zijn. Het moet minimaal voldoen aan de eisen van een “plus passief gebouw” die bepaald zijn volgens de definitie van Pixii, het kennisplatform energieneutraal bouwen. 

Planning

In augustus 2019 werd een studie opgestart voor de realisatie van de nieuwbouw. Het ontwerp voor het aanbestedingsdossier werd in december 2022 overgemaakt. De studie hield rekening met de oorspronkelijke bedoeling om ook de diensten van de FOD Financiën van Zuid-West Brussel te huisvesten in de toekomstige nieuwbouw op de Asphaltcosite.

De laatste aanpassing van het behoeftenprogramma van de FOD Financiën dateerde van 2017, waarbij er beperkt rekening gehouwen werd met telewerk. Door de coronacrisis is het aandeel telewerk exponentieel gestegen, waardoor het behoeftenprogramma nogmaals werd aangepast en er vanuit de FOD Financiën geen interesse meer was in een verhuis van de diensten naar Asse.
De beslissing werd dan ook genomen om vanuit FOD Financiën geen aanwezigheid meer te hebben in Asse, maar wel in Halle te blijven. 

Er zal bijgevolg een nieuw ontwerp moeten opgemaakt worden voor de nieuwbouw op de Asphaltcosite, rekening houdend met de aangepaste behoefte van het parket en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde en het vredegerecht van het kanton Asse.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Justitie (vredegerecht van het kanton Asse, het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde)
Bureau oorspronkelijke studie: Maatschap Abscis-Endes-Provoost

 

Laatst gewijzigd in augustus 2023. 

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 1 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto