From 8th till 10th October 2017 the Belgian Buildings Agency hosted the PuRE-net Annual Conference in Brussels.


Van 8 tot en met 10 oktober 2017 organiseerde de Regie der Gebouwen de jaarlijkse conferentie van PuRE-net in Brussel.

English

PuRE-net (the Public Real Estate Network)

PuRE-net (the Public Real Estate Network) is a European network organization gathering national/federal real estate agencies and ministries responsible for public real estate in their country. The Belgian Buildings Agency has been part of PuRE-net since 2008.

The network encourages the exchange of knowledge, experience and best practices regarding the management of public real estate through workshops and conferences.

Annual Conference 2017

From 8th till 10th October 2017 the agency hosted the PuRE-net Annual Conference in Brussels on the theme ‘Workplace as a service, workplace at your service’ (service design, workplace design, relocation strategy). More than 50 representatives from 17 different countries attended.

See program

Nederlands

PuRE-net (the Public Real Estate Network)

PuRE-net (het Public Real Estate Network) is een Europese netwerkorganisatie waar nationale/federale vastgoedbeheerders en ministeries deel van uitmaken. De Regie der Gebouwen maakt sinds 2008 deel uit van PuRE-net.

Het netwerk stimuleert de uitwisseling van kennis, ervaring en best practices voor het beheer van publiek vastgoed. Dat gebeurt onder andere via workshops en conferenties.

Jaarlijkse conferentie 2017

Van 8 tot 10 oktober 2017 organiseerde de Regie der Gebouwen de jaarlijkse conferentie van PuRE-net in Brussel. Het thema is ‘Workplace as a service, workplace at your service’ (service design, workplace design, relocation strategy). Meer dan 50 vertegenwoordigers uit 17 verschillende landen hebben eraan deelgenomen.

Bekijk het programma