Aarlen
Rijksarchief en uitbreiding

Parc des Expositions, 9
6700 Aarlen
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Om de infrastructuur van het Rijksarchief in Aarlen te vergroten, te moderniseren en aan te passen aan de mensen die er werken en de eisen van het publiek, heeft de Regie der Gebouwen een uitbreiding gebouwd aan het gebouw dat er al stond. Het reeds bestaande gebouw zal weldra volledig gerenoveerd worden. Dankzij die uitbreiding verhoogt de archiveringscapaciteit met twintig kilometer.

Historiek

In 1980 richtte de Regie der Gebouwen op een bouwterrein, eigendom van de federale staat, een gebouw op voor het Rijksarchief in Aarlen.

Tegelijkertijd werd er een te bebouwen oppervlakte van duizend vierkante meter gereserveerd, om het gebouw uit te breiden als dat nodig zou blijken.

Context

Het Rijksarchief in Aarlen voert de federale archiefwetgeving uit voor het arrondissement van Aarlen en Neufchâteau en voor de diensten die van de provincie Luxemburg afhangen.

De kantoren, werkruimtes en opslagruimtes van het Rijksarchief hadden hun verzadigingspunt bereikt. Daarom werd de infrastructuur uitgebreid en gemoderniseerd. Zo beantwoorden de gebouwen terug aan de eisen en normen van archivering en publiekswerking.

Werken

Fase 1: bouw van een uitbreiding

In de eerste fase werd een uitbreiding gebouwd die voornamelijk bestaat uit opslagruimtes en onthaalruimtes voor het publiek.

Het gebouw heeft een betonnen structuur en beslaat een totale oppervlakte van 4631 vierkante meter, verdeeld over 5 verdiepingen.

Het bijgebouw, vleugel B, biedt ruimte voor de opslag van twintig kilometer aan documenten, in aangepaste klimatologische omstandigheden en met een beveiligde toegang.

Het nieuwe energiebesparende gebouw staat garant voor een hoog isolatieniveau. Er wordt bovendien een warmtepomp met diepteboring geïnstalleerd, die gevoed zal worden door fotovoltaïsche zonnepanelen.

Fase 2: renovatie van het bestaande gebouw

Met een oppervlakte van 4403 vierkante meter bestaat het huidige gebouw (vleugel A) voornamelijk uit archiefmagazijnen en lokalen voor het personeel.

In het gebouw zijn verschillende werken voorzien:

  • De personeelslokalen blijven in het bestaande gebouw, maar zullen volledig gereorganiseerd worden.
  • Er is een volledige isolatie van de bouwschil en een vervanging van de ramen voorzien.
  • Asbest wordt verwijderd en er wordt een nieuwe ventilatiegroep geïnstalleerd.
  • De circulatie tussen de twee vleugels wordt verzekerd door een verbinding voor de verticale verplaatsingen van het publiek en het personeel.

Wanneer ze afgewerkt zijn, zullen de twee gebouwen samen een totaal van 45 km aan archieven kunnen opslaan.

Planning

  • April 2017-februari 2019: einde van de werken van de uitbreiding
  • Maart-juni 2019: verhuizing van het Rijksarchief naar het nieuwe gebouw
  • Zomer 2019: begin van de renovatiewerken aan het oude gebouw
  • Eerste trimester 2020: einde renovatiewerken

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Gebruiker: Rijksarchief
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Aannemer: Franki nv
Duur werken: 2017 - 2020
Kostprijs: 7,8 miljoen euro (inclusief btw)
 
 
Laatst gewijzigd in mai 2019.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 4 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto