Aarlen
Rijksarchief en uitbreiding

Parc des Expositions, 9
6700 Aarlen
Bekijk meer foto's

Terug naar Projecten

Eind oktober 2020 voltooide de Regie der Gebouwen de renovatiewerken aan het gebouw van het Rijksarchief in Aarlen.

In 2019 voltooide ze al de bouw van een uitbreiding aan het gebouw, waardoor de archiveringscapaciteit met 20 km toenam.

Historiek

In 1980 richtte de Regie der Gebouwen op een bouwterrein, eigendom van de federale staat, een gebouw op voor het Rijksarchief in Aarlen.

Tegelijkertijd werd er een te bebouwen oppervlakte van duizend vierkante meter gereserveerd, om het gebouw uit te breiden als dat nodig zou blijken.

Context

Het Rijksarchief in Aarlen voert de federale archiefwetgeving uit voor het arrondissement van Aarlen en Neufchâteau en voor de diensten die van de provincie Luxemburg afhangen.

De kantoren, werkruimtes en opslagruimtes van het Rijksarchief hadden hun verzadigingspunt bereikt. Daarom werd de infrastructuur uitgebreid en gemoderniseerd. Zo beantwoorden de gebouwen terug aan de eisen en normen van archivering en publiekswerking.

Nu ze afgewerkt zijn, kunnen er in de twee gebouwen samen een totaal van 45 km aan archieven worden opgeslagen.

Werken

Fase 1: bouw van een uitbreiding

In de eerste fase werd een uitbreiding gebouwd die voornamelijk bestaat uit opslagruimtes en onthaalruimtes voor het publiek.

Het gebouw heeft een betonnen structuur en beslaat een totale oppervlakte van 4631 vierkante meter, verdeeld over 5 verdiepingen.

Het bijgebouw, vleugel B, biedt ruimte voor de opslag van twintig kilometer aan documenten, in aangepaste klimatologische omstandigheden en met een beveiligde toegang.

Het nieuwe energiebesparende gebouw staat garant voor een hoog isolatieniveau. Er wordt bovendien een warmtepomp met diepteboring geïnstalleerd, die gevoed zal worden door fotovoltaïsche zonnepanelen.

Duurzame constructie

Het nieuwe energiebesparende gebouw garandeert een hoog isolatieniveau. Het verwarmingssysteem wordt tot stand gebracht door een warmtepomp met verticale geothermische sonde.

Die warmtepomp wordt gevoed door fotovoltaïsche panelen en verzekert de warmwaterproductie die nodig is om de verschillende ventilo-convectoren van de uitbreiding te voeden.

De geothermische warmtepomp maakt het mogelijk om gratis groene energie (+/- 70 kW) te recupereren die opgeslagen zit in de bodem om de uitbreiding in de winter te verwarmen en in de zomer af te koelen via geocooling.

Op het dak werd er een reservoir van 20 vierkante meter geïnstalleerd ter voorziening van de wc’s van de uitbreiding, evenals een stormbekken dat als buffer dient bij hevige regen en dat de risico’s op hoge waterstanden van de Semois beperkt.

Fase 2: renovatie van het bestaande gebouw

Met een oppervlakte van 4403 vierkante meter bestaat het huidige gebouw (vleugel A) voornamelijk uit archiefmagazijnen en lokalen voor het personeel.

Er werden verschillende werken uitgevoerd in dit oude gebouw, dat vanaf heden voldoet aan de EPB-eisen:

  • Volledige asbestverwijdering in het gebouw;
  • Volledige isolatie van de gebouwschil;
  • Vervanging van de ramen;
  • Installatie van een nieuwe ventilatiegroep voor een betere controle van de klimaatomstandigheden, specifiek voor de archiefbewaring;
  • Reorganisatie en totale renovatie van de personeelslokalen.

Verbinding tussen gebouwen en omgeving

Om het oude gerenoveerde gebouw (A-vleugel) te verbinden met het nieuwe bijgebouw (B-Vleugel) en een vlotte circulatie te verzekeren, werd er een scharnier geplaatst tussen de twee gebouwen.

Dat volume omvat een trappenhuis en een lift voor zowel het personeel als de bezoekers. Op elk niveau van dat volume werd een tentoonstellingsruimte ingericht.

De directe omgeving werd ook gerenoveerd, evenals de asfaltbedekking van de parking.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat

Gebruiker: Rijksarchief

Bouwheer: Regie der Gebouwen

Aannemer: Franki nv

Duur werken – fase 1 (uitbreiding): april 2017 - februari 2019

Duur werken – fase 2 (renovatie): augustus 2019 - oktober 2020

Kostprijs: ongeveer 8,7 miljoen euro (inclusief btw)

 
 
Laatst gewijzigd in novembre 2020.

Fotogalerij

In de fotogalerij hieronder vindt u 9 foto's van het project. Om een foto te vergroten: klik op de foto